Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Inget brott när covid-smittad jobbade helg inom hemtjänsten

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2021-11-15 09:44
Illustration Stefan Hörberg/Rithuset /

En hemtjänstanställd med förkylningssymptom covid-testade sig men jobbade hela helgen hos sammanlagt 16 omsorgstagare utan att vänta in svaret från testet som var positivt.
Hon frias dock i båda instanserna från framkallande av fara för annan.

Den 35-åriga kvinnan åtalades för framkallande av fara för annan för att hon, enligt åtalet, av grov oaktsamhet utsatt 16 omsorgstagare inom riskgrupp och elva kollegor för livsfara eller fara för allvarlig sjukdom genom att gå till sitt arbete inom hemtjänsten i Karlskrona trots att hon den 15 januari 2021 provtagits för covid-19 och ännu ej erhållit något provresultat. Resultatet av kvinnans provtagning, som kom den 17 januari 2021, visade att hon hade covid-19.

Utredningen visade att 35-åringen vid den aktuella tiden arbetade som timanställd inom hemtjänsten i Karlskrona kommun. Hon var från november 2020 och framåt sjuk till och från med förkylningssymptom och var i samband med det periodvis sjukskriven.

Bokade coronatest

Av de åberopade journalanteckningarna framgår att hon den 14 oktober 2020 var i kontakt med en vårdcentral och bokade tid för ett covid-test på grund av symptom i övre luftvägarna. Provresultatet var då negativt. Den 26 november 2020 ringde hon på nytt till primärvården och bokade tid för ett covid-test.

Även detta provresultat var negativt. Den 7 december 2020 besökte hon åter vårdcentralen och uppgav att hon varit förkyld i flera veckor samt haft rethosta.
Hon fick i samband med detta lämna ännu ett covid-test. Testet var precis som de två tidigare negativt. Hon hade efter detta ytterligare kontakter med primärvården under december 2020. Vid ett tillfälle förlängdes hennes sjukskrivning efter att hon beskrivit febertoppar på kvällstid. Den 22 december 2020 förlängdes dock inte sjukskrivningen ytterligare utan kvinnan fick i stället beskedet att återkomma om besvären med trötthet och frusenhet skulle förvärras.

Av anteckningarna framgår sedan att kvinnan på torsdagen den 14 januari 2021 åter kontaktade vårdcentralen per telefon. Hon beskrev då symptom som börjat veckan innan med feber över 39 grader och heshet samt förkylning, att hon blivit fri från feber innan helgen samt att rösten kommit tillbaka men att hon var fortsatt förkyld och att hon samma dag även förlorat lukt och smak.

Arbetade hela helgen

Hon bokades under samtalet in för ett covid-test och lämnade dagen därpå precis som vid de tre tidigare tillfällen ett så kallat PCR test för covid-19. Detta prov visade sig vid undersökning vara positivt. Provsvaret rapporterades dock först två dagar senare på söndagen den 17 januari 2021, kl. 08.36.

35-åringen var under helgen den 16–17 januari 2021 schemalagd på sitt arbete och gick efter att hon på fredagen den 15 januari 2021 lämnat det covid-test som senare skulle visa sig vara positivt och arbetade mellan kl. 13.30-21.30 på lördagen och mellan kl. 07.00-13.00 på söndagen. Hon skulle då hon hade en delad tur även ha arbetat på söndagskvällen. När hon kommit hem efter att ha slutat vid 13.00 upptäckte hon dock det positiva provresultatet, kontaktade sina kollegor om detta och gick inte tillbaka till arbetet.

Ingen konkret fara för överföring

Blekinge tingsrätt konstaterade vid en sammantagen bedömning att det inte är visat att det i detta fall funnits en sådan konkret fara för överföring av covid-19 att de objektiva brottsförutsättningarna för framkallande av fara för annan är uppfyllda. Åtalet skulle därför ogillas redan på denna grund.

Eftersom en stor del av förhandlingen behandlat frågan om huruvida kvinnan varit grovt oaktsam gick tingsrätten trots ovan även in och prövade denna fråga. Det är klarlagt att kvinnan trots att hon fått information om att hon skulle stanna hemma ändå gått till arbetet medan hon väntade på sitt provsvar. Agerandet står i strid med gällande riktlinjer och är enligt tingsrätten klandervärt. Men hon hade tidigare fått negativa tester och var som timställd orolig över sin anställning efter flera sjukskrivningar under hösten. Hon vidtog försiktighetsåtgärder med omfattande skyddsutrustning som föreskrevs och ansågs inte ha varit grovt oaktsam.

Allmäntillståndet förbättrat

Hovrätten över Skåne och Blekinge konstaterar att när 35-åringen gick till arbetet den 16 och 17 januari 2021 hade det gått minst sju dagar sedan symptomdebut och hon hade varit feberfri den senaste veckan. Även om hon fortfarande var förkyld var allmäntillståndet enligt henne förbättrat. Mycket talar därför för att hon uppfyllde Folkhälsomyndighetens kriterier och således var smittfri när hon gick till arbetet.

Enligt en lokal smittskyddsläkare som vittnade kan förlust av lukt och smak komma när som helst under sjukdomsförloppet och betyder inte att man blir smittsam. Att kvinnan förlorade lukt och smak först den 14 januari 2021 har därför ingen betydelse för smittsamheten.

Kontakterna inte utredda

Som tingsrätten angett finns det endast sparsam utredning i målet om kvinnans kontakt med de aktuella omsorgstagarna och personalen. Det är till exempel inte utrett om hon har haft en så nära kontakt med vårdtagarna, 15 minuters umgänge inom 1,5 meters avstånd, som enligt läkaren betraktas som en risk för smittspridning. Vidare har hon använt skyddsutrustning vid kontakt med omsorgstagare, vilket enligt smittskyddsläkaren minskar risken för smittspridning radikalt, samt munskydd i personalrummet vid umgänge med kollegor.

Med dessa tillägg instämmer hovrätten i tingsrättens bedömning att det sammantaget inte är styrkt att det har funnits en sådan konkret fara för överföring av covid-19 att de objektiva brottsförutsättningarna för framkallande av fara för annan är uppfyllda. Åtalet ska därför ogillas. (Blendow Lexnova)


Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se