Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Elisabeth Massi Fritz varnas efter Instagraminlägg om Timell

Arbetsrätt
Publicerad: 2019-07-02 11:37
Foto Fredrik Sandberg / TT

Elisabeth Massi Fritz varnas för andra gången i år av Advokatsamfundets disciplinnämnd. Denna gång efter att ha brutit mot god advokatsed vid publicering av en bild på Instagram där Martin Timells hemadress ”utan svårighet” gick att utläsa.

Det handlar om ett Instagraminlägg där Elisabeth Massi Fritz publicerat en bild på sin hand liggandes ovanpå framsidan till domen i Timellärendet, intill dennes namn och hemadress.

Som bildtext skrevs ”Idag förbereder jag rättegången och den överklagade domen i åtalet ang våldtäkt mot Timell som startar imorgon”.

I ett mejl som skickades samma dag som bilden lades ut uppmanade Advokatsamfundets generalsekreterare, Anne Ramberg, Elisabeth Massi Fritz att omedelbart ta bort bilden och informerade om att ett disciplinärende hade initierats.

Aldrig haft för avsikt att

Elisabeth Massi Fritz har i sitt yttrande till Advokatsamfundet bestritt att hon agerat i strid med god advokatsed och, bland annat, anfört att hon regelbundet publicerar bilder med text samt att hon alltid följer god advokatsed när hon publicerar något på Instagram.

Bilden i fråga hade dessutom publicerats som en Instagramstory, som visas i max 24 timmar och sen försvinner automatiskt. Det handlade således, enligt Massi Fritz, om en rörlig publicering som togs bort direkt efter att hon mottagit mejlet av Anne Ramberg.

Hon har även invänt att adressen på bilden är suddig och inte går att läsa samt att det, enligt hennes uppfattning, inte går att gissa sig till adressen. Dessutom har det aldrig varit hennes avsikt att publicera motpartens adress eller skada denne. Det enda syftet har varit att beskriva att hon förberedde målet som skulle upp till prövning i Svea hovrätt. Hon beklagar även om Martin Timell tagit illa upp.

Kunde läsa adressen ”utan svårighet”

Disciplinnämnden konstaterar nu, trots vad Massi Fritz angivit, att det ”utan svårighet” går att utläsa adressen på bilden. Inlägget kan därför inte anses uppfylla de krav på ”återhållsamhet och måttfullhet” på sociala medier som krävs av advokater, utan strider mot god advokatsed.

Genom publiceringen har Elisabeth Massi Fritz därför ”allvarligt brutit mot god advokatsed”. Advokatsamfundets disciplinnämnd tilldelar därför Elisabeth Massi Fritz varning.


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut:

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se