Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Badrumsarbete på löpande räkning ska betalas

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2019-07-24 10:19
Foto: Fredrik Sandberg / TT

Hovrätten river upp tingsrättens dom och förpliktar en konsrument att betala drygt 21 000 kronor för arbete som en hantverkare utfört för kvinnan på löpande räkning.

En man yrkade vid Alingsås tingsrätt att en kvinna skulle förpliktas att betala drygt 40 000 kronor till honom. Betalningen avsåg visst arbete mannens bolag utfört för kvinnan under hösten 2017 – bland annat hade bolaget utfört en renovering av kvinnans tvättstuga.

Hade avtal

Parterna hade avtalat om att en del av arbetet skulle utföras till fast pris samt att snickeri- och renoveringsarbeten skulle utföras på löpande räkning enligt överenskommet timpris om 410 kronor. Kvinnan har betalat för det arbete som utförts i delen parterna var överens om fast pris, för måleriarbete och för material.

Frågan i målet var i vilken mån mannen hade rätt till betalning för de snickeri- och renoveringsarbeten som han utfört på löpande räkning. Fråga var även om mannen har rätt till betalning för vad som enligt parternas avtal skulle ha avgått som preliminär skattereduktion.

Otydlig specifikation

Tingsrätten ansåg att den specifikation mannen lämnat in inte är så utförlig att det går att bedöma hur många timmar som lagts ner på de olika momenten. För vissa av momenten går det enligt tingsrätten inte heller att bedöma vilken typ av arbete som utförts. Domstolen framhöll även att det hade förts upp arbeten som mannen menade var tilläggsbeställningar, men som kvinnan bestritt att hon beställt. Mot denna bakgrund ansågs mannen inte ha specificerat fakturan avseende arbetstid på ett sådant sätt som förutsätts enligt konsumenttjänstlagen. Fakturan ansågs därmed inte förfallen till betalning i denna del.

Ogillades i tingsrätten

Domstolen ogillade även mannens talan i den del som avsåg ersättning för preliminär skattereduktion. I denna del konstaterade tingsrätten att mannen inte ansökt om rotavdrag, vilket enligt parternas avtal ålegat bolaget. Mannen hade därför inte enligt tingsrätten visat att han hade rätt till betalning av kvinnan i denna del.

Sammantaget ogillades käromålet i dess helhet.

Annan bedömning

Mannen överklagade domen till Hovrätten för Västra Sverige, som nu gör en delvis annan bedömning.

Till skillnad från tingsrätten anser hovrätten att fakturan tillsammans med den specifikation som mannen tillställt kvinnan under handläggningen vid tingsrätten är tillräckligt preciserad för att uppfylla kravet på en specificerad räkning. Betalningsskyldighet har därmed inträtt för kvinnan. Utifrån specifikationen anser hovrätten att mannen sammantaget har rätt till ersättning för 58 timmar. I denna del gör hovrätten vissa avdrag för arbeten som anses ha legat utanför mannens uppdrag. Mot denna bakgrund anses mannen ha rätt till drygt 23 000 kronor.

Ska betala drygt 21 000

Även hovrätten ogillar samtidigt mannens talan i den del som avser begäran om ersättning för belopp motsvarande uteblivet rotavdrag. Hovrätten anser att kvinnan inte kan lastas för att bolaget inte ansökt om den aktuella utbetalningen, och hon är därför inte skyldig att ersätta bolaget för den uteblivna betalningen.

Hovrätten gör även bedömningen att kvinnan styrkt en motfordran om drygt 2 300 kronor avseende ett förstört rör. Mot denna bakgrund förpliktas kvinnan att betala drygt 21 300 kronor till mannen. (Blendow Lexnova)


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut:

Luna Särman
red@dagensjuridik.se