Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

EU-medborgare slipper utvisning för koppleri

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2019-08-28 13:04
OBS Genrebild Foto: Polisen

En 43-årig kvinna som dömts till sex månaders fängelse för koppleri slipper utvisas till Ungern. Hovrätten över Skåne och Blekinge lutar sig mot den allmänna riktlinjen om att minst ett års fängelse krävs för utvisning till annat EU-land.

Efter att ha bedrivit spaning på en hemsida med annonser för tjejer som erbjöd tillfälliga sexuella förbindelser mot betalning, gjorde polisen den 16 april 2019 ett tillslag mot en lägenhet i Malmö. Polisen misstänkte att det i lägenheten bedrevs verksamhet där sexuella tjänster såldes. I lägenheten påträffades fyra målsäganden som vittnat i målet plus den 43-åriga kvinna från Ungern som kom att åtalas för koppleri. I lägenheten hittades också bland annat mobiltelefoner, kondomer, glidmedel samt anteckningsblock med telefonnummer och priser med mera. Det kom fram att målsägandena arbetade med att sälja sex i lägenheten.

Utnyttjat målsägandena

Båda domstolarna anser det är klarlagt att 43-åringen på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjat att målsägandena haft tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning och dömde henne till sex månaders fängelse.

De var däremot oeniga vad beträffar utvisningen. För EES-medborgare, det vill säga bland andra ungrare, krävs enligt 8 a kap 5 § utlänningslagen att utvisning motiveras av hänsyn till allmän ordning och säkerhet. Enligt rörlighetsdirektivet ska detta tolkas så att den berörda personens beteende måste utgöra ett verkligt, faktiskt och tillräckligt allvarligt hot mot ett grundläggande samhällsintresse.

Organiserad

Malmö tingsrätt konstaterade att koppleri är ett brott som typiskt sett innebär skada, fara eller kränkning för enskilda och allmänna intressen. Det gäller särskilt när koppleriverksamheten är av viss omfattning och organiserad på sådant sätt som i det aktuella fallet. 43-åringen hade, enligt domstolen, tagit del i denna verksamhet och haft en viktig roll för att den skulle kunna bedrivas så som skett.

Kvinnans beteende utgjorde därför ett sådant verkligt, faktiskt och tillräckligt allvarligt hot mot ett grundläggande samhällsintresse som motiverar utvisning. Därför skulle hon utvisas i fem år.

Svårare påföljd än böter

Hovrätten över Skåne och Blekinge noterar att det av den aktuella paragrafens andra stycke framgår att utvisning får ske endast om utlänningen döms till en svårare påföljd än böter och om gärningen är av sådant slag och övriga omständigheter är sådana att det kan antas att han eller hon kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet här i landet, eller om brottet med hänsyn till den skada, fara eller kränkning som det inneburit för enskilda eller allmänna intressen är så allvarligt att han eller hon inte bör få stanna kvar.

Beslut upphävs

Enligt hovrättens mening finns det inte tillräcklig grund för anta att 43-åringen kommer göra sig skyldig till fortsatt brottslighet här i landet. När det därefter gäller frågan om utvisning med hänsyn till brottets allvar har som en allmän riktlinje angetts att brottet bör ha ett straffvärde om minst ett år för att kunna föranleda utvisning på denna grund. Men i detta fall har 43-åringens brottslighet, enligt hovrätten, ett straffvärde motsvarande fängelse i sex månader. Några skäl för att trots det förhållandevis begränsade straffvärdet utvisa henne har inte framkommit. Tingsrättens beslut om utvisning ska följaktligen upphävas. (Blendow Lexnova)


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se