Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Sömnstörning gav resning för våldtäktsdömd

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2020-01-07 08:59
Foto: Adam Wrafter / SvD / TT /

En våldtäktsdömd 24-åring som genomgått en sömnutredning och diagnostiserats med en sömnstörning beviljas resning av Högsta domstolen.
HD anser att underlaget för bedömningen av gärningen var relativt begränsat, särskilt när det gäller frågan om uppsåt.

24-åringen dömdes den 25 oktober 2018 av Göteborgs tingsrätt för våldtäkt till fängelse i två år. 24-åringen som hade druckit alkohol den aktuella kvällen invände att han inte hade några minnesbilder av att han haft samlag med målsäganden. Tingsrätten ansåg mot bakgrund av bland annat målsägandens uppgifter och viss teknisk bevisning att det var utrett att 24-åringen hade genomfört ett samlag med målsäganden.

Gav inte stöd

I hovrätten uppgav 24-åringen att om ett samlag hade ägt rum kunde det ha skett medan han sov. Han åberopade dessutom viss ny bevisning. Hovrätten ansåg att de personer som hörts i hovrätten inte gav något konkret stöd åt invändningen och gjorde bedömningen att 24-åringen måste ha agerat medvetet. Hovrätten fastställde tingsrättens dom.

Högsta domstolen beviljade inte prövningstillstånd och hovrättens dom fick därmed laga kraft.

Begärde resning

24-åringen begärde resning i Högsta domstolen och åberopade ett sakkunnigutlåtande av en adjungerad professor vid Göteborgs universitet. Vidare har han åberopat journalutdrag samt en artikel om sexuella beteenden i samband med sömn. Av sakkunnigutlåtandet och journalutdragen framgår att 24-åringen efter hovrättens dom har genomgått en sömnutredning och diagnostiserats med en sömnstörning. Enligt den adjungerade professorn är det fullt möjligt att 24-åringen var omedveten om vad han gjorde när han hade samlag med målsäganden. Han baserar slutsatsen på bland annat 24-åringens agerande efter händelsen, den sömnstörning han nu diagnostiserats med, tidigare uppvisade beteenden i samband med sömn samt ärftlighet för sömnstörningar.

”Medför tvivel”

HD anser att den nu åberopade utredningen medför att tvivel har uppstått rörande hovrättens slutsatser i uppsåtsfrågan och därmed om 24-åringens skuld. Mot den bakgrunden och då det är fråga om ett allvarligt brott finns det synnerliga skäl att på nytt pröva frågan om 24-åringen har begått den gärning som han har dömts för.

Resning bör beviljas med stöd av tilläggsregeln i 58 kap. 2 § 4 rättegångsbalken i fråga om ansvar för våldtäkt, påföljd, skadestånd och avgift till brottsofferfonden. Målet ska i dessa delar på nytt tas upp i hovrätten.
(Blendow Lexnova).

Bli premiumkund och ta del av alla underliggande handlingar för endast 69 kronor/månad.


Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se