Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Advokat varnas – boutredning blev inte klar på 15 år

Branschbevakning
Publicerad: 2020-03-20 14:02
STOCKHOLM 20161111 Avdelningen om skatterätt i en lagbok från 2016. Sveriges lag innehåller författningar som trätt i kraft 1 januari 2016. Foto: Pontus Lundahl / TT / kod 10050

Trots att det snart gått 15 år sedan advokaten förordnades som boutredningsman har uppdraget fortfarande inte slutförts, på grund av ett misslyckande med att få klarhet kring egendom och dödsbodelägare i Japan.
”Ett allvarligt åsidosättande av advokatplikterna”, menar Advokatsamfundets disciplinnämnd som nu beslutar om varning.

En advokat förordnades i maj 2005 som boutredningsman för dödsboet efter en man som dött drygt tre år tidigare. Mannen var änkling och några delägare i dödsboet efter hans hustru som dött tre år tidigare var bosatta i Japan.

Anhöriga anmälde

Ett antal anhöriga till mannen har nu anmält advokaten till Advokatsamfundet. De har träffat advokaten ”några gånger” och fått årliga redovisningar, men frånsett detta har kontakten varit bristfällig. Anmälarna säger sig ha skrivit flera brev och e-postmeddelanden, men att dessa ofta gått obesvarade. Boet har belastats med flera kostnadsposter för utredning i Japan, dit advokaten skickats. Anmälarna säger sig dock med tiden ha gett upp hoppet om att få med även den japanska delen i dödsboet och förklarat sig nöjda med att fördela den svenska delen av dödsboet bland de svenska delägarna.

De har två gånger försökt få advokaten entledigad som boutredningsman, men båda gångerna fått avslag av tingsrätten eftersom ”utredningen snart skulle vara slutförd”. Det har nu tagit mer än 14 år att utreda ärendet – något som ”inte kan vara rimligt”.

”Finns förklaringar”

Enligt advokaten finns det dock förklaringar till att utredningen tagit sådan tid:

”Han har efter förnyade försök att etablera kontakt med de japanska dödsbodelägarna på plats och att träffa sådan överenskommelse liksom att fa rådigheten över dödsboet tillhörig egendom i Japan, funnit svårigheter i samtliga nu nämnda hänseenden, som visat sig oöverstigliga.”

Han har också redovisats alla åtgärder och förankrat dem med dödsbodelägarna. När advokaten 2012 skickade besked om att dödsbodelägare i Japan skulle ha rätt till en mindre arvslott har de svenska dödsbodelägarna protesterat. Att de inte har kunnat acceptera beskedet har i sin tur påverkat kommunikationen med de svenska dödsbodelägarna, enligt advokaten. Under 2016, 2017 och 2018 har det inte förekommit någon kontakt med dödsbodelägarna mer än sedvanlig redovisning av medelsförvaltning. Advokaten säger sig dock ha svarat på brev och e-postkorrespondens.

Medger misslyckande

Han medger dock ett misslyckande så vitt avser kontakterna med Japan:

”Av uppgifter från olika håll finns betydande tillgångar i Japan som tillhör dödsboet. Det har inte varit möjligt för honom att på ort och ställe få bekräftat att dessa tillgångar har funnits än mindre att få rådigheten över dessa. Det är riktigt att han misslyckats i nyss nämnda avseenden. Men det har från början varit de svenska dödsbodelägarnas uttryckliga önskan att det skulle undersökas om påstådda tillgångar i Japan verkligen har funnits och — om möjligt — låta ett arvskifte omfatta samtliga tillgångar i Sverige och utomlands.”

Varnas

Advokatsamfundets disciplinnämnd beslutar nu att varna advokaten för brott mot god advokatsed.

Utredningen visar att advokaten har fått uppdraget som boutredningsman i maj 2005 och att det fortfarande inte har slutförts. Advokaten kan i och med detta inte anses ha handlagt sitt uppdrag som boutredningsman med tillbörlig skyndsamhet. Han har därigenom allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat, slår nämnden fast. (Blendow Lexnova)


Dela sidan:
Skriv ut:

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se
Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.