Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Läkarintyg räcker inte för att få behålla hyresrätten

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2021-06-09 09:33
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT /

En 41-årig kvinna måste flytta från sin hyresrätt på grund av många månaders försenade hyresbetalningar samt tre månaders ännu obetalda hyror.
Även om läkarintyget visar att kvinnans förmåga att betala i tid kan ha påverkats av hennes hälsa, framgår inte att detta skulle ha varit ett hinder under en längre tid, skriver hovrätten.

I mitten av september 2020 sade hyresvärden upp hyresavtalet med den 41-åriga kvinnan om den tvårummare hon hade hyrt sedan augusti 2017 och hänsköt tvisten till Hyres- och arrendenämnden i Göteborg.

Hyresvärden uppgav att kvinnan, sedan i början av 2020, hade betalat totalt nio månadshyror för sent och att förseningarna hade varierat mellan fyra och upp till 42 dagar. De senaste hyrorna var alltjämt obetalda vilket hade lett till en hyresskuld om totalt cirka 19 000 kronor. Trots rekommenderat brev, påminnelser och inkassokrav till 41-åringen hade försummelserna fortsatt.

Bestred uppsägningen

Kvinnan bestred uppsägningen och menade att hon alltid betalade hyran, men ibland för sent. Hon var intresserad av ett korttidskontrakt och att hitta en lösning.

Hyresnämnden betonade att en av de främsta förpliktelser som en hyresgäst har är att betala hyran och att betala den i tid. 41-åringen hade medgett att hon ibland varit sen med hyresbetalningen men hade inte visat att hon betala de tre månadshyror som hyresvärden menade fortfarande var obetalda.

Vid en samlad bedömning hade 41-åringen åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att hyresavtalet inte skäligen skulle förlängas.

Måste flytta

I Svea hovrätt ingav 41-åringen läkarintyg som visade att hennes hälsa och levnadssituation kan ha inverkat på hennes förmåga att betala vissa av hyrorna i tid. Hovrätten anser dock inte att det visat att kvinnan skulle ha varit förhindra att under någon längre period betala hyrorna.

På grund av detta avslås nu kvinnans överklagande till domstolen, vilket innebär att hon är skyldig att flytta ut från lägenheten genast. 


Dela sidan:
Skriv ut:

Jonathan Schiess
red@dagensjuridik.se