Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Vanskötsel inte visad – men hyresgäst vräks ändå

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2019-07-25 08:45
Genrebild Foto: Sören Andersson/TT

Skadorna i hyreslägenheten behöver inte ha uppkommit under hyrestiden – och kan dessutom bero på eftersatt underhåll från värdens sida.
Hyresgästens särskilt allvarliga störningar i form av bland annat bråk och skrik och dålig lukt gör dock att hyresgästen ändå är förverkad och vräks.

Ägaren till en fastighet i Varberg stämde en hyresgäst i Varbergs tingsrätt och yrkade att hon skulle förpliktas att omedelbart avflytta från sin lägenhet. Hyresgästen hade tagit över kontraktet efter att hennes make avlidit i början av 2016. Värden hänvisade till ett flertal polisingripanden som huvudsakligen varit relaterade till hyresgästens son, som av och till varit folkbokförd på adressen.

Omfattande skador

Med anledning av störningar från lägenheten hade värden även genomfört en besiktning och då kunnat konstatera omfattande skador på golv och tapeter som sannolikt orsakats av djur som hållits i lägenheten. Enligt värden var hyresrätten förverkad, dels på grund av omfattande störningar i boendet, dels på grund av vanvård.

Odör från lägenheten

Tingsrätten ansåg det bevisat att hyresgästen hade orsakat störningar genom bristande sophantering och odör från lägenheten – och att det frekvent hade förekommit störningar i boendet med kopplingar till kvinnans son, som hon hade att svara för hyresrättsligt. Störningarna hade i och för sig varit ”många och påfrestande”, men kunde inte anses som särskilt allvarliga störningar. Värden hade därför inte haft rätt att säga upp hyresavtalet utan att först begära rättelse från hyresgästen.

Brustit i skyldigheter

Domstolen ansåg dock att fotografier och vittnesuppgifter visade att golv och väggar i hela, så när som på ett rum, den 155 kvadratmeter stora lägenheten hade varit skadade. Det handlade här om skador som ”typiskt sett uppkommer genom ovarsamhet” – och hyresgästen ansågs ha brustit i sin skyldighet att vårda lägenheten väl. Förseelsen kunde inte anses ringa och hyresgästen hade inte vidtagit rättelsen genom att återställa lägenheten i godtagbart skick. Hyresrätten var därför förverkad och hyresgästen ålades att genast flytta.

Oklart när skador uppkommit

Hovrätten för Västra Sverige anser, till skillnad från tingsrätten, inte att det har varit befogat att säga upp hyresavtalet på grund av vanvård. Domstolen noterar här att hyresgästen själv har gjort gällande att lägenheten var behäftad med brister redan vid inflyttningen för 20 år sedan och att dess nuvarande skick beror på bristfälligt underhåll från värdens sida. Värden har inte heller kunnat visa på att något större underhåll utförts under hyrestiden eller lämnat några uppgifter om lägenhetens skick vid inflyttningen. Hovrätten anser också att det är oklart om skadorna uppkommit under hyrestiden och till vilken del de kan bero på ”sedvanlig förslitning och bristande underhåll av lägenheten”.

Upprepade polisingripanden

När det gäller störningarna konstaterar hovrätten att husdjur i lägenheten gett upphov till ”störande ljud eller mycket obehaglig lukt” och att bristfällig sophantering resulterat i skadeinsekter. Flera grannar har varit rädda för medlemmar i hyresgästens hushåll och lägenheten har varit föremål för upprepade polisingripanden och ”skrik och bråk”. Störningarna kan sedda var för sig inte anses ha varit av särskilt allvarligt slag, menar hovrätten. Vid en samlad bedömning måste det dock anses handla om ”sådana särskilt omfattande störningar som lett till en outhärdlig situation för de närboende”, skriver hovrätten. Eftersom hyresgästen inte vidtagit rättelse har hyresrätten förverkats – och värden har haft rätt att säga upp avtalet i förväg.

Hovrätten fastställer därför tingsrättens domslut att ålägga hyresgästen att flytta genast. (Blendow Lexnova)


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut:

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se