Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Framställde motpartsombud som klandervärd – nu prickas advokaten

Branschbevakning
Publicerad: 2020-03-17 14:30

En advokat åberopade 16 disciplinärenden, rörande motpartens advokat, under en pågående process.
Nu konstaterar Advokatsamfundets disciplinnämnd att det inte var försvarligt att göra så – och tilldelar advokaten en erinran.

En advokat, Advokat A, anmälde en annan advokat, Advokat B, till Advokatsamfundets disciplinnämnd för att denne åberopat 16 disciplinnärenden rörande Advokat A i syfte att framställa honom som klandervärd inför domstolen.

Advokat A anförde vidare att flertalet av anmälningarna är utan anmärkning och åtta ärenden avser familjerättsliga mål ”vilket torde svara för en mycket stor del av de anmälningar nämnden har att pröva” samt att tre mål handlar om begäran om omprövning.

Av dessa 16 ärenden över 17 års tid under ca 28 års yrkesverksamhet som advokat, har 5 anmärkningar riktats mot honom. Den äldsta är från 2003, det vill säga16 år gammalt och två rör en privat tvist med hans hyresvärd. Att åberopa dessa 16 ärenden, varav nio stycken är 10 år eller äldre, är knappast förenligt med de vägledande reglerna om god advokatsed, ansåg Advokat A.

Att tillskriva en allmän domstol på detta vis är enligt hans mening grund för tillsyn – det finns inget berättigande att särskilt omskriva honom som ombud för en klient i ett tvistemål. Han har inget eget intresse av målet och för endast sin huvudmans talan. Syftet har enkom varit att framställa honom i klandervärd dager.

Hävdade att det låg i klientens intresse

Advokat B, som åberopat de tidigare ärendena från disciplinnämnden, har i sitt yttrande hävdat att Advokat A ”återkommande ägnat sig åt misstänkliggörande av både hans huvudman och av honom”.

När de fick del av disciplinärendena mot Advokat A ställdes de inför frågan om de skulle ge in dessa till tingsrätten eller inte. Klienten ville gärna att de skulle ge in ärendena så att tingsrätten skulle se att Advokat A:s anklagelser är grundlösa och att han agerat på samma sätt tidigare. Han delade bedömningen att ett ingivande av disciplinärendena låg i klientens intresse i tvisten och att det skulle gynna klientens sak. Däremot hade de ingen som helst avsikt att smutskasta Advokat A, som angivits i anmälan.

Innan Advokat B lämnade in ärendena till tingsrätten kontaktade han också Advokatsamfundet som upplyste honom om att det inte fanns något förbud mot att inge dessa till domstolen under en pågående process – så länge de inte enbart innebär smutskastning.

Advokaten får en erinran

Vidare har Advokat B anfört att det legat i hans klients intresse att besluten från disciplinnämnden ska komma till rättens kännedom, i syfte att förmå rätten att förhålla sig kritisk till Advokat A:s negativa uttalanden om klienten. Det har också legat i hans klients intresse att rätten inte förleds att tro på den oriktiga bild som i svaromålet framställdes av honom såsom ett oseriöst ombud.

Disciplinnämnden konstaterar dock att utgången i flera av de åberopade besluten har varit att anmälan inte har föranlett någon åtgärd.

Enligt nämnden har det därför inte varit försvarligt att åberopa de aktuella besluten från disciplinnämnden i tingsrätten för att tillvarata klientens intressen.

Advokat B tilldelas därför en erinran.


Dela sidan:
Skriv ut:

Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.