Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Moderskap nekas efter surrogatfödsel

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2019-08-07 10:15
STOCKHOLM 2016-06-23 Kvinna håller sin nyfödda bebis hand. Foto: Christine Olsson / TT / Kod 10430

Ett Stockholmspar skaffade barn genom en surrogatmamma i USA och fastslogs av amerikansk domstol vara barnets far och mor. Men svensk domstol vägrar godkänna kvinnan som moder. Hon rekommenderas i stället att adoptera barnet.

Det är andra gången på kort tid som frågan om surrogatmödraskap ställs på sin spets. Högsta domstolen beslutade i ett vägledande fall den 13 juni i år, Ö 3462-18, att en amerikansk dom som pekade ut en svensk kvinna som mor skulle erkännas i Sverige trots att det saknas stöd för det i svensk lag. I både det fallet och det nu aktuella i Svea hovrätt hade barnet kommit till genom att ett donerat ägg från en anonym donator befruktats utanför kroppen med användning av spermier från kvinnans sambo och därefter förts in i en amerikansk kvinnas livmoder.

Fortfarande gifta

Skillnaden mellan HD-avgörandet och målet i Svea hovrätt är att samboparet hade separerat vilket omöjliggjorde en adoption från kvinnans sida. En adoption skulle nämligen ha inneburit att pappan skulle ha blivit av med sitt föräldraskap.

I hovrättsfallet är paret som skaffade barnet fortfarande gifta.

Möjlighet att adoptera

Hovrätten som gör samma bedömning som Nacka tingsrätt konstaterar att det saknas regler i svensk rätt beträffande moderskap till barn i internationella förhållanden (jfr prop. 2017/18:155 s. 39 ff). Moderskap faller utanför lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågors tillämpningsområde.

Hovrätten väljer en annan väg än HD eftersom det aktuella paret alltjämt är gifta. Det finns således, menar Svea hovrätt, en möjlighet för kvinnan att adoptera barnet i enlighet med reglerna i föräldrabalken.

Mannen erkänns som pappa

Och då det finns ”ett annat sätt att tillgodose barnets rätt till privatliv och uppfylla principen om barnets bästa saknas det förutsättningar för att i detta ärende erkänna den utländska domen. Överklagandet ska därför avslås”.

Däremot erkänner både instanserna mannen, som sperman kom ifrån, som pappa till barnet. (Blendow Lexnova)


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se