Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Kan få högre föräldrapenning – efter tolv år

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2019-08-07 07:41
Foto Hasse Holmberg / TT

I oktober 2013 begärde en kvinna att hennes föräldrapenning för åren 2007–2010 ska beräknas enligt särskild beräkningsgrund.
Försäkringskassan ansåg att preskription hade inträtt, medan förvaltningsrätten fann att rätten till ytterligare ersättning förverkats. Kammarrätten konstaterar nu att ansökningarna fortfarande var under prövning, och därmed inte har preskriberats.

En kvinna begärde omprövning av Försäkringskassans beslut att bevilja henne föräldrapenning – och yrkade att all föräldrapenning som betalats ut för hennes fyra barn ska beräknas på den inkomst hon haft i Tyskland före det första barnets födelse.

Försäkringskassan ändrade delvis sitt tidigare beslut om utbetalning på så sätt att kvinnan fick en högre föräldrapenning enligt särskild beräkningsgrund för vissa perioder. När det gäller åren 2007–2010 samt 2012 fann Försäkringskassan dock att kvinnan inte kan få ersättning enligt sitt yrkande med hänvisning till preskriptionsreglerna.

Avslog överklagande

Förvaltningsrätten i Stockholm avslog senare kvinnans överklagande dit. Förvaltningsrätten konstaterade att kvinnan först i oktober 2013 begärt att hennes föräldrapenning avseende åren 2007–2010 ska beräknas enligt särskild beräkningsgrund. Eftersom mer än två år förflutit sedan kvinnans föräldrapenning förfallit till betalning har hennes rätt till ytterligare föräldrapenning för dessa år förverkats, uttalade förvaltningsrätten.

Omfattas inte av preskripion

Kvinnan överklagade på nytt, till Kammarrätten i Stockholm – som nu ger henne rätt. Mot bakgrund av att Försäkringskassan beslutat om omprövning av besluten anser kammarrätten att ansökningarna om föräldrapenning fortfarande varit under prövning – och därför inte omfattas av bestämmelserna om preskription.

Kammarrätten bifaller därför överklagandet och återförvisar målet till Försäkringskassan för fortsatt handläggning av frågan om beräkning av kvinnans föräldrapenning för åren 2007–2010. (Blendow Lexnova)


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut:

Johanna Haddäng
johanna.haddang@blendow.se