Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Nämndeman sov under förhandling – migrationsdom upphävs

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2019-08-06 07:52

Migrationsöverdomstolen undanröjer en dom från Migrationsdomstolen i Göteborg sedan det kommit fram att en nämndeman kan ha sovit under huvudförhandlingen. Uppgifterna bekräftas av en god man och en psykolog, som närvarat vid huvudförhandlingen.

I juli 2017 avslog Migrationsverket en mans ansökan om asyl och beslutade även att utvisa honom. Mannen överklagade till Migrationsdomstolen i X, som avgjorde målet med en lagfaren domare och tre nämndemän. I maj 2019 avslog migrationsdomstolen överklagandet med hänvisning till tillförlitlighetsbrister i mannens asylberättelse. En nämndeman var skiljaktig och ansåg att det mannen anfört om sina skyddsskäl medför att han borde beviljas uppehållstillstånd som flykting.

Somnade flera gånger

Mannen överklagade till Migrationsöverdomstolen, MiÖD. Mannen framhåller här bland annat att en nämndeman sov under förhandlingen – något som bekräftas skriftligen av mannens psykolog respektive gode man, som båda närvarade vid förhandlingen. I skrivelserna anför de båda att nämndemannen somnade till vid flera tillfällen, både före och efter pausen.

Migrationsverkets processförare har däremot inte kunnat erinra sig om att någon av nämndemännen ”uppvisat något sådant beteende”. Migrationsdomstolens ordförande har inte heller noterat detta, och vare sig rättens ledamöter, notarien eller någon annan som närvarat vid förhandlingen har fört fram något påpekande om att detta skulle ha inträffat.

Återförvisar målet

Trots detta finner MiÖD skäl att undanröja migrationsdomstolens dom, utom såvitt avser ersättning till det offentliga biträdet och beslut om sekretess – och återförvisar målet till migrationsdomstolen för ny prövning. (Blendow Lexnova)


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut:

Johanna Haddäng
johanna.haddang@blendow.se