Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Advokat var jävig i tvister mellan ex-makar

Branschbevakning
Publicerad: 2020-09-09 14:26
Foto: Stefan Wahlberg/DJ

En advokat företrädde ett handelsbolag där två ex-makar båda var bolagsmän.
Senare företrädde han ex-maken i såväl ett brottmål där kvinnan var målsägande som i en bodelningstvist ex-makarna emellan.
Nu tilldelas advokaten en erinran från disciplinnämnden som anser att det förelåg hinder för honom att agera offentlig försvarare för mannen samt företräda honom i bodelningstvisten.

En kvinnan anmälde den aktuella advokaten till disciplinnämnden och anförde att advokaten företrädde hennes motpart och före detta make i en bodelningstvist, samt agerade offentlig försvarare för samma klient i ett brottmål där hon var målsägande.
Advokaten har dessutom företrätt ett handelsbolag där kvinnan och ex-maken båda var var bolagsmän.

Vid tiden för anmälan till disciplinnämnden pågick en tvist mellan kvinnan och hennes ex-make angående ogiltigförklaring av bodelningsavtalet där advokaten agerade ombud åt ex-maken.
I oktober 2019 fick kvinnans ombud i bodelningstvisten en dag ett e-postmeddelande från advokaten med information om att handelsbolaget hade förlorat en tvist i Borås tingsrätt och att bolaget hade förpliktats att betala drygt 1,2 miljoner kronor i rättegångskostnader.

På grund av detta riskerade kvinnan att försättas i personlig konkurs och trots att både hon och sin före detta make är bolagsmän hade advokaten inte inhämtat hennes godkännande innan tvisten inleddes. Hon visste inte ens att han företrädde bolaget.

Avsade sig uppdraget samma dag

Advokaten hävdar, i sitt svar till anmälan, att det visserligen stämmer att de båda ex-makarna är bolagsmän i handelsbolaget, men att hans klient är den som bedrivit verksamheten. Ex-maken har i enlighet med sin behörighet agerat självständigt mot honom så som företrädare för bolaget.
Då mannen är ställföreträdare för bolaget har advokaten ansett att han inte behövde inhämta kvinnans godkännande.

Advokaten säger sig inte ha företrätt ex-maken i en vårdnadstvist mot kvinnan, men medger att han varit offentlig försvarare för honom i det aktuella brottmålet och i bodelningstvisten mot kvinnan.

När hennes ombud påtalade att de ansåg att jäv förelåg för
honom att företräda ex-maken fann han efter överväganden att det åtminstone förelåg risk för en intressekonflikt och han frånträdde då uppdragen samma dag.

Förelåg hinder för de andra uppdragen

Advokatsamfundets disciplinnämnd konstaterar i sitt beslut att det förelåg hinder för advokaten att åta sig uppdraget som offentlig försvarare för mannen och som hans ombud i bodelningstvisten – när han företrätt handelsbolaget där båda ex-makarna var bolagsmän.

Genom att ändå åta sig uppdragen har han åsidosatt sina plikter som advokat och han tilldelas därför en erinran.


Dela sidan:
Skriv ut:

Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.