Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Rattfull 63-åring blir av med sina vapentillstånd

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2019-08-09 08:24

Trots att det gått mer än två år sedan en 63-årig man körde rattfull ska hans tillstånd att inneha skjutvapen återkallas.
Kammarrätten i Sundsvall ändrar därmed förvaltningsrättens dom.

Den 63-årige mannen från Strömsund gjorde sig skyldig till grovt rattfylleri den 7 juni 2017 efter att ha kört bil med en alkoholkoncentration i sitt blod på 1,11 promille. Han hade kört från sitt på väg till sin exhustru i Strömsund för att lämna pengar till en födelsedagspresent, en sträcka på cirka fyra kilometer. Dagen före, på nationaldagen, hade han festat tillsammans med vänner och druckit en hel del alkohol.

Dömdes för grov rattfylla

För detta dömdes han den 22 februari 2018 till villkorlig dom med samhällstjänst femtio timmar för grovt rattfylleri.

Frågan som nu avgjorts är om han ska förlora sitt tillstånd att ha vapen. Enligt Polismyndigheten är 63-åringen genom det brott han begått inte längre lämplig som vapeninnehavare. 63-åringen försvarar sig med att han har varit jägare i 40 år och alltid varit noggrann med säkerheten kring vapen. Sedan händelsen har han levt ett nyktert liv och följer Transportstyrelsens krav avseende prover och alkolås.

”Likgiltighet för andra människors liv”

Enligt 6 kap. 1 § vapenlagen ska ett tillstånd att inneha skjutvapen återkallas av polismyndigheten bland annat om tillståndshavaren visat sig vara olämplig att inneha skjutvapen. Frågan om en persons fortsatta vapeninnehav bör, konstaterade Förvaltningsrätten i Härnösand, regelmässigt omprövas när innehavaren dömts för allvarlig brottslighet, till exempel grovt rattfylleri. Grovt rattfylleri kan ses som ett tecken på likgiltighet för andra människors liv och säkerhet och bör föranleda återkallelse. Grovt rattfylleri är även ofta ett tecken på att vederbörande har alkoholproblem.

Tidigare ostraffad

Förvaltningsrätten tog upp det som talade till mannens fördel – att han lever under ordnade förhållanden och före händelsen var ostraffad, att alkoholkoncentrationen låg förhållandevis nära gränsen för grovt rattfylleri, att det inte finns uppgifter om missbruks-eller beroendeproblematik, att han aldrig, såvitt känt, missbrukat vare sig vapen eller alkohol under sina 40 år som jägare, samt att körsträckan var kort. Slutligen konstaterade förvaltningsrätten att det gått förhållandevis lång tid efter det aktuella brottet.

Visserligen ansåg rätten att 63-åringens agerande kunde tyda på bristande omdöme men vid en sammantagen bedömning beslutade domstolen att vapentillståndet inte skulle återkallas.

Ska bifallas

Att det har gått förhållandevis lång tid efter det aktuella brottet och återkallelsen vill Kammarrätten i Sundsvall inte fästa någon avgörande vikt vid.

Och det som har kommit fram om 63-åringens personliga förhållanden och omständigheterna vid den aktuella körningen innebär inte heller att han kan undgå att få sina vapentillstånd återkallade. Polismyndighetens överklagande ska därför bifallas. (Blendow Lexnova)


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se