Dagens Juridik http://www.dagensjuridik.se/rss/allt sv Oenig hovrätt friar kvinna - saknade uppsåt att försöka köra på polis http://www.dagensjuridik.se/2019/05/oenig-hovratt-friar-kvinna-saknade-uppsat-att-forsoka-kora-pa-polis Aktuell lagstiftning Aktuella rättsfall Straffrätt Vardagsjuridik Thu, 23 May 2019 12:29:08 +0000 Blendow Lexnova 99567 at http://www.dagensjuridik.se Personuppgifter riskerar att läcka ur socialtjänstens IT-system – "det är illa, måste kunna vara trygg" http://www.dagensjuridik.se/2019/05/personuppgifter-riskerar-att-lacka-ur-socialtjanstens-it-system-det-ar-illa-maste-kunna-vara Affärsjuridik Aktuell lagstiftning Forskning Offentlig rätt Vardagsjuridik Thu, 23 May 2019 11:23:48 +0000 paulina.sten 99574 at http://www.dagensjuridik.se Styrelseledamöter döms till 37 miljoner i skadestånd för olaglig aktieöverlåtelse http://www.dagensjuridik.se/2019/05/styrelseledamoter-doms-till-37-miljoner-i-skadestand-olaglig-aktieoverlatelse Affärsjuridik Aktuell lagstiftning Aktuella rättsfall Thu, 23 May 2019 10:23:49 +0000 mikael.kindbom 99639 at http://www.dagensjuridik.se "Det räcker inte med den s.k. sociala pelaren - det behövs en EU-skatt för att stoppa tiggeriet" http://www.dagensjuridik.se/2019/05/det-racker-inte-med-den-sk-sociala-pelaren-det-behovs-en-eu-skatt-att-stoppa-tiggeriet <div class="field field-type-text field-field-intro"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p><span>DEBATT - av Björn Forssén, advokat och juris doktor</span></p> </div> </div> </div> Debatt eu-rätt Europarätt Offentlig rätt Socialrätt Vardagsjuridik Thu, 23 May 2019 09:07:00 +0000 stefan.wahlberg 99680 at http://www.dagensjuridik.se Rekrytering avbröts efter graviditetsbesked – nu stämmer DO arbetsgivaren http://www.dagensjuridik.se/2019/05/rekrytering-avbrots-efter-graviditetsbesked-nu-stammer-do-arbetsgivaren Aktuella rättsfall Civilrätt Offentlig rätt Vardagsjuridik Thu, 23 May 2019 08:36:52 +0000 paulina.sten 99572 at http://www.dagensjuridik.se Spärrarna öppnades trots att SL-kortet var ogiltigt - men mannen borde kontrollerat saldot enligt HD http://www.dagensjuridik.se/2019/05/sparrarna-oppnades-trots-att-sl-kortet-var-ogiltigt-men-mannen-borde-kontrollerat-saldot-enl Aktuella rättsfall Högsta domstolen Thu, 23 May 2019 07:11:13 +0000 william.eriksson 99675 at http://www.dagensjuridik.se Två bristande gärningsbeskrivningar och ett rättegångsfel - men åtalad man döms ändå http://www.dagensjuridik.se/2019/05/tva-bristande-garningsbeskrivningar-och-ett-rattegangsfel-men-atalad-man-doms-anda åklagare Aktuella rättsfall Processrätt Straffrätt Thu, 23 May 2019 06:37:35 +0000 mikael.kindbom 99602 at http://www.dagensjuridik.se ”Håller inte tillfredsställande kvalitet” – Riksrevisionen granskar näringspolitiska insatser http://www.dagensjuridik.se/2019/05/haller-inte-tillfredsstallande-kvalitet-riksrevisionen-granskar-naringspolitiska-insatser Affärsjuridik Forskning Offentlig rätt Vardagsjuridik Thu, 23 May 2019 05:27:36 +0000 paulina.sten 99571 at http://www.dagensjuridik.se "Domstolarnas oberoende en allvarlig fråga" - så påverkas EU-domstolen av ett nytt parlament http://www.dagensjuridik.se/2019/05/domstolarnas-oberoende-en-allvarlig-fraga-sa-paverkas-eu-domstolen-av-ett-nytt-parlament Aktuell lagstiftning. EU EU-domstolen Offentlig rätt Wed, 22 May 2019 11:30:17 +0000 william.eriksson 99564 at http://www.dagensjuridik.se "Akut kissnödig" kriminalvårdare frikänns - var förhindrad att axla ansvaret som transportledare http://www.dagensjuridik.se/2019/05/akut-kissnodig-kriminalvardare-frikanns-var-forhindrad-att-axla-ansvaret-som-transportledare Aktuella rättsfall Kriminalvård Straffrätt Wed, 22 May 2019 10:02:34 +0000 william.eriksson 99646 at http://www.dagensjuridik.se