Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Advokat varnas – för meritlista på byråns hemsida

Branschbevakning
Publicerad: 2020-07-23 13:39
Foto: Stefan Wahlberg/DJ

En advokat varnas för att ha publicerat namn på tidigare klienter och målsägande på sin hemsida.
Advokaten anser att han haft samtycke till publiceringarna och att det handlat om en redovisning av några av de uppmärksammade målen där han varit försvarare.
Advokatsamfundets disciplinnämnd anser dock att han genom publiceringen brutit mot tystnads- och diskretionsplikten.

Den aktuella advokaten har på sin hemsida en presentation av sig själv som, bland annat, innehåller en redovisning av några av de uppmärksammade mål där han agerat offentlig försvarare.

Vid sammanträde den 16 april 2020 beslutade Advokatsamfundets styrelse att ta upp ett disciplinärende mot advokaten med anledning av detta och han gavs då tillfälle att yttra sig.

”Aldrig ens reflekterat över innehållet”

I sitt yttrande till disciplinnämnden skriver advokaten att han ”aldrig ens reflekterat över att innehållet på den refererade sidan skulle strida mot VRGA, då det endast utgörs av en beskrivning av hans bakgrund, hans intressen och en sammanställning av domar utan namngivande av klienten”.
Han har istället sett det som en presentation och meritlista, vilket inte torde vara ovanligt bland advokater.

Han skriver vidare att ingen av uppgifterna på sidan har anförtrotts
honom inom ramen för advokatverksamheten samt att det inte heller är något som han därmed fått kännedom om. Som han läser kommentaren till VRGA, gällande advokatens skyldighet att iaktta diskretion om sina klienters angelägenheter, åsyftar kommentaren information som klienten lämnat till advokaten eller som denne fått kännedom om vid utförandet av uppdraget i form av domar, beslut, artiklar i media – inte det som är resultatet av advokatens utförande av uppdraget.

Samtliga mål är dessutom brottmål där han agerat offentlig försvarare. Dessutom har samtliga mål rönt stor uppmärksamhet i media där även hans namn nämnts i rapporteringen – och han har dessutom ofta intervjuats i samband med målen.
Klienterna har även ”samtyckt till att han yttrat sig i media och dessutom begärt att han skulle föra fram deras position offentligt”.

”Väcker flertalet frågor”

Enligt advokaten väcker ”synsättet att det skulle strida mot VRGA att en advokat anger att den företrätt en icke namngiven person i ett specifikt mål frågor”.

Bland annat ställer sig advokaten frågan om det är möjligt att besvara frågor från journalister rörande offentliga förordnanden om det anses strida mot VRGA att bekräfta om man företräder klienten.
Han ställer även frågan hur advokatsamfundet ser på att en av medlemmarna i disciplinnämnden har liknande referenser på sina hemsidor och skickade med ett utdrag från aktuell hemsida.

Tilldelas varning av disciplinnämnden

Advokatsamfundets disciplinnämnd konstaterar dock att det av utredningen framgår att advokaten publicerat namn på en tidigare klient i ett brottmål avseende mord samt namn på målsägandena och uppgifter om hovrättens beslut och målnummer.

Vidare konstaterar nämnden att advokaten ”därutöver i ett stort antal fall även publicerat uppgifter om tidigare klienter i brottmål och om målsägande som varit motparter, med uppgift om målnummer och beslut”.

Att klienterna medgivit att advokaten uttalat sig i media under en rättegång eller liknande kan, enligt disciplinnämnden, ”inte tas till intäkt för att klienten har givit
advokaten tillåtelse att långt därefter lämna ut uppgifter om dessa uppdrag, på ett sådant sätt att klienten, målsäganden eller andra kan identifieras”.

Advokaten har, enligt nämnden, ”inte ens påstått att han har erhållit klienternas tillåtelse att göra så”. Han har därför allvarligt åsidosatt sin tystnadsplikt och diskretionsplikt och tilldelas därför en varning.


Dela sidan:
Skriv ut:

Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.