Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Vinner mot dotters mördare – har rätt till skadestånd

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2019-08-02 11:08
Mannen använde bland annat en hantel för att döda kvinnan. Foto: Polisen

Göteborgs tingsrätt nekade pappan skadestånd för sveda och värk efter det brutala mordet på hans vuxna dotter.
Hovrätten för Västra Sverige ändrar nu, med stöd av ett vittnesintyg, det tidigare avgöranden och tillerkänner pappan 60 000 kronor i skadestånd.

Polis larmades i juli 2018 till en lägenhet i Göteborg, efter att grannar sett och hört en kvinna bli misshandlad i ett fönster. Polis var på plats bara några minuter senare men påträffade då kvinnan död. Hennes nu 47-åriga man greps på plats – och har erkänt att han har misshandlat kvinnan till döds. Han har dock gjort gällande att han har befunnit sig i en situation då han svårligen kunnat besinna sig och därför ska frias med hänsyn till så kallad nödvärnsexcess. 47-åringen hänvisade här till att kvinnan först skulle ha angripit honom och utdelat slag mot honom med olika tillhyggen. Försvaret medgav i Göteborgs tingsrätt ansvar för grov misshandel och grovt vållande till annans död, men bestred ansvar för uppsåtligt dödande.

Omfattande våld

Kvinnan har utsatts för ett omfattande våld som fokuserats kring huvud och hals och Polisen har kunnat säkra flera tillhyggen som använts vid våldsutövningen. 47-åringen har här bland annat utdelat upprepade slag med en träningshantel som vägt cirka 18 kilo – och kvinnan har fått omfattande krosskador samt frakturer på bland annat nackben och halskota.

Tingsrätten ansåg att 47-åringen måste ha förstått att det var praktiskt taget oundvikligt att våldsutövningen mot kvinnan skulle döda henne – och att han därför har handlat med så kallat insiktsuppsåt. När det gäller frågan om nödvärnsexcess betonade domstolen att mannen har varit cirka 20 centimeter längre än kvinnan och vägt nära nog dubbelt så mycket. Det framgår även av utredningen att mannen har slagit kvinnan i huvudet med ett dammsugarrör när hon har lutat sig ut genom fönstret och ropat på hjälp – och att hon utsatts för kraftigt våld även efter att ha blivit liggande på golvet.

Hade fått stroke – nekades skadestånd

Sammantaget ansåg tingsrätten att mannen borde ha kunnat besinna sig och att han inte kunde undgå ansvar med hänvisning till nödvärnsexcess. Det fanns flera försvårande omständigheter, bland annat att kvinnan dödats av en närstående i sitt eget hem och att hon haft särskilda svårigheter att värja sig med tanke på de fysiska skillnaderna. Påföljden sattes därför ”betydligt högre än normalstraffet” och mannen dömdes till 18 års fängelse.

Han ålades även att betala 60 000 kronor vardera i skadestånd till sin frus mamma och syster. Kvinnans pappas skadeståndsanspråk på ersättning för sveda och värk ogillades dock. Utredningen visar att pappan nyligen fått en stroke, och att övriga familjemedlemmar inte har velat riskera hans hälsa genom att berätta om mordet på dottern. Ersättning enligt skadeståndslagen utgår inte för de anhörigas sorg och saknad utan ska istället ersätta ”en personskada som är medicinskt påvisbar och som uppstått till följd av att den anhörige bragts om livet”, konstaterade tingsrätten.

Vittnesintyg

Hovrätten för Västra Sverige ändrar nu domen i skadeståndsfrågan och tillerkänner även kvinnans pappa den begärda ersättningen. Hovrätten bekräftar att ersättningen för sveda och värk syftar till att ersätta ”psykiska besvär som går utöver sådana känslor av sorg och saknad som ett dödsfall brukar medföra för anhöriga”. Hovrätten har dock tagit del av ett vittnesintyg daterat efter tingsrättens dom och anser att det framgår att kvinnans pappa – som fram till september 2016 delat hushåll med kvinnan – har drabbats av en personskada till följd av dödsfallet. Tingsrättens dom, som funnit laga kraft i ansvarsdelen, ändras därför nu i skadeståndsdelen och 47-åringen åläggs att betala sammanlagt 180 000 kronor i skadestånd för mordet. (Blendow Lexnova)


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut:


Isak Bellman
red@dagensjuridik.se