Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Advokat prickas – vägrade ringa tillbaka i ”brådskande ärende”

Branschbevakning
Publicerad: 2019-09-20 13:50
Foto Martina Holmberg / TT

Att medvetet låta bli att återkoppla när ett motpartsombud vill få kontakt i ett ”angeläget och mycket brådskande ärende” är inte förenligt med god advokatsed.
En advokat som avstått från att ringa tillbaka trots upprepade påstötningar tilldelas därför en erinran.

En man anmälde en advokat till Advokatsamfundet för brott mot god advokatsed efter en händelse hösten 2018. Mannen har legat i vårdnadstvist kring de gemensamma barnen, och respektive förälder har företrätts av ett eget ombud. Under tvisten har barnens farfar blivit svårt sjuk och på sin dödsbädd uttryckt att han ville säga hej då till sina barnbarn. Mannen har då bett sitt ombud söka advokaten för att få till ett möte på sjukhuset mellan barnen och deras farfar, som de hade en nära relation till.

Farfadern dog

Ombudet har omgående sökt advokaten och då fått prata med en sekreterare, som ringde upp advokaten. Sekreteraren fick veta att det var ”väldigt brådskande” och meddelade att advokaten skulle återkomma när hon lämnat en klient som hon var med. Två dagar senare hade advokaten fortfarande inte återkopplat och ombudet pratade då på nytt med sekreteraren, som ringde upp advokaten och framförde att det var ”ett mycket akut och brådskande ärende”. Beskedet blev då att advokaten var på väg in i rätten, men att hon skulle ringa tillbaka när hon satt på tåget under lunchen tre timmar senare. Advokaten återkopplade dock inte och två dagar senare somnade farfadern in utan att ha fått träffa sina barnbarn.

”Inte i huvudmannens intresse”

Advokaten har i ett yttrande kommenterat anmälan. Hon har bekräftat att motpartsombudet sökt henne ”vid några tillfällen under den aktuella tiden”. Ombudet har dock inledningsvis inte uppgett för sekreteraren vad saken gällde och advokaten har därför förutsatt att det har handlat om mannens önskemål om umgänge med barnen. Här bedömde advokaten ”att det inte låg i huvudmannens intresse att återkomma omgående angående någon fråga om umgänge” – en fråga som senare skulle prövas av tingsrätten. Det var senare klienten som informerade advokaten om vad ärendet gällde, eftersom hon också hade fått påstötningar i form av sms. Klienten kände alltså till önskemålet och advokaten anser sig inte ha brustit på det sätt som görs gällande i anmälan. Hon har även särskilt pekat på att det ”under handläggningen av vårdnadsmål emellanåt är förenligt med klientintresset att inte omgående återkomma med besked i olika frågor”.

Samfundets disciplinnämnd delar dock inte advokatens uppfattning. Motpartens advokat har genom växeln sökt advokaten vid flera tillfällen och bett om återkoppling i ett ärende ”som var både angeläget och mycket brådskande”. Advokaten har, trots att hon inte vetat vad ärendet gällt, medvetet valt att inte återkomma omgående. Detta har utgjort ett åsidosättande av god advokatsed och vad advokaten själv anfört föranleder ingen annan bedömning. Advokaten tilldelas nu en erinran av disciplinnämnden.


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut:

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se