Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Fyrbarnsmor som dömdes för bidragsbrott frias i hovrätten

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2019-09-05 13:26
Foto Hasse Holmberg / TT

En 31-årig kvinna åtalades för bidragsbrott sedan hon vid elva tillfällen ansökt om och fått tillfällig föräldrapenning, trots att hon inte samtidigt avstått från arbete för att vårda barn.
Tingsrätten dömde kvinnan till dagsböter – men hovrätten frikänner henne, eftersom åklagaren inte visat att hon haft uppsåt till brott.

En i dag 31-årig kvinna åtalades vid Kristianstads tingsrätt för två fall av bidragsbrott och nio fall av ringa bidragsbrott. Enligt åklagaren hade kvinnan hos Försäkringskassan ansökt om tillfällig föräldrapenning – även kallad vab – och vid samtliga tillfällen uppsåtligen lämnat oriktiga uppgifter om att hon avstått från arbete för att vårda barn. Hennes förfarande har orsakat att ekonomisk förmån har betalats ut med för högt belopp.

Erkände faktiska omständigheter

Enligt uppgifter från kvinnans arbetsgivare hade hon de dagar hon ansökt om tillfällig föräldrapenning antingen varit ledig eller arbetat. Vid ett tillfälle hade kvinnan sjukanmält sig själv till sin arbetsgivare.

Kvinnan erkände de faktiska omständigheterna, men invände att hon inte hade haft uppsåt att begå något brott. Hon uppgav att hon har fyra barn, och under perioden ansökningarna gjordes inträffade mycket som medförde att hon varit oaktsam när hon ansökte om tillfällig föräldrapenning. Bland annat genomgick hon en separation, och förlorade sin bror. Hon ansökte om tillfällig föräldrapenning i efterhand, och ibland blev det ”fel med tiderna”.

Hon uppgav att hon vid samtliga tillfällen varit medveten om att hon skrev under ansökningarna på heder och samvete, men menade att hon inte medvetet angett fel dagar i ansökningarna.

Varit likgiltig

Tingsrätten ansåg att det genom den skriftliga bevisningen är styrkt att 31-åringen vid samtliga tillfällen ansökt om tillfällig föräldrapenning avseende dagar då hon inte har avstått från arbete för att vårda barn. Kvinnan har enligt tingsrätten inte haft någon annan förklaring till att det blivit fel än att hon varit oaktsam ”eftersom det var en stressig period i hennes liv”. Enligt tingsrätten har kvinnan i vart fall varit likgiltig inför risken att de uppgifter hon lämnat i ansökningarna skulle kunna vara felaktiga.

Tingsrätten biföll därför åklagarens stämningsansökan, och dömde kvinnan till villkorlig dom och dagsböter på sammanlagt 2 800 kronor.

Försvarade sig själv

31-åringen överklagade till Hovrätten över Skåne och Blekinge och yrkade på en frikännande dom, alternativt en lindrigare påföljd. Kvinnan önskade även försvara sig utan biträde av offentlig försvarare, och begärde att försvararen skulle entledigas, något som hovrätten gick med på.

I en av ansökningarna uppgav kvinnan att hon skulle ha arbetat 8 timmar och vårdade sitt barn under 1,5 timmar. Arbetsgivaren uppgav till Försäkringskassan att kvinnan arbetade 6,5 timmar och var frånvarande av annan anledning under 0,25 timmar. Hovrätten anser att uppgifterna inte är helt oförenliga, och att det inte går att men enbart arbetsgivarens uppgift som grund slå fast att kvinnan inte avstått från arbete under 1,5 timmar. Hovrätten menar därför att åtalet ska ogillas i denna del.

Hovrätten ogillar

Gällande en annan ansökan hade arbetsgivaren uppgett att kvinnan var sjukledig den aktuella dagen. Hovrätten anser att tillförlitligheten i arbetsgivarens uppgift om orsaken till kvinnans frånvaro inte kan bedömas utan ytterligare utredning. Hovrätten ogillar även åtalet även i denna del.

I övriga nio fall anser hovrätten att 31-åringen i objektiv mening har gjort sig skyldig till bidragsbrott. Frågan är enligt hovrätten om kvinnan hade likgiltighetsuppsåt till att uppgifterna hon lämnade var oriktiga.

”Gjorde sitt bästa”

Hovrätten konstaterar att kvinnan har beskrivit de påfrestningar hon utsattes för ”som mor till fyra småbarn, pågående separation, omhändertagande av missbrukande broder och av äldre föräldrar samt broderns bortgång”. Hon uppgav vidare att hon försökte göra sitt bästa för att lämna rätt uppgifter. Hovrätten anser därför att det inte är ställt utom rimligt tvivel att 31-åringen förstått att det fanns en risk för att de uppgifter hon lämnade var oriktiga. Hovrätten menar därför att kvinnan inte kan anses ha haft uppsåt, och ogillar även de åtal som är styrkta i objektiv mening.

Hovrätten frikänner alltså den 31-åriga kvinnan helt. (Blendow Lexnova)


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut:

Stefan Lundkvist
red@dagensjuridik.se