Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Domen mot Frej Larsson ska prövas i Högsta Domstolen

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2020-09-08 09:20
Foto: Izabelle Nordfjell och Fredrik Sandberg/TT

Artisten Frej Larsson friades i tingsrätten, men dömdes i hovrätten för att på Instagram och Spotify ha hotat en polis.
Nu meddelar Högsta domstolen prövningstillstånd.
– Det känns spännande, säger Frej Larssons advokat Viktor Banke.

Frej Larsson åtalades vid Stockholms tingsrätt för att via Instagram och Spotify ha gjort sig skyldig till hot mot tjänsteman riktat mot en polis.
Bakgrunden var en konsert som Frej Larsson hade som slutade med att polisen ingrep mot ett antal personer på grund av misstanke om narkotikabrott.

Polisens insatsledare uttalade sig efteråt i media och uttryckte bland annat att det varit ”kaos och mycket droger”. Hon sade också att hon inte tyckte att arrangören ”borde boka sådana typer av spelningar”.

Därefter har det på Frej Larssons Instagramkonto gjorts uttalanden där polisens namn, NN, har nämnts. Det har också laddats upp två låtar av Frej Larsson på Spotify där NN nämns.

”Samma namn som min guldfisk”

Tingsrätten konstaterade att hela åtalet bygger på att det är polisen som åsyftas när NN nämns. Själv hävdar Frej Larsson att polisen i själva verket råkar heta samma sak som hans guldfisk.

I en av publiceringarna på Instagram stod att NN ska ”filéas på Valborg” och ”skjutas”, tillsammans med ordet ”snuthat”.

Låten som lades upp på Spotify har en text där Frej Larsson framför att han ”ska knulla där hon bor”, att hon ”är en ful fisk” och att ”alla fiskar ska få lida” samt ”då ska hon skjutas”.

Enligt åtalet begick Larsson gärningarna som en hämnd för vad polisen hade sagt i media.

”Våldsironieserande konstform”

Frej Larsson, å sin sida, hävdade att inlägget och låten är konst i form av rapmusik – en konstform där det enligt honom kan bli ”väldigt grovt och våldsironiserande”. Hans låt handlar enligt honom själv om ”samhällets och polisers attack på outsiders”. Inlägget på Instagram sa han att han inte ens var säker på att det var han som skrivit.

Enligt Larsson hade polisen gjort ”kraftigt olämpliga” uttalanden om hans spelning.

Inte knuten till publiceringen

”Det finns omständigheter som talar för att det är Frej Larsson som har lagt upp inlägget. Inlägget finns på hans eget Instagramkonto och det är upplagt från ett öppet nätverk i en konserthall i Norrköping där han vid tillfället befann sig. Den skriftliga bevisningen knyter dock inte just Frej Larsson till publiceringen.” 

”Gränsöverskridande konst”

När det gäller låten på Spotify konstaterade tingsrätten att det inte råder någon tvekan om att polisen har uppfattat texten som hotfull och obehaglig. Tingsrätten pekar dock på att det inte finns någon utredning eller bevisning kring ”rapmusik i allmänhet eller Frej Larssons musik i övrigt”.

Hovrätten gjorde annan bedömning

Domen överklagades till Svea hovrätt som nu gör en delvis annan bedömning. Vad gäller Instagraminlägget anser hovrätten, i likhet med tingsrätten, att det inte är styrkt att det var Frej Larsson som lade ut den aktuella bilden med tillhörande text på Instagram.

När det kommer till låten på Spotify gör hovrätten dock än annan bedömning än tingsrätten och fäller Frej Larsson för hot mot tjänsteman.

Enligt hovrätten har flertalet av textraderna ”varit ägnade att väcka allvarlig fruktan för NN:s egen säkerhet, inte minst med hänsyn till den stora spridning som hon hade anledning att utgå från att hotet skulle få”.

Har haft uppsåt till gärningen

Hovrätten slår även fast att Frej Larsson haft uppsåt till brottet bland annat eftersom han ”måste ha förstått risken för att NN skulle uppfatta budskapet i låten som ett hot och att detta var ägnat att framkalla allvarlig fruktan hos henne”.

Slutligen konstaterar domstolen att denna typ av hot, riktade mot namngivna personer, klart faller utanför ramen för den yttrandefrihet som Europakonventionen är avsedd att skydda. Således finns inga hinder mot att döma Frej Larsson med hänsyn till denna invändning.

Han dömdes därför till villkorlig dom och 70 dagsböter á 200 kronor.

RÅ vill inte ha HD-prövning

Men domen överklagades till Högsta Domstolen. Tidigare har Riksåklagare Petra Lundh uttalat sig om att hon inte tycker HD borde pröva målet:

I en skrivelse skrev RÅ att raptexten i fråga ”i objektiv mening utgjort hot om våld på person”.
”Det faktum att hotet har framförts i en låttext och inom en musikgenre med aggressivt och samhällskritiskt tilltal gör inte någon skillnad i bedömningen”.

”Spännande”

Men nu har Högsta domstolen beviljat partiellt prövningstillstånd.
”Prövningstillstånd har meddelats med utgångspunkt i vad hovrätten funnit utrett om de faktiska förhållandena och i fråga om uppsåt”, skriver HD.
– Det känns spännande, säger Frej Larssons advokat Viktor Banke till Dagens Juridik.
– Det är ett spännande område att det ges PT inom och yttrandefrihet är en aktuell fråga. Och personligen tycker jag det ska bli roligt att få ett prejudikat.

Han säger att klienten, Frej Larsson, bestämt hävdar att det inte rör sig om ett hot – utan om en låt.
– Det görs tydligt i texten att det handlar om bildspråk, och inte ett faktiskt hot. Det är klart vi hoppas på att åtalet ogillas.


Dela sidan:
Skriv ut:

Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.