Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Länsförsäkringar förlorar i HD – ska betala över 40 miljoner

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2019-07-12 11:11

Länsförsäkringar ska betala över 40 miljoner kronor i ersättning till ett 30-tal småsparare som lurats i härvan med försäkringsförmedlingsbolaget Connecta.
HD slår fast att verksamheten har utgjort försäkringsförmedling och att Länsförsäkringars avtalsbegränsningar kring uppsåtliga skador inte gäller investerarna.

Ett 30-tal privatpersoner kom under åren 2003–2010 i kontakt med en man som först var anställd och senare VD vid försäkringsförmedlingsbolaget Connecta Fond och Försäkring AB. Efter något eller några möten föreslog mannen att privatpersonerna skulle placera pengar i en ”finansiell produkt”, som i själva verket inte existerade. Kunderna fick dock vissa dokument av VD:n om ”Connectas företagsobligationsprodukt”, som skulle ligga i en kapitalförsäkring. Mannen tog i själva verket själv de pengar som privatpersonerna betalade in – en svindelhärva som upptäcktes under 2010. Kort därefter avled VD:n och Connecta försattes i konkurs.

Stämde Länsförsäkringar

Privatpersonerna stämde Länsförsäkringar och yrkade ersättning ur den ansvarsförsäkring som Connecta haft. Lunds tingsrätt biföll käromålen och Länsförsäkringar förpliktades att totalt betala nästan 41,3 miljoner kronor till kärandena.

Hovrätten över Skåne och Blekinge gjorde senare en annan bedömning och ogillade genomgående käromålet. Ansvarsförsäkringen gäller enligt villkoren bara för försäkringsförmedling. Connectas VD hade dock förmedlat ”finansiella produkter” som inte existerade och aldrig haft för avsikt att förmedla någon verklig försäkring. Detta hade enligt hovrätten inte utgjort försäkringsförmedling och småspararna kunde därför inte heller få ersättning ur ansvarsförsäkringen.

HD ändrar hovrättens dom

Högsta domstolen, HD, ändrar nu hovrättens dom och slår fast att ersättning visst ska utgå ur ansvarsförsäkringen.

Den svenska försäkringsförmedlingslagen bygger på det så kallade IMD-direktivet och HD har därför inhämtat ett förhandsavgörande från EU-domstolen – där frågan varit om det handlar om försäkringsförmedling även när förmedlaren inte har någon avsikt att få till stånd ett verkligt försäkringsavtal. EU-domstolen har här konstaterat att även förberedande arbete inför ingående av försäkringsavtal innefattas i uttrycket, även när förmedlaren saknar avsikt att ingå ett verkligt försäkringsavtal.

Avgörande för bedömning

HD konstaterar även, med hänvisning EU-domstolens uttalanden, att det är de handlingar som försäkringsförmedlaren objektivt utför som är avgörande för bedömningen. Det saknar här betydelse när förmedlaren bestämmer sig för att inte ingå försäkringsavtal och vad kunden har för subjektiv uppfattning om försäkringsförmedlarens verksamhet.

I fallet med Connecta har investerarna kontaktats av en företrädare för ett registrerat försäkringsförmedlingsförtag, normalt genom informationskampanjer om investeringar inför framtida pensionering. Den fiktiva försäkringsprodukten har sedan introducerats och företrädaren har ställt ut ”investeringsbevis”, där det anges att investeringen ligger i en kapitalförsäkring. Vissa kunder har även tecknat en riktig kapitalförsäkring vid sidan av de fiktiva försäkringsprodukterna. HD:s slutsats är att VD:ns åtgärder i förhållande till investerarna objektivt måste kvalificeras som försäkringsförmedling.

Höga krav på klarhet och precision

Länsförsäkringar har även hänvisat till vissa villkor i försäkringsavtalet som föreskriver att bolaget ”inte är ansvarigt gentemot försäkrad för skada som denne orsakat genom grov vårdslöshet eller till någon del orsakat med uppsåt”.

HD betonar dock att det handlar om en obligatorisk ansvarsförsäkring som syftar till att skydda försäkringsförmedlarens kunder – något som gör att höga krav måste ställas på klarhet och precision när en bestämmelse avser att begränsa detta skydd. Bestämmelserna i fråga tar sikta på ”den försäkrade”, alltså försäkringsförmedlaren själv – och det står ingenstans att en skadelidande saknar försäkringsskydd om försäkringsförmedlaren orsakar skada med uppsåt eller grov vårdslöshet. Det finns även bestämmelser som återkravsrätt från Länsförsäkringar i förhållande till den försäkrade i fall då skadan orsakats uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet – något som också talar för att Länsförsäkringar svarar mot skadelidande tredje man även i dessa fall.

Undantag inte tillämpliga

HD:s slutsats är att undantagen inte är tillämpliga i förhållande till investerarna utan att Länsförsäkringar är skyldigt att ersätta deras förluster på sammanlagt över 40 miljoner kronor. Bolaget ska även betala för rättegångskostnaderna i tingsrätt, hovrätt, HD och EU-domstolen. (Blendow Lexnova)


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut:


Isak Bellman
red@dagensjuridik.se