Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Familjehemsföräldrar får vårdnad – mamma räcker inte till

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2019-11-07 13:43
Genrebild Foto: Fredrik Sandberg / TT

Även om mamman, som har en ”måttlig utvecklingsstörning”, gjort framsteg i att hantera sin vardag kommer hon inte inom överskådlig framtid ha förmåga eller möjlighet att ta det föräldraansvar som krävs, menar hovrätten.
Vårdnaden om den treåriga flickan flyttas därför över till familjehemsföräldrarna, som hon bott hos sedan födseln.

Göteborgs tingsrätt beslutade i februari 2019 att flytta över vårdnaden om en familjehemsplacerad flicka född 2016 till hennes familjehemsföräldrar. Flickans mamma har en ”måttlig utvecklingsstörning” och flickan har varit familjehemsplacerad sedan födseln. Socialnämnden hade som stöd för sin ansökan uppgett att flickans mamma saknar förmåga att ta hand om sin dotter och att det ”finns en liten eller obefintlig utvecklingspotential av hennes föräldraförmåga”.

Flickan rotat sig

Tingsrätten konstaterade att familjehemmet är välfungerande och att flickan har rotat sig där. Det bedömdes inte heller kunna bli aktuellt att flytta tillbaka flickan till sin mamma inom en överskådlig framtid. Det var därför bäst för flickan att ”rådande förhållanden består” och vårdnaden flyttades över till de båda familjehemsföräldrarna.

Flickans mamma överklagade och yrkade att beslutet skulle upphävas. Enligt henne har det inte gått tillräckligt lång tid för att förutsättningarna för överflyttning av vårdnaden ska vara uppfyllda. Socialtjänsten hade enligt kvinnan samtidigt inte gjort en tillräckligt gedigen utredning av om hon eller någon i hennes familj inom överskådlig tid skulle kunna ta hand om flickan. Kontakten med familjehemmet hade dessutom fungerat bra och kvinnan hade inte försvårat för familjehemsföräldrarna att sköta om flickan.

”Ska inte ryckas upp”

Hovrätten för Västra Sverige går dock på samma linje som tingsrätten och fastställer nu underinstansens domslut.

Familjehemsplacering är en ingripande åtgärd och placeringen bör normalt vara inriktad på en återförening mellan barn och föräldrar, även om det kan ta tid, skriver hovrätten. En god kontakt mellan barn och föräldrar under placeringstiden kan också indikera att vårdnaden inte ska flyttas över. Trots det kan det i vissa fall stå klart att det bästa för barnet är att vårdnaden flyttas över. Ett sådant exempel är när barnet ”beretts vård utanför det egna hemmet i späd ålder och därefter växer upp i ett familjehem”. Tanken är att ett barn som rotat sig inte ska ryckas upp från en miljö där barnet funnit sig till rätta, känner trygghet och har känslomässig förankring.

Flickan är idag tre år gammal och det är familjehemsföräldrarna som hon tyr sig till och finner trygghet hos. Hon får också sina behov av omvårdnad och trygghet tillgodosedda där, är fullt frisk och upplevs som ”nyfiken, glad och nöjd”. Familjehemsföräldrarna framstår enligt hovrätten som väl lämpade och det är hos dem och deras adoptivson som flickan har sin trygghet och känslomässiga anknytning.

Känslomässig koppling till mamman

Flickan har i och för sig haft ett kontinuerligt umgänge med sin mamma under placeringen, men detta har varit mindre omfattande. Vissa umgängestillfällen har inte blivit av och det har ibland gått lång tid mellan tillfällena – något som beror på flickans mammas svårigheter med att hålla tider och komma ihåg information. Flickan har vid umgänget visat prov på att ha en känslomässig koppling till sin mamma och har bedömts ha behov av att träffa henne regelbundet. Trots detta kan dock kontakten inte sägas vara så omfattande och av ”så god natur” att den står i vägen för en överflyttning av vårdnaden, menar hovrätten. Inget tyder heller på att familjehemsföräldrarna skulle sluta ta ansvar för att flickan får umgås med sin biologiska mamma.

Gjort framsteg

När det gäller mamman konstaterar hovrätten att hon har ett eget boende med särskilt stöd, där hon har ”ett tydligt behov av stöd gällande dagliga rutiner och struktur för att få en fungerande vardag”. Kvinnan har i och för sig gjort framsteg och kan numera hantera sin vardag bättre än tidigare. Enligt hovrätten finns det dock inte stöd för att hon inom överskådlig tid kommer att ha förmåga eller möjlighet att axla det föräldraansvar som flickan behöver.

”Uppenbart bäst”

Vid en sammanvägd bedömning av omständigheterna är det enligt hovrätten därför uppenbart bäst för flickan att vårdnaden flyttas över till familjehemsföräldrarna. Detta ”medför att [flickans] rätt till en stabil och trygg uppväxt säkerställs och ger [flickan] en visshet om att få bo kvar i det hem som hon har rotat sig i och uppfattar som sitt eget”, avslutar hovrätten. (Blendow Lexnova)


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut:

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se