Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Fel av överförmyndare att bortse från samtycke i sekretessärende

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2019-08-07 12:58
Kammarrätten i Jönköping.

Överförmyndarnämnden ansåg att en man inte ”förstår vad saken gäller” och att den fullmakt han lämnat till sitt ombud därför inte är giltig.
Kammarrätten konstaterar att mannen har full rättshandlingsförmåga och därför kan häva sekretessen till förmån för ombudet.

En mans ombud har begärt ut handlingar ur hans akt hos Överförmyndarnämnden i Motala kommun, och i samband med detta lämnat in en fullmakt där han gett ombudet rätt att inhämta uppgifter från myndigheter.

”Inte giltig”

Nämnden avslog ansökan med hänvisning till att fullmakten inte är giltig – eftersom ”personens tillstånd är sådant att hen uppenbarligen inte förstår vad saken gäller” – och hänvisade till ett läkarintyg om förvaltarskap.

Kammarrätten finner det nu utrett att mannen inte har förvaltare, och att han därför har full rättshandlingsförmåga. Därmed kan han häva sekretessen till förmån för ombudet. Att handlingarna förekommer i ett ärende om anordnade av förvaltarskap förändrar inte detta.

Inte haft fog

Eftersom det inte framkommit att fullmakten skulle vara ogiltig av annat skäl, har överförmyndarnämnden inte haft fog för att bortse från mannens samtycke till att handlingarna lämnas ut. Det överklagade beslutet upphävs därför.

Det är dock upp till nämnden att pröva om det finns någon annan grund för att helt eller delvis vägra utlämnande, konstaterar kammarrätten. (Blendow Lexnova)


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut:

Johanna Haddäng
johanna.haddang@blendow.se