Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Styrelseordförande får rätt mot bolaget efter ”bryskt” avskedande

Arbetsrätt
Publicerad: 2019-07-10 14:17
Foto: Stina Stjernkvist / TT

Tingsrätten konstaterar att mannen blivit avskedad från sin tidigare anställning på ett ”bryskt sätt” och att han har rätt till en skälig uppsägningslön. Därför förpliktas bolaget att ersätta mannen för tre månaders utebliven lön samt semesterersättning på detta belopp. Han får också skadestånd för bolagets tidigare brott mot semesterlagen.

När styrelseordföranden anlände till företaget en februaridag 2018 kunde han inte komma in i lokalerna eftersom låsen hade bytts ut.

Senare fick han reda på att han avsatts som styrelseledamot vid en bolagsstämma som han själv inte hade kallats till. Han stämde därför bolaget och begärde ersättning för bland annat utebliven lön och semesterersättning.

Visat att han haft anställningsavtal med bolaget

Bolaget bestred mannens yrkanden och hävdade att styrelseordföranden och bolaget varken ingått något anställningsavtal eller något avtal om månatlig lön. Bolaget hävdade dessutom att styrelseordföranden hade förorsakat bolaget skador om tre miljoner kronor samt att man under alla förhållanden varit berättigade att avskeda honom från en eventuell anställning.

Tingsrätten slår dock fast att styrelseordföranden har visat att han ingått ett anställningsavtal med bolaget. Detta grundar domstolen bland annat på hans egna uppgifter, att hans lönebesked varit försett med anställningsnummer, vittnesuppgifter om en handling som uppfattats som ett anställningsavtal och att en nuvarande styrelseledamot inför utomstående sagt att den före detta styrelseordföranden varit anställd hos bolaget.

Handlat om ett ”bryskt” avskedande

Tingsrätten slog även fast att parterna är överens om att lagen om anställningsskydd, LAS, inte gäller för anställningen med hänsyn till att styrelseordföranden haft en företagsledande ställning. Därför har bolaget haft rätt att skilja honom från anställningen utan att ha någon saklig grund för detta. Tingsrätten framhåller dock att även ett skiljande från en anställning som inte omfattas av LAS ska följa god sed på arbetsmarknaden. Enligt domstolen har bolaget ”på ett bryskt sätt” avslutat anställningsförhållandet genom att över en natt utestänga styrelseordföranden från arbetslokalerna.

Ska ersättas av bolaget

Enligt praxis ska den arbetstagare som på detta sätt omedelbart skiljs från anställningen tillerkännas en skälig uppsägningslön. Med hänsyn till att styrelseordföranden inte fått sina inkomster från endast svarandebolaget finner tingsrätten att tre månader är en skälig uppsägningstid.

Bolaget förpliktas därför att utge 42 000 kronor till käranden. På detta belopp ska semesterersättning beräknas enligt lag. Eftersom bolaget redan underlåtit att reglera semesterersättningen i tid har man också brutit mot semesterlagen och ska därför betala 5 000 kronor i skadestånd till styrelseordföranden.


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut:

Ellen Bergqvist
red@dagensjuridik.se