Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Fängelse för ”skimmare” trots omrubricering i hovrätt

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2019-08-06 14:15
Foto: Gorm Kallestad / TT

En 25-årig man och en 32-årig man som monterat ”skimningsutrustning” på bensinautomater runt om i Sverige, med avsikt att läsa av kunders kontokortsuppgifter, döms till fängelse av Göta hovrätt.
Hovrätten ändrar genom sin dom rubriceringen av flera åtalspunkter, från grovt dataintrång till försök till grovt dataintrång, då det inte anses utrett att kortuppgifter faktiskt lagrats på utrustningen.

Två män åtalades på flera punkter vid Örebro tingsrätt i maj 2019 för bland annat grovt dataintrång och försök till grovt dataintrång – för att vid ett antal bensinstationer runt om i Sverige ha monterat så kallad ”skimningsutrustning” på bensinautomaterna där. Männen är idag 25 år respektive 32 år gamla och medborgare i Rumänien.

Greps på bar gärning

Utrustningen består av en teknikanordning som förs in i kortläsaren för att läsa av information lagrad på magnetremsan på kontokort, samt en kamera som monteras ovanför tangentbordet med avsikt att läsa av den kod som kunden slår in. Hela utrustningen är dock mycket liten, och helt dold för bensinstationens kunder. Männen greps i mars 2019 då de var i färd med att montera eller justera utrustningen i fråga på en bensinstation där Polisen bedrev spaning efter att flera ”skimningsförsök” anmälts.

”Agerat på uppdrag”

Vid tingsrätten medgav männen att de hade monterat utrustningen på vissa bensinautomater. 25-åringen menade dock bland annat att han hade agerat på uppdrag av en annan person, och inte visste vad det var för teknik som användes. 32-åringen, å sin sida, menade att han endast hade agerat som chaufför till 25-åringen, som han körde till de olika bensinstationerna.

Bland utredningen i tingsrätten presenterades bland annat vittnesmål från anställda vid bensinstationerna, samt sakkunnigutlåtande från Nationellt Forensiskt Centrum, NFC, avseende den tekniska utrustningen som använts på automaterna. Domstolen fann mot bakgrund av bevisningen att det hade varit fråga om en välplanerad verksamhet där kortuppgifter från flera kunder avlästs. Både fullbordade dataintrång samt försök till sådana intrång – där kortautomater stängts ner innan kortdata registrerats – ansågs därmed begångna.

Helt införstådda

Avseende de åtalades inblandning åberopades bevisning i form utav vittnesmål från de poliser som grep männen och som berättade hur de båda agerat framme vid en bensinautomat – där det inte gått att urskilja vem som gjorde vad. Även bevisning i form av fotografier från övervakningskameror, hyresavtal för bilar och ”geotimekartor” från männens mobiler ansågs binda dem till de olika brottsplatserna. Enligt tingsrätten stod det samtidigt helt klart att båda männen hade varit helt införstådda med syftet med verksamheten, och deras egna förklaringar lämnades utan avseende.

Led av brottslig verksamhet

Sammantaget dömdes 25-åringen för fem fall av grovt dataintrång, fyra fall av försök till grovt dataintrång, samt skadegörelse av bensinautomaterna vid åtta tillfällen. 32-åringen dömdes i sin tur för två fall av grovt dataintrång och försök till grovt dataintrång, samt tre fall av skadegörelse. Påföljderna bestämdes till fängelse i ett år och två månader, respektive åtta månader, med hänsyn till att gärningarna utförts som ett led av brottslig verksamhet med avancerad elektronisk utrustning. Båda männen utvisades även ur Sverige med fem års återreseförbud.

Rubriceras om till försök

Göta hovrätt ändrar nu domen på så sätt att samtliga fall av dataintrång rubriceras som försök – efter att hovrätten gjort bedömningen att utlåtandet från NFC inte visar att kontokortsuppgifter faktiskt har lagrats på utrustningen. Den data som funnits där har nämligen delvis bedömts som krypterad, eller omöjlig att tolka. Trots denna ändring kvarstår dock påföljderna i sin helhet. (Blendow Lexnova)


Dela sidan:
Skriv ut:

Anna Ekdahl
red@dagensjuridik.se