Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

HD ger prövningstillstånd efter lägenhetstvist mellan sambor

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2019-09-02 08:58
Genrebild Foto: Lars Pehrson / SvD / TT /

Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i hovrätten i ett mål gällande tillstånd att enligt 24 § sambolagen sälja en bostadsrätt.
Tingsrätten har bedömt att det saknas skäl att neka kvinnan i det aktuella fallet tillstånd även om hon befinner sig i bodelningstvist.

En kvinna ansökte om tillstånd enligt 24 § sambolagen av Attunda tingsrätt till att få sälja en bostadsrättslägenhet i Sollentuna. Kvinnan uppgav att hon var ensam ägare till lägenheten enligt beslut från tingsrätten i ett annat ärende där hon bedömts ha kvarboenderätt. Kvinnan hade enligt egen uppgift själv betalat lån och avgifter det senaste året.

Inte bott i lägenheten

Tingsrätten konstaterade att kvinnan och hennes före detta sambo låg i tvist om bodelning och att lägenheten utgjorde samboegendom. Mannen hade dock aldrig bott i lägenheten och hade heller ingen egendom i den. Det fanns därför inte, menade tingsrätten, ”något relevant skäl” för honom att vägra kvinnan försäljningen.

Mannen hade å sin sida bestritt ansökan och menat att han visst bott i lägenheten och fortfarande hade egendom i den. Han menade också att han betalat hyra för den under en period. Han kunde ge sitt samtycke till försäljningen men endast under förutsättning att tingsrätten förpliktar kvinnan att vidta vissa åtgärder i samband med försäljningen till exempel att hon skulle se till att köpeskillingen sätts in på bodelningsförrättarens klientmedelskonto så att han kunde få sin del utbetalad till sig i samband med bodelningen.

Saknas utrymme

Eftersom mannen inte lämnat något godtagbart skäl mot försäljningen gav tingsrätten alltså kvinnan tillstånd att sälja. Domstolen framhöll samtidigt att det saknades utrymme att villkora tillståndet på det sätt som mannen begärt.

Mannen överklagade till Svea hovrätt som dock beslutade att inte meddela prövningstillstånd.

Högsta domstolen konstaterar nu att det saknas vägledande praxis i fråga om tillämpningen av 24 § sambolagen och att det därför är av vikt för rättstillämpningen att målet prövas av högra rätt. Prövningstillstånd meddelas därför i hovrätten. (Blendow Lexnova)


Dela sidan:
Skriv ut:

Malin Roubert
red@dagensjuridik.se