Dagens Juridik http://www.dagensjuridik.se/rss/allt sv Här vill juriststudenterna helst arbeta - här är tio-i-topp-listan http://www.dagensjuridik.se/2016/09/har-vill-juriststudenterna-helst-arbeta-har-ar-tio-i-topp-listan http://www.dagensjuridik.se/2016/09/har-vill-juriststudenterna-helst-arbeta-har-ar-tio-i-topp-listan#comments Branschbevakning Juridikstudier universitet Tue, 27 Sep 2016 13:30:49 +0000 anna.wetterqvist 75699 at http://www.dagensjuridik.se Krav på förskottsbetalning från romer inte diskriminering - mackägare frias http://www.dagensjuridik.se/2016/09/krav-pa-forskottsbetalning-fran-romer-inte-diskriminering-mackagare-frias http://www.dagensjuridik.se/2016/09/krav-pa-forskottsbetalning-fran-romer-inte-diskriminering-mackagare-frias#comments Affärsjuridik Aktuella rättsfall Civilrätt Diskriminering mänskliga rättigheter Straffrätt Vardagsjuridik Tue, 27 Sep 2016 13:13:16 +0000 isak.bellman 75743 at http://www.dagensjuridik.se Därför vill regeringen lagstifta om ett "golv" för statslåneräntan http://www.dagensjuridik.se/2016/09/darfor-vill-regeringen-lagstifta-om-ett-golv-statslanerantan http://www.dagensjuridik.se/2016/09/darfor-vill-regeringen-lagstifta-om-ett-golv-statslanerantan#comments Affärsjuridik Aktuell lagstiftning Offentlig rätt Skatterätt Tue, 27 Sep 2016 12:57:13 +0000 anna.wetterqvist 75609 at http://www.dagensjuridik.se Tingsrätten går till botten med sin jämställdhet - parternas upplevelser ska utvärderas http://www.dagensjuridik.se/2016/09/tingsratten-gar-till-botten-med-sin-jamstalldhet-parternas-upplevelser-ska-utvarderas http://www.dagensjuridik.se/2016/09/tingsratten-gar-till-botten-med-sin-jamstalldhet-parternas-upplevelser-ska-utvarderas#comments Branschbevakning Offentlig rätt Processrätt Vardagsjuridik Tue, 27 Sep 2016 12:45:55 +0000 anna.wetterqvist 75781 at http://www.dagensjuridik.se DO vinner i AD - 50 000 i skadestånd för sextrakasserier mot 24-årig kvinna http://www.dagensjuridik.se/2016/09/do-vinner-i-ad-50-000-i-skadestand-sextrakasserier-mot-24-arig-kvinna http://www.dagensjuridik.se/2016/09/do-vinner-i-ad-50-000-i-skadestand-sextrakasserier-mot-24-arig-kvinna#comments Affärsjuridik Aktuella rättsfall Arbetsrätt Civilrätt Vardagsjuridik Tue, 27 Sep 2016 12:34:32 +0000 isak.bellman 75750 at http://www.dagensjuridik.se Frias från nio år gammal barnvåldtäkt efter resning - "min klient bröt ihop i tårar" http://www.dagensjuridik.se/2016/09/frias-fran-nio-ar-gammal-barnvaldtakt-efter-resning-min-klient-brot-ihop-i-tarar http://www.dagensjuridik.se/2016/09/frias-fran-nio-ar-gammal-barnvaldtakt-efter-resning-min-klient-brot-ihop-i-tarar#comments Aktuella rättsfall Straffrätt Vardagsjuridik Tue, 27 Sep 2016 11:20:49 +0000 isak.bellman 75779 at http://www.dagensjuridik.se Snart börjar "The mother of alla skadeståndstvister" - jättemålen är här för att stanna http://www.dagensjuridik.se/2016/09/snart-borjar-mother-alla-skadestandstvister-jattemalen-ar-har-att-stanna http://www.dagensjuridik.se/2016/09/snart-borjar-mother-alla-skadestandstvister-jattemalen-ar-har-att-stanna#comments Affärsjuridik Aktuella rättsfall Arbetsrätt Civilrätt Skadeståndsrätt Tue, 27 Sep 2016 09:19:46 +0000 stefan.wahlberg 75780 at http://www.dagensjuridik.se 55 miljoner ska förenkla regelverket kring byggande - och myndigheternas kompetensbrist ska bort http://www.dagensjuridik.se/2016/09/55-miljoner-ska-forenkla-regelverket-kring-byggande-och-myndigheternas-kompetensbrist-ska-bo http://www.dagensjuridik.se/2016/09/55-miljoner-ska-forenkla-regelverket-kring-byggande-och-myndigheternas-kompetensbrist-ska-bo#comments Aktuell lagstiftning Boverket Fastighetsrätt kommuner länsstyrelsen Offentlig rätt plan- och bygglag Tue, 27 Sep 2016 09:05:11 +0000 anna.wetterqvist 75605 at http://www.dagensjuridik.se "Oförutsägbar" - domstol sågar regeringens förslag om att barnkonventionen ska bli svensk lag http://www.dagensjuridik.se/2016/09/oforutsagbar-domstol-sagar-regeringens-forslag-om-att-barnkonventionen-ska-bli-svensk-lag http://www.dagensjuridik.se/2016/09/oforutsagbar-domstol-sagar-regeringens-forslag-om-att-barnkonventionen-ska-bli-svensk-lag#comments Aktuell lagstiftning Barn Civilrätt mänskliga rättigheter Offentlig rätt Straffrätt Vardagsjuridik Tue, 27 Sep 2016 08:41:20 +0000 jaqueline.balcer.bednarska 75758 at http://www.dagensjuridik.se HD läxar upp HD om arvode till advokat - grovt rättegångsfel http://www.dagensjuridik.se/2016/09/hd-laxar-upp-hd-om-arvode-till-advokat-grovt-rattegangsfel http://www.dagensjuridik.se/2016/09/hd-laxar-upp-hd-om-arvode-till-advokat-grovt-rattegangsfel#comments Aktuella rättsfall Arbetsrätt Civilrätt Högsta domstolen Straffrätt Mon, 26 Sep 2016 13:52:06 +0000 veronica.hult 75749 at http://www.dagensjuridik.se