Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

DEBATT: ”Gratisarbete och stress – vardag för notarier i hela landet”

Branschbevakning
Publicerad: 2021-12-06 10:27
Foto: Jessica Gow/ SCANPIX

DEBATT – av Elisabeth Åberg, ordförande Saco-S Domstol, Hilda Lugnegård, ledamot i Saco-S Domstol med ansvar för notariefrågor och Anna Nitzelius, rättspolitisk talesperson, Akavia.

Notarierna på Stockholms tingsrätt är inte ensamma. Notarier från hela landet vittnar om gratisarbete och arbetsrelaterad stress. Att tillsätta mer resurser är ett steg i rätt riktning. Men det krävs också en kulturförändring på Sveriges domstolar och en öppen dialog om notarierollen. Ett förändringsarbete som arbetstagare, arbetsgivare och politiker gemensamt måste stå bakom, anser vi inom Saco-S Domstol och fackförbundet Akavia.

Landets notarier är både stressade och arbetar obetald övertid i mer eller mindre utsträckning och orsakerna är många. När Saco-S Domstol, som företräder fackligt anslutna inom statlig sektor, har kontakt med notarier runt om i Sverige förklarar de den arbetsrelaterade stressen och gratisarbetet med resursbrist, dålig kultur på arbetsplatsen och bristfälliga rutiner. Andra tenderar att förklara notariernas bristfälliga arbetsmiljö med att notarierna, som ofta är unga och nyexaminerade eller med erfarenhet från andra arbetstyngda arbetsplatser, själva tar med sig stress, tävlan och orimliga förväntningar till domstolarna.

”Det är otroligt provocerande att det fortfarande står på notariehemsidan att man jobbar 40 timmar i veckan. Det är en ren och skär lögn.” ”På grund av hög arbetsbelastning blir ofta de mer juridiska uppgifterna, såsom att skriva dom, lidande.” ”Jag visste att det skulle vara tufft, men det är omänskligt.” Detta är några av de kommentarer som Saco-S Domstol fått vid medlemsundersökningar.

Oavsett vad vi landar i för skäl till notariernas dåliga arbetsmiljö får vi inte förbise det faktum att förväntningar på notarien och kultur redan sitter i domstolarnas väggar. Många domstolsmedarbetare med notariebakgrund har nämligen gått samma hårda skola. Detta arv i kombination med hög arbetsbelastning gör att arbetsmiljön inte blir rimlig.

Måltillströmningen till Sveriges domstolar har ökat kraftigt de senaste åren och är i dag den högsta på 2000-talet. Ändå har antalet notarietjänster inte ökat i samma takt. Notarier beskriver hur resursbristen leder till att notarietjänstens utbildningsmoment får stå tillbaka och att juridiskt kvalificerade arbetsuppgifter, såsom domskrivning och beredning av egna mål, får anstå till kvällar och helger. Samtidigt berättar notarier att de klandras för att lägga ner för mycket tid på sina arbetsuppgifter. Detta trots att de många gånger mörkar sina faktiskt arbetade timmar för arbetsgivaren.

Varje domstol är en enskild myndighet med en myndighetschef. Mot denna bakgrund finns i dag inga regelbundna nationella utvärderingar i fråga om notariernas arbetsmiljö. Det förs inte heller nationell statistik över notariernas nedlagda arbetstimmar. Istället får vi samla in och lyssna till notariers vittnesmål och ta del av enskilda domstolars utvärderingar samt enstaka rapporter som berör notariernas situation.

Saco-S Domstol och Akavia vill skapa incitament för att förbättra notariernas arbetsmiljö och bidra med såväl transparens som jämförbarhet mellan domstolarnas notarietjänster. Vi kommer därför att genomföra en årlig, nationell notarieenkät som samlar och följer upp notariernas upplevelser av notarietjänstgöringen runt om i landet.

Vi menar att notariernas arbetsuppgifter måste synliggöras. Många gånger kan de inte utföras inom den ordinarie arbetstiden. Ett exempel kan vara att notarierna under en viss begär övertidsersättning i stället för att de registrerar så kallad flextid. Vi vill därtill, i samverkan med Domstolsverket, införa ett nationellt ramverk för notarietjänstgöringens utbildnings-, handlednings- och arbetsmoment och tydliggöra vad notarien kan förvänta sig av domstolen under tjänstgöringen samt vad som krävs av notarien i olika avseenden.

Notariernas gratisarbete och arbetsrelaterade stress är ett strukturellt och kulturellt problem. Orsakerna må vara många och komplexa. Det utgör dock ingen ursäkt för att inte ta vara på notarierna – rättsväsendets framtid. Kulturförändringen kan inte vara beroende av engagerade notarier, notarieföreningar och fackliga representanter.

Vi måste göra en gemensam ansats för att hantera domstolarnas arbetsbelastning, förbättra notariernas arbetsmiljö och balansen mellan notarietjänstgöringens utbildnings- och arbetsmoment.

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut:
Annons