Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

HD: THC-bruk konsumeras inte av amfetamininnehav

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2021-02-22 09:30
Foto: Magnus Andersson /TT

Straffbart bruk av narkotika av visst slag ska inte
konsumeras av straffbart innehav av narkotika av annat slag, även om den brukade narkotikan tidigare innehades samtidigt som den narkotika som det straffbara innehavet avsåg.
Det slår Högsta domstolen fast och skärper straffet för en man i 30-års ålder som dömts för flera ringa narkotikabrott.

Mannen, som är i 30-årsåldern, åtalades för tre fall av ringa narkotikabrott. Det rörde sig om ett innehav av 0,8 gram amfetamin den 20 oktober 2018, brukande av preparat som innehåller alprazolam och tetrahydrocannabinol någon gång mellan den 17-20 oktober samma år samt ett innehav av 4,39 gram cannabis och 0,74 gram amfetamin som hittades i hans bostad i november 2018.

Tingsrätten dömde mannen för innehavet av amfetamin och ansåg att detta skulle konsumera åtalspunkten om brukande av preparaten innehållandes alprazolam och tetrahydrocannabinol (THC). Han dömdes även för det innehav som påträffades hemma hos honom och påföljden bestämdes till 110 dagsböter. En dom som hovrätten senare fastställde.

Riksåklagaren fattade förra våren beslutet att överklaga hovrättens dom till Högsta domstolen, som lämnade prövningstillstånd i målet. Enligt beslutet om prövningstillstånd skulle prövningen ske med med utgångspunkt i hovrättens bedömning i skuldfrågan och svara på om ”straffbart innehav av narkotika av visst slag konsumerar straffbart bruk av narkotika av annat slag”.

Ska dömas även för bruket

Nu slår Högsta domstolen fast att mannen, i enlighet med Riksåklagarens överklagande, även ska dömas särskilt för bruket av THC. Detta eftersom ”det inte är fråga om bruk av sådan narkotika som tidigare har utgjort en del av det innehav av amfetamin som han döms för”, vilket innebär att bruket inte ska konsumeras av innehavet.

Mannen ska alltså dömas även för ringa narkotikabrott avseende bruk av
narkotika någon gång den 17–20 oktober 2018 och påföljden för den samlade
brottsligheten bör därför bestämmas till 120 dagsböter, istället för 110.


Dela sidan:
Skriv ut: