Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Hovrätten friar våldtäktsdömd trots dna i kvinnans trosor

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2019-09-10 14:03
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT

Svea hovrätt friar en man som i juli 2019 fälldes av Västmanlands tingsrätt för en tre år gammal våldtäkt. Hovrätten anser att även om det finns ett antal besvärande omständigheter för den påstådda gärningsmannen, såsom att mannens DNA påträffats i kvinnans trosor, så är inte utredningen tillräckligt robust för en fällande dom.

Svea hovrätt friar en i idag 49-årig man som tidigare dömdes av Västmanlands tingsrätt till två års fängelse för våldtäkt. Kvinnan var eventuellt ofrivilligt narkotikapåverkad kvällen i fråga och hade endast korta, sporadiska minnesbilder från kvällen och natten.

”Visst stöd av utredningen”

Enligt hovrätten visar det faktum att man hittat sperma från 49-åringen vid linningen på baksidan av kvinnans trosor att det förekommit någon typ av sexuell samvaro mellan mannen och kvinnan. Hovrätten anser att kvinnans påstående om att det rört sig om ett vaginalt samlag som hon inte samtyckt till får visst stöd av utredningen.

Brister i utredningen

Däremot konstaterar hovrätten att bevisningen i övrigt inte ger någon närmare förklaring eller klarhet om händelseförloppet under natten. Hovrätten påpekar brister i utredningen, såsom att åklagaren exempelvis inte tagit fram några telefonanalyser, eller ens säkrat sms och telefonlistor, som kunnat ge en tidsmässig överblick av de olika delarna i händelseförloppet. Hovrätten påpekar vidare att man exempelvis inte vet när kvinnan lämnades utanför sin väns bostad, vilket begränsar möjligheterna att kunna kontrollera hennes berättelse.

”Varken stödjer eller utesluter”

Hovrätten påpekar vidare att utredningen inte heller kunnat visa om, och i så fall varför, kvinnan varit ”avtuppad” under större delen av natten. Hovrätten instämmer med tingsrätten att analysresultatet om kvinnans alkoholkoncentration och det rättstoxikologiska yttrandet varken stödjer eller utesluter möjligheten att kvinnan varit påverkad av alkohol, narkotika eller någon annan främmande substans. Inte heller vittnesmålen ger något starkt stöd i frågan.

Inte tillräckligt robust

Den enda tidpunkt man kunnat fastställa under natten är att kvinnans bankkort använts för att göra ett köp på McDonald’s klockan 02.04. Kvinnan har inget minne av att hon varit där, och åklagaren hade inte inhämtat uppgifter från anställda eller övervaktningsfilm från den aktuella natten som kunnat styrka kvinnans tillstånd vid köptillfället. Eftersom kvinnan hade kvar bankkortet efter händelsen anser hovrätten att detta ”i någon mån talar för ett aktivt, medvetet agerande från [kvinnan] vid nämnda tidpunkt.”

Sammantaget anser hovrätten att utredningen inte är tillräckligt robust för att kvinnans berättelse ska kunna läggas till grund för bedömningen. Trots att det framkommit ”ett antal för [49-åringen] besvärande omständigheter”, anser hovrätten att bevisningen inte är tillräcklig för att det ska anses ställt utom rimligt tvivel att 49-årigen genomfört ett samlag med kvinnan när hon befunnit sig i en särskilt utsatt situation.

Hovrätten ändrar därför tingsrättens dom och frikänner 49-åringen.


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut:

Blendow Lexnova
red@dagensjuridik.se