Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Införde konkurrensklausul för anställd – advokat varnas

Branschbevakning
Publicerad: 2021-10-11 14:11
Genrebild. Foto: Stina Stjernkvist / TT /

En advokat varnas för att ha fört in en konkurrensklausul i en biträdande jurists anställningsavtal.
Advokatsamfundets disciplinnämnd slår i sitt beslut fast att biträdande jurister ”inte får anställas på villkor som i konkurrensbegränsande syfte eller i något annat avseende framstår som oskäliga”.

Anmälan till disciplinnämnden kom från en tidigare anställd biträdande jurist. Enligt den biträdande juristen påstods advokaten, trots att han kommit med påpekanden, underlåtit att slutreglera och betala ut innestående lön efter det att hans anställning upphört. Hans slutade sin anställning den 2 juli 2020 men hade vid tidpunkten för anmälan, i november samma år, ännu inte fått någon slutlön.

Något senare inkom juristen med en komplettering till anmälan, av vilken det framgick att han nu fått sin slutreglerade lön. Samtidigt bifogade han sitt anställningsavtal där det framgick att detta innehållit ett antal klausuler. Bland annat innebar dessa att juristen inte fick ägna sig åt konkurrerande verksamhet, att han skulle iakttaga tystnadsplikt rörande arbetsrelaterade frågor som han erfarit som anställd på byrån samt att han förband sig att efter anställningens upphörande inte bedriva konkurrerande verksamhet i regionen med arbetsgivaren eller med klienter som varit i kontakt med byrån under en tid av sex månader.

En överträdelse av någon av klausulerna skulle beivras med ett vite om 20 000 kronor.

Förstod att den inte var förenlig med regelverket

Enligt advokaten var tanken med den konkurrensbegränsande klausulen i provanställningsavtalet att ”under en period om sex månader begränsa möjligheten till att bedriva konkurrerande verksamhet med advokatbyråns klienter för det fall provanställningen skulle upphöra”. Det hade dock aldrig funnits någon tanke om att eventuella personliga förordnanden skulle avbrytas om den aktuella anställningen upphörde.

Något senare skulle det också visa sig att begränsningen inte var förenlig med Advokatsamfundets regelverk och begränsningen har därför inte varit aktuell i den muntliga överenskommelsen som förelegat mellan parterna gällande en tillsvidareanställning.

Juristen har således varit obehindrad att ta nya uppdrag eller fortsätta biträda klienter som han kommit i kontakt med på byrån efter det att han slutat.

Advokaten varnas

Advokatsamfundets disciplinnämnd slår i sitt beslut fast att biträdande jurister ”inte får anställas på villkor som i konkurrensbegränsande syfte eller i något annat avseende framstår som oskäliga”. Att föra in den aktuella konkurrensklausulen i den biträdande juristens anställningsavtal innebär således att advokaten allvarligt brutit mot god advokatsed.

Han tilldelas därför en varning. I övrigt anses advokaten inte ha brutit mot god advokatsed.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
Konkurrensklausul

Dela sidan:
Skriv ut: