Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Förlorar sexrummare efter 44 år – på grund av hyresslarv

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2021-07-22 12:38
Foto:TT

Den 70-åriga kvinnan hade hyrt sexrumslägenheten på Sveavägen i centrala Stockholm sedan 1977, men började slarva med hyran under våren 2020.
Vid hyresnämndens sammanträde uppgick den totala skulden till över 110 000 kronor.
Hovrätten fastställer nu nämndens beslut att säga upp kvinnans hyresavtal.

En 70-årig kvinna hyrde en sexrumslägenhet på cirka 251 kvadratmeter på Sveavägen i centrala Stockholm sedan 1977. Hyresvärden sade dock upp hyresavtalet till upphörande den 31 december 2020 på grund av hyresförsummelser.

Vid Hyresnämnden i Stockholm uppgav hyresvärden att kvinnan hade betalat hyrorna för april, maj, juni, juli och augusti 2020 för sent. Hyrorna för september, oktober, november och december samma år samt januari och februari i år var dessutom endast delvis betalda. Den totala hyresskulden vid sammanträdet låg på 110 400 kronor.

Hade ingen bra förklaring

I ljuset av utredningen och åberopad skriftlig bevisning saknade nämnden skäl att ifrågasätta hyresvärdens uppgifter. Vad 70-åringen löst hade anfört om motfordringar ändrade inte den bedömningen. Någon närmare förklaring till betalningsproblemen hade heller inte framkommit, annat än att 70-åringen hade drabbats av hälsoproblem.

Sammantaget bifölls därför värdens upphörsyrkande.

Hovrätten gör samma bedömning

Vid Svea hovrätt framgår att den 70-åriga kvinnan alltjämt har en betydande hyresskuld, även om vissa betalningar har skett sedan nämndens beslut. Genom sin underlåtenhet att betala hyran kommer hovrätten till samma slutsats som underinstansen och avslår nu hennes överklagande dit.

Kvinnan måste därför flytta från lägenheten genast. (Blendow Lexnova)


Dela sidan:
Skriv ut:

Jonathan Schiess
red@dagensjuridik.se