Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Upprepade hot mot ombud resulterar i samhällstjänst

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2019-08-30 08:04

Hovrätten för Västra Sverige fastställer en dom från Göteborgs tingsrätt och fäller en man för övergrepp i rättssak samt överträdelse av kontaktförbud gentemot en advokat.
Mannen hade lämnat hotfulla meddelanden till den kvinna som varit ombud för svaranden i ett tvistemål där mannen var kärande, och förlorat.

En man och en kvinna var parter i ett tvistemål vid Göteborgs tingsrätt. Mannen blev upprörd över att han förlorade målet och började först trakassera svaranden som ansökte om kontaktförbud, och efter att kontaktförbud meddelats vände han sig istället till svarandens ombud en advokat i Göteborg.

”Kommer få betala”

Mannen lämnade under juli 2017 två meddelanden på advokatens telefonsvarare och skickade även ett mail där han sade att ombudet ”kommer få betala”, att han skulle ta sig in i hennes hem samt ”ett steg för nära din jävla råtta och du är rökt” och liknande. Kontaktförbud beträffande ombudet delgavs mannen den 29 augusti 2017, men den 11 september 2017 ringde han till hennes arbetsplats. När han pratade med receptionisten sade han ”Jag ångrar ingenting som jag har sagt … det kan du hälsa henne”.

Erkände

Mannen erkände att han lämnat meddelandena, men motsatte sig straffansvar eftersom han varit i upprört tillstånd. Enligt mannen hade han nyligen fått reda på att ombudet tagit kontakt med hans mor, som bland annat ska ha påstått att mannen led av en psykisk sjukdom. Han ansåg vidare att han inte skulle straffas för att ha överträtt kontaktförbudet, eftersom det han sagt till receptionisten var ett allmänt uttalande riktat till ombudets arbetsgivare som sådan.

”Främjat orätt”

Enligt Göteborgs tingsrätt framgick det att meddelandena att mannen ”ondgör sig främst över att han har förlorat tvistemålet”. Det blev även tydligt under huvudförhandlingen att mannen inte kunnat lägga tvistemålet bakom sig utan sade vid flertalet tillfällen saker som att advokaten ”främjat orätt” samt att hon ljugit under målet för att hjälpa sin klient att vinna.

Gällande mannens invändning att han var upprörd över advokatens kontakt med hans mor, kunde han inte förklara varför han inte läst sin mammas brev där denna kontakt beskrevs, ett år efter att hon hade skickat brevet. Enligt mammans vittnesmål ska de dessutom redan ha diskuterat ombudets kontakt med henne under ett telefonsamtal i nära anslutning till kontakten, det vill säga ett år tidigare.

Övergrepp i rättssak

Tingsrätten ansåg därför att de meddelanden mannen lämnat på advokatenstelefonsvarare och i mail inte kunde skyllas på ett impulsgenombrott på grund av ombudets kontakt med mamman. Meddelandena var därmed att anse som övergrepp i rättssak.

Tingsrätten ansåg det även visat att mannen riktat meddelandet han lämnat till advokatens receptionist, och att det var förutsägbart att meddelandet skulle vidarebefordras till henne. Eftersom kontaktförbudet meddelats cirka två veckor tidigare, var meddelandet att anse som en överträdelse av detta.

Hovrätten fastställer

Enligt tingsrätten talade mannens övergrepp i rättssak för att fängelse borde bestämmas som påföljd. Mannen hade dock godkänt att dömas till villkorlig dom kombinerad med samhällstjänst, och tingsrätten ansåg att detta var en lämplig påföljd eftersom mannen var tidigare ostraffad, samt inte ansåg det troligt att han skulle begå fler brott. Påföljden bestämdes därför till villkorlig dom med 75 timmars samhällstjänst. Om fängelse hade dömts ut hade han istället dömts till två månaders fängelse.

Mannen överklagade till Hovrätten för Västra Sverige som fastställer tingsrättens dom. (Blendow Lexnova)


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut:

Blendow Lexnova
red@dagensjuridik.se