Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

HFD kan inte pröva återskapande av makulerad handling

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2019-08-12 11:31
Foto: Jessica Gow / TT

En man begärde att Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, skulle ”föranstalta om åtgärder hos kammarrätten för återskapande och utlämnande” av en makulerad handling.
Yrkandet avvisas, med hänvisning till att HFD bara kan pröva om handlingen ska lämnas ut eller inte. Eftersom handlingen inte förvarades hos kammarrätten vid tidpunkten för domstolens beslut avslås mannens överklagande.

En man begärde hos Kammarrätten i Jönköping att få ta del av de handlingar som Kriminalvården skickat in till kammarrätten för sekretessprövning i ett visst mål – men fick avslag. Kammarrätten motiverade beslutet med att en handling som man rekvirerat från Kriminalvården inte var att anse som inkommen till domstolen och därmed inte allmän där.

Målet återförvisades

Mannen överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen, HFD – som undanröjde beslutet och återförvisade målet. Enligt HFD är handlingen allmän hos kammarrätten under den tid den förvaras där, och kammarrätten skulle därför pröva om sekretess hindrade ett utlämnande.

Handlingen makulerats

Kammarrätten avslog därefter på nytt mannens begäran – med hänvisning till att man avgjort målet ifråga, att domen expedierats och att den sekretessprövade handlingen makulerats. Handlingen förvaras alltså inte hos kammarrätten och kan därmed inte lämnas ut.

Kan inte pröva

Mannen vände sig därefter till HFD och yrkade att domstolen ”ska föranstalta om åtgärder hos kammarrätten för återskapande och utlämnande” av handlingen. HFD konstaterar dock att domstolen endast kan pröva om handlingen ska lämnas ut eller inte – och att yrkandet om åtgärder därför ska avvisas. Eftersom det inte har framkommit annat än att handlingen inte förvarades hos kammarrätten vid tidpunkten för domstolens beslut. Mannens överklagande avslås därför.


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut:

Johanna Haddäng
johanna.haddang@blendow.se