Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Ingen kränkning vid inbrott trots blodspår och glassplitter

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2019-07-26 13:45
Foto: Anders Wiklund / TT /

Inbrottstjuvarna krossade en ruta, stal vinflaskor, smycken, kläder, elektronikvaror och mediciner och lämnade blodspår efter sig i en villa i Gävle.
Men Hovrätten för Nedre Norrland nekar i motsats till tingsrätten kränkningsersättning eftersom ägarna inte var hemma.

Polis larmades till Västra Ringvägen i Gävle på grund av ett pågående inbrott i en villafastighet. En polispatrull anlände inom kort till platsen och påträffade tre av gärningsmännen som greps i närheten av fastigheten.

Lämnade blodspår

De tre åtalades för grov stöld för att tillsammans och i samförstånd olovligen ha tagit bland annat vinflaskor, smycken, kläder, elektronikvaror och mediciner som tillhörde det par som ägde fastigheten i Gävle. Inbrottstjuvarna hade tagit sig in i villan via altandörren genom att krossa en ruta. De stal vinflaskor, smycken, kläder, elektronikvaror och mediciner och lämnade blodspår efter sig på grund av glassplittret.

Männen åtalades också för narkotikabrott och två av dem dömdes i tingsrätten till sex månaders fängelse och den tredje fick skyddstillsyn.

Nekar ersättning för kränkning

Hovrätten för Nedre Norrland gjorde samma bedömning men hade en annan uppfattning när det gällde kränkningsersättningen. I tingsrätten dömdes de tre männen att solidariskt till de två drabbade makarna betala 5 000 respektive 6 500 kronor.

Hovrätten anser att kränkningsersättning inte alls ska utgå. Hovrätten konstaterar först att av praxis följer att förmögenhetsbrott, såsom stöld, normalt inte kan utgöra grund för kränkningsersättning. Som tingsrätten redogjort för får stöld genom bostadsinbrott dock normalt anses innefatta en allvarlig kränkning om målsäganden varit hemma under inbrottet eller om inbrottet annars innefattat en särskilt omfattande förgripelse på den drabbades frid och privatliv. Enligt förarbetena till aktuella bestämmelser i skadeståndslagen kan så vara fallet när bostaden skövlats eller om brottet annars haft andra särskilt hänsynslösa inslag (se prop. 2000/01:68 s. 65 samt rättsfallet NJA 2011 s. 3 och Högsta domstolens avgörande den 5 juli 2019 i mål T 5247-18 ”Takläggaren”).

Var inte hemma

Men paret som bodde i villan var i detta fall inte hemma vid inbrottet. Även om inbrottet av förklarliga skäl gett upphov till obehag hos dem anser hovrätten, till skillnad från tingsrätten, att gärningen inte inneburit en så allvarlig kränkning som krävs för att rätt till ersättning ska finnas. Deras yrkande om skadestånd för kränkning ska därför avslås. (Blendow Lexnova)


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se