Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Frias för misshandel av sin gravida fru efter uppgift i mejl

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2020-02-12 09:34
Foto: Jessica Gow/ SCANPIX

En 26-åring dömdes i tingsrätten för att ha misshandlat sin gravida fru.
Hovrätten friar nu mannen, bland annat eftersom kvinnan förut slagit sig själv och att det stod i ett mejl från kvinnans e-postadress att hon ljugit om misshandeln.

En 26-årig man åtalades i Örebro tingsrätt för att ha misshandlat sin gravida fru. De hade börjat bråka högljutt med varandra en kväll. Två grannar blev oroliga och ringde polisen på grund av konflikten.

När polisen kom dit tog de bilder på kvinnans skador. Bland annat hade hon blåmärken på armarna, rodnader i ansiktet och en svullnad på överläppen. Kvinnan menade att hon blivit slagen av sin man, men enligt honom hade hon själv orsakat sina skador.

Hävdade att kvinnan slagit sig själv

Kvinnan berättade att 26-åringen tagit strypgrepp på henne. När hon berättade om smärtan och slagen använde hon ord som ”extremt, vilket enligt tingsrätten verkade överdrivet med tanke på att skadorna varit relativt lindriga.

Rätten tog däremot hänsyn till att svenska inte är hennes modersmål och att ordvalet kan ha berott på misstag i språk och nyanser. Dessutom hade kvinnan ingenting att vinna på att ljuga om händelsen. Sammantaget bedömdes hennes historia som trovärdig.

Enligt 26-åringen fick hans fru under kvällen ett okontrollerat vredesutbrott. Hon slog då sig själv i ansiktet och tog även ett grepp om sin hals.

Tingsrätten ansåg att det är ovanligt att slå sig själv under ett bråk och att det är svårt för mannen att förklara detta. Den uppgiften får dock visst stöd av uppgifter från hans syster, som berättat att kvinnan en gång slog sig själv under ett bråk med sin mamma.

Tingsrätten la vikt vid grannarnas uppgifter om att 26-åringen lät aggressiv medan kvinnan skrek för sitt liv, vilket talar emot mannens uppgifter om att han försökt lugna ner sin fru. Tingsrätten dömde därmed mannen för misshandel av kvinnan.

Hade mejlat om att hon ljugit om misshandeln

Avgörandet överklagades till Göta hovrätt, där ytterligare omständigheter kring händelsen lades fram. Bland annat hade kvinnan en tid före händelsen begärt skilsmässa och det fanns en konflikt mellan parets familjer. Det skickades även ett mejl från kvinnans mejladress till mannen där det stod att hon ljugit om misshandeln.

Enligt kvinnan är det inte hon som har skrivit det, utan någon måste ha använt hennes adress. 26-åringen berättade också att kvinnan sagt till honom att hon inte vågade berätta att hon ljugit för polisen av rädsla för att inte få permanent uppehållstillstånd.

Vad gäller kvinnans historia gör hovrätten i stort sett samma bedömning som underinstansen, nämligen att den framstår som överdriven vilket påverkar tillförlitligheten något, men att den ändå är tillräckligt trovärdig för att läggas till grund för bedömningen.

Fotografierna talar också för att det gick till på det sättet hon beskrivit. Rätten bedömer att även om skadorna var placerade på ett sätt så att kvinnan själv skulle kunnat orsaka dem, är de inte karakteristiska för avsiktligt självåsamkade skador.

Mannen frikänns helt i hovrätten

Hovrätten anser även att mannens berättelse var lång och detaljerad, men påpekar liksom underinstansen att grannarnas uppgifter talar mot hans uppgifter och att det framstår som märkligt att kvinnan skulle ta strypgrepp på sig själv.

Domstolen menar att en sådan invändning i många fall skulle lämnas utan avseende, men eftersom det finns detaljerade uppgifter om att kvinnan förut slagit sig själv går den inte att bortse ifrån. Enligt den uppgiften hade kvinnan slagit sig själv på låren, vilket även mannen berättat att hon gjorde vid det nu aktuella tillfället. Rätten påpekar att det är en besynnerlig detalj att ta upp, om han bara velat förklara våldet som kvinnan utsatts för.

Hovrätten tar sedan ställning till det mejl som skickades från kvinnans e-postadress. Där framgick det att mannen aldrig slagit henne, att hon inte visste vad som hände när polisen kom och att hon inte hade inte vågat berätta för dem att hon slog sig själv. Det stod också att hon inte visste vad som skulle hända om hon sa sanningen i domstolen.

Enligt hovrätten finns det ingenting som tyder på att någon annan hade tillgång till hennes mejlkonto. Även om det är fullt möjligt att någon annan kan ha skickat mejlet påminner rätten om att det ligger på åklagaren att bevisa att så var fallet. Att mannen själv inte använt omständigheterna som nämndes i mejlet som förklaring till våldet talar emot att han var den som låg bakom det.

På grund av innehållet i mejlet och uppgifterna om att kvinnan tidigare slagit sig själv anser domstolen inte att det står utom rimligt tvivel att mannen gjort sig skyldig till misshandel. Hovrätten väljer därmed att frikänna mannen. (Blendow Lexnova)

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
Misshandelgravid

Dela sidan:
Skriv ut:

Blendow Lexnova
red@dagensjuridik.se