Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Advokat lät klient med restriktioner läsa vykort från mamma

Branschbevakning
Publicerad: 2021-06-08 14:11
Foto: Nora Lorek / TT

En klient som satt häktad med restriktioner fick trots detta ta del av ett vykort från sin mor under pågående förhandling.
Nu varnas advokaten för att allvarligt ha brutit mot god advokatsed.

Det var en sektionschef vid Kriminalvårdens transportenhet som anmälde advokaten till disciplinnämnden och anförde att advokaten ”äventyrat rättsprocessens säkerhet”.

Bakgrunden var att advokaten vidarebefordrat ett skriftligt meddelande som inte granskats av Kriminalvården eller åklagare samt överlämnat en snusdosa direkt till klienten – trots att denne satt häktad med restriktioner.

Vykort som ramlade ur handlingarna

I ett yttrande till disciplinnämnden har advokaten tillbakavisat anmärkningarna från Kriminalvården och bestridit att hon skulle ha äventyrat rättssäkerheten och rättsprocessen.
Enligt advokaten fick hon under pågående huvudförhandling ett antal handlingar från klientens far som hon skulle fylla i tillsammans med sin klient. När hon öppnade handlingarna trillade det ut ett vykort från klientens mor framför henne och klienten. På kortet stod, enligt advokaten, ”jag älskar dig, jag tänker på dig” eller liknande.
I efterhand inser hon dock att hon inte borde ha låtit klienten få läsa vykortet utan Kriminalvårdens tillstånd.

Vad gäller snusdosan har advokaten uppgett att hon bett om, och fått, tillstånd att bjuda sin klient på snus från en oöppnad dosa. Den dosan fick klienten sedan behålla under huvudförhandlingen, men återlämnade den på anmodan efter avslutad förhandling.

Varnas – allvarligt brott mot advokatseden

Disciplinnämnden konstaterar nu att advokaten inte borde ha låtit klienten att ta del av vykortet – även om det rörde sig om ett misstag. Enligt disciplinnämnden är det nämligen advokatens ansvar att se till att så inte sker när klienten är belagd med restriktioner.

Advokaten tilldelas därför en varning för att hon allvarligt åsidosatt god advokatsed.


Dela sidan:
Skriv ut: