Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Man nekas livränta för vibrationsskador

Arbetsrätt
Publicerad: 2020-01-14 07:37
Genrebild Foto: Robert Granström /TT

Kammarrätten anser i motsats till förvaltningsrätten att en man med vibrationsskador inte gjort det sannolikt att de orsakats av hans arbete.
Domstolen pekar bland annat på att besvärsutvecklingen varit oväntad eftersom besvären förvärrats trots att exponeringen upphört.

En man arbetade som svetsare och använde vibrationsverktyg. Han använde verktygen under cirka sju års tid och under de sista åren började mannen få besvär på grund av en vibrationsskada i händerna. Det gjorde att han inte kunde fortsätta arbeta på samma sätt som tidigare och han ansökte därför om livränta. Försäkringskassan ansåg däremot inte att det fanns något samband mellan besvären och skadlig exponering i arbetet och godkände inte hans ansökan.

”Tveksamma omständigheter”

Mannen överklagade till Förvaltningsrätten i Karlstad. Där ansåg domstolen att det fanns en del tveksamma omständigheter som talade mot sambandet mellan skadorna och arbetet. Till slut gjorde förvaltningsrätten ändå bedömningen utifrån uttalanden från sakkunniga, att det fanns övervägande skäl för ett sådant samband. Domstolen biföll därför överklagandet.

Avgörandet överklagades till Kammarrätten i Göteborg. Även där är frågan om det finns övervägande skäl som visar på ett samband mellan mannens arbete och skadorna som gjort att han inte längre har samma förmåga att inkomstarbeta. Domstolen framhåller att, för att en skada ska anses ha uppstått på grund av arbetet måste det framstå som sannolikt att så är fallet. Den tillägger att i ett fall som detta, då flera läkare i ett ärende har olika uppfattningar ska deras yttranden vägas mot varandra.

Tre läkare

I det har fallet hade tre läkare uttalat sig i form av utlåtanden och intyg. En specialistläkare gjorde bedömningen att exponeringen hade orsakat gravt vibrationsskadesyndrom, på grund av att mannen varit särskilt känslig för vibrationerna. Även en professor som uttalade sig ansåg att exponeringen mannen utsatts för i arbetet var tillräcklig för att orsaka en vibrationsskada, och att det inte heller fanns några alternativa förklaringar till besvären. Den försäkringsmedicinska rådgivaren gjorde däremot en annan bedömning. Han menade att det är ovanligt att besvär utvecklas så kraftigt som i det aktuella fallet efter att exponeringen upphört. Han menade också att man utifrån exponeringsdata angående vibrationsnivå för handhållna verktyg, kunde dra slutsatsen att exponeringen inte var skadlig för mannen.

”Inte till det normala”

Kammarrätten betonar att det i bedömningen om det finns ett samband mellan exponering i arbetet och skada, är en förutsättning att exponeringen har varit av tillräcklig omfattning, intensitet och varaktighet för att orsaka skadan. I det här fallet fanns visserligen utredning som visade att användandet av vibrerande verktyg kan orsaka vibrationsskador. Däremot hade flera av läkarna som uttalat sig i målet ansett att det inte hör till det normala att besvären förvärrats efter att exponeringen upphört och att exponeringen inte var av massiv omfattning. Dessutom ansåg en av dem att exponeringen inte hade varit sådan att den kunde skadat mannen.

Inte övervägande skäl

Även om det finns omständigheter som talar för och emot sambandet menar domstolen att det måste finnas övervägande skäl som talar för sambandet för att skadan ska ses som en arbetsskada. På grund av exponeringens omfattning och det onormala i att mannens skador förvärrats, anser kammarrätten sammantaget att det inte finns övervägande skäl som talar för ett samband mellan mannens arbete och skadorna som inverkar på hans arbetsförmåga. Kammarrätten bifaller därför Försäkringskassans överklagande. (Blendow Lexnova)

Bli premiumkund och ta del av alla underliggande handlingar för endast 69 kronor/månad.


Dela sidan:
Skriv ut:

Blendow Lexnova
red@dagensjuridik.se