Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

HD återförvisar mål efter missad preskription

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2019-08-29 13:47
Foto: Pontus Lundahl / TT /

En 50-årig man dömdes av Halmstad tingsrätt och Hovrätten för Västra Sverige för att ha tillgodogjort sig stora summor pengar av ett 15-tal privatpersoner som skulle placeras i fonder.
HD undanröjer den del där hovrätten ändrade rubriceringen från grov förskingring till förskingring eftersom det brottet hann preskriberas.

En idag 50-årig man åtalades vid Halmstads tingsrätt för att mellan åren 2009–2017 ha förskingrat pengar till ett sammanlagt belopp om drygt 6,3 miljoner kronor, tillhörandes ett 15-tal privatpersoner. Personerna ska mannen ha kommit i kontakt med genom bland annat dejtingsidor på nätet och golftävlingar inom affärsvärlden, och han ska därefter ha åtagit sig att placera deras pengar. Istället för att investera pengarna ska han dock själv ha tillgodogjort sig summorna en kort tid efter att dessa betalats ut till hans konto. Mannens kontoutdrag visade att pengarna använts till bland annat vanlig konsumtion, betalning av räkningar, och överföringar till privatpersoner.

Kvinna förde över 2 miljoner

Den största summan pengar ska enligt utredningen vid tingsrätten ha tillhört en kvinna som sammanlagt förde över drygt två miljoner kronor till mannen. Hon hade nyligen gått igenom en skilsmässa, och därefter förälskat sig i 50-åringen. Med mannens uppmaningar om att hon borde ”tänka på sin pension” och investera pengar i en fond med hög avkastning, betalade hon ut pengarna till honom. Som säkerhet för sina betalningar skulle hon få fysiska pantbrev i 50-åringens fastighet – vilket dock aldrig skedde.

Mannen hade tidigare drivit flera olika bolag med verksamheter såsom fondförvaltning och finansiella placeringar, både i Sverige och England. Idag är dock samtliga bolag försatta i konkurs eller avvecklade, och mannen själv är försatt i personlig konkurs.

Dömdes för 20 fall

Som försvar hävdade han själv att merparten av de pengar han mottagit av samtliga personer utgjorde lån, för vilka han inte hade någon redovisningsskyldighet. Tingsrätten höll dock inte med mannen i detta påstående – utan fann att överföringarna endast i några fall var att betrakta som lån. I resterande fall dömdes han därmed för nio fall av grov förskingring, och elva fall av förskingring av normalgraden.

Påföljden bestämdes till fängelse i fyra år och sex månader. Han meddelades även tio års näringsförbud, och blev skyldig att betala cirka 5,5 miljoner i skadestånd till sina offer. En nämndeman var skiljaktig och ville bestämma påföljden till fem års fängelse.

Hovrätten för Västra Sverige fastställde i huvudsak tingsrättens dom.

Sänkte straffet

Hovrätten gjorde endast avseende en åtalspunkt en annan bedömning än tingsrätten. Åtalspunkten rörde investeringar till ett belopp om sammanlagt 530 000 kronor från en privatperson, som delats upp i två delbetalningar, och som av tingsrätten rubricerats som två fall av grov förskingring. Hovrätten fann dock att brottet avseende den första stora betalningen var att bedöma som grov förskingring – men att det senare brottet skulle rubriceras som förskingring av normalgraden.

Hovrätten bedömde även att straffvärdet för den samlade brottsligheten var något lägre än tingsrätten ansåg – och fängelsestraffet sattes nu ned till tre år och sex månader.

HD undanröjer

Högsta domstolen undanröjer nu den del där tingsrättens dom ändrades till förskingring av normalgraden. Eftersom det brottet har en kortare preskriptionstid hann tiden gå ut. Därför måste hovrätten göra en ny prövning av åtalet, skadeståndet och frågan om påföljd och näringsförbud. (Blendow Lexnova)


Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se