Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Polisman på utryckning krockade efter rödljuskörning – frias

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2020-02-03 08:32
Foto: Johan Nilsson / TT

Tingsrätten friar en polisman som åtalats för vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada efter en trafikolycka i Malmö i september 2018.
Det har varken handlat om medvetet risktagande eller allvarlig oaktsamhet när polismannen med blåsljus och siren kört mot rött i en hårt trafikerad korsning med anledning av ett pågående inbrott.

Åtalet mot polismannen kretsar runt en händelse i Malmö i september 2018. Polismannen har kört en ”omålad” polisbil för att ingripa mot ett pågående inbrott. Eftersom det handlade om ett trängande fall har han använt både blåsljus och siren. Polismannen har också valt att inte stanna för rött ljus i en korsning i närheten av Värnhemstorget och har då kolliderat med en annan bilist som kom från höger, hade grönt och skulle köra rakt fram i korsningen. Olyckan fångades på bild av en övervakningskamera på platsen.

Van utryckningsförare

Den andra bilisten har förklarat att hon varken såg eller hörde polisbilens ljud- och ljussignaler när hon körde ut i korsningen. Polismannen, som är en van utryckningsförare, har uppgett att han kört klart snabbare än de 40 kilometer i timmen som gäller på platsen, men att han saktat in till den angivna hastigheten när han närmat sig korsningen och kontrollerat att det var fritt innan han körde in. Det var hög trafikintensitet vid tillfället, men andra fordon körde åt sidan och stannade. Kvinnans bil såg polismannen dock inte förrän kollisionen var ett faktum.

Nationellt forensiskt centrum, NFC, har med stöd av filminspelningen från platsen beräknat vilken hastighet fordonen färdats i och då kommit fram till att polisbilen vid kollisionen höll den lagliga hastigheten, men att kvinnans bil färdades över den tillåtna hastigheten.

Smärtor i nacke och huvud

Åklagaren har gjort gällande att polismannen ”i väsentlig mån har brustit i omsorg och varsamhet” när han kört in i korsningen i för hög hastighet, utan att stanna för rött ljus och utan tillräcklig uppmärksamhet på andra trafikanter. Kvinnan har i sin tur drabbats av smärtor i bland annat nacke och huvud som en följd av kollisionen.

Den som kör utryckningsfordon får enligt trafikförordningens bestämmelser i trängande fall ignorera trafikregler som annars gäller för allmänheten, men måste då iaktta ”särskild försiktighet”. Föraren kan också ”kräva fri väg” genom att använda larmanordningar och andra trafikanter ska då lämna fri väg och stanna om det behövs. Även i dessa situationer måste man som utryckningsförare dock ta hänsyn till andras säkerhet.

Tingsrätten anser, med stöd av uträkningen från NFC, att polismannen har kört runt 40 kilometer i timmen och vid kollisionen alltså inte överskridit hastighetsbegränsningen. Detta har enligt tingsrätten utgjort en ”relativt låg hastighet” i korsningen, där det rent allmänt är god sikt men funnits vissa stillastående fordon som skymt sikten. Andra bilister i korsningen hade trots den höga trafikintensiteten hörsammat blåljus och siren och kört undan eller stannat.

”Varit uppmärksam”

Enligt tingsrätten har polismannen därmed kunnat utgå ifrån att trafikanter som varit på väg mot korsningen har kunnat uppmärksamma honom på långt håll. Han har därför saknat anledning att hålla lägre hastighet eller stanna före korsningen. Det framgår också att polismannen – trots att han krävt fri väg – har bromsat in före korsningen för att släppa förbi en cyklist. Detta visar på att han har varit uppmärksam på trafikanterna i korsningen.

Inte bevisat

Sammantaget har åklagaren inte heller lyckats bevisa att polismannen hållit för hög hastighet eller varit ouppmärksam mot andra trafikanter. Han har inte heller gjort sig skyldig till ett sådant medvetet risktagande eller allvarlig oaktsamhet som krävs för att dömas för vårdslöshet i trafik. Kvinnan har samtidigt hållit ”förhållandevis hög hastighet” i korsningen och själv saknat ”bromsberedskap”. Det är därför inte heller bevisat att kvinnans skador varit en konsekvens av polismannens körning. Även åtalspunkten om vållande till kroppsskada ogillas därför av tingsrätten.


Dela sidan:
Skriv ut:

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se