Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Lågt golfhandikapp inget hinder för livränta enligt hovrätten

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2019-05-27 09:37
Foto: William Eriksson

Att spela golf på hög nivå med 10 i handikapp innebar för tingsrätten att en 59-årig man skulle anses arbetsförmögen och nekas försäkringsersättning. Hovrätten ändrar dock domen och fastslår att ”Ett regelbundet golfspelande, även på hög nivå, säger emellertid lite om en persons faktiska arbetsförmåga”.

59-åringen från Karlskrona var med om en trafikolycka den 12 oktober 1989. Bilen som han färdades i var försäkrad hos Länsförsäkringar Blekinge. Skadan bedömdes medföra 20 procent invaliditet och halv skadebetingad arbetsoförmåga. Försäkringsbolaget har till följd av skadan betalat ersättning för lyte och men avseende 20 procent medicinsk invaliditet och 50 procent nedsatt arbetsoförmåga.

Stoppade utbetalningar

Den 23 september 2015 beslutade försäkringsbolaget att inte betala ut ytterligare livränta då bolaget ansåg att 59-åringen inte hade rätt till fortsatt livränta.

Försäkringsbolaget gjorde gällande att det skett en väsentlig förändring av tidigare förhållanden och bolaget uppskattade att försäkringstagaren har en medicinsk invaliditet på högst fem procent samt att han inte har någon nedsatt arbetsförmåga. 59-åringen har varit med om ytterligare trafikolyckor efter den 12 oktober 1989.

Varit inblandad i flera olyckor

Försäkringstagaren yrkade att försäkringsbolaget skulle förpliktas att betala 39 861 kronor jämte ränta plus ersättning för årlig livränta med 158 727 kronor med indexuppräkning.

Försäkringsbolaget pekade på att mannen varit inblandad i fyra trafikolyckor under loppet av tre år vilket tyder på att hans taxikörning varit omfattande efter den första olyckan för 30 år sedan.

”Stora framsteg som golfspelare”

Dessutom har han gjort stora framsteg som golfspelare efter olyckan. Han har sänkt sitt handikapp från 23,5, som han hade den 7 januari 2005, till ett handikapp 10,3 den 15 juni 2008. Därmed är han bland de fem procent golfspelarna i Sverige som har ett sådant lågt handikapp. Han har deltagit i olika tävlingar och placerat sig högt. Att prestera på den höga nivån kräver, menar försäkringsbolaget, koncentration och träning.

Foto: Mark Humphrey/TT
”Bytt spelstil”

Golfspel kräver fysisk kondition och koncentration då man står och slå samt förmåga att fullfölja en planering. När man spelar golf används överkropp, axlar och höfter, precis de kroppsdelar försäkringstagaren i detta fall har besvär av. Vidare krävs även flexibilitet och balans. Mannen hävdade att han har bytt till en spelstil som är skonsammare mot kroppen men vittnen som åberopats av försäkringsbolaget har inte noterat någon skillnad i spelstil jämfört med andra spelare.

Ansågs inte trovärdig

Blekinge tingsrätt ansåg att mannens förklaringar till diskrepansen mellan hans symptom och hans förmåga att spela golf samt hans taxikörningar var motsägelsefulla och detaljfattiga. Han ansågs inte trovärdig och hans uppgifter inte tillförlitliga. Han lyckades således inte styrka att han är arbetsoförmögen. Redan på den här grunden ogillades käromålet.

Hovrätten Över Skåne och Blekinge anser att ”Ett regelbundet golfspelande, även på hög nivå,” säger emellertid enligt hovrättens mening lite om en persons faktiska arbetsförmåga.

Kan inte dra slutsats

Inte heller uppgifterna om golfspelande medför enligt hovrätten att det är visat att 59-åringen kan utföra förvärvsarbete i någon betydande omfattning och att det av golfspelandet, ensamt eller i förening med uppgifterna om taxikörning, kan dras slutsatsen att det har skett en väsentlig förändring av hans arbetsförmåga.

Han ska därför tillerkännas den yrkade livräntan.

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik – klicka här


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut: