Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Advokatsamfundet positivt till ansvar för barnfridsbrott

Branschbevakning
Publicerad: 2019-09-19 12:54
Foto: Jonas Ekströmer/TT

Advokatsamfundet är positivt till ett utökat straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mot närstående, så kallat barnfridsbrott, och för uppmaning att begå självmord. Det framgår av ett remissvar från Advokatsamfundet.

Enligt remissvaret, som lämnades förra veckan, har Advokatsamfundet i huvudsak ingen erinan mot förslagen om ett utökat straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mot närstående, så kallat barnfridsbrott, och mot förslaget om straffbestämmelse rörande uppmaning att begå självmord.

Positivt till nya straffbestämmelser

Enligt Advokatsamfundet är det en så pass allvarlig gärning att utsätta barn för att bevittna våld eller kränkningar att en kriminalisering är nödvändig. Advokatsamfundet var även positivt till att uppdraget för särskild företrädare för barn utvidgas, och till att ytterligare åtgärder vidtas för att stärka barns rättsliga ställning.

Även en straffbestämmelse om uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord anser Advokatsamfundet vara nödvändigt, trots svårigheterna att beivra brottsligheten. I denna del understryker Advokatsamfundet dock vikten av tydlighet om vilka gärningar som omfattas av kriminaliseringen.


Misstänktas rättssäkerhet bör stärkas

Även om Advokatsamfundet är positivt inställd till att barnets rättsliga ställnings stärks anser dock Advokatsamfundet att vissa kompletteringar bör göras för att säkra de misstänktas och tilltalades rättssäkerhet.

Bland annat måste det till klarare definitioner av förutsättningarna för vad som ska utgöra straffbart handlande, och säkerställande av tydliga och praktiskt tillämpbara straffbestämmelser.


Dela sidan:
Skriv ut:

Paulina Stén
paulina.sten@blendow.se