Dagens Juridik http://www.dagensjuridik.se/rss/allt sv Kvinna som mådde psykiskt dåligt ljög om våldtäkt - HD prövar val av påföljd http://www.dagensjuridik.se/2015/03/kvinna-som-madde-psykiskt-daligt-ljog-om-valdtakt http://www.dagensjuridik.se/2015/03/kvinna-som-madde-psykiskt-daligt-ljog-om-valdtakt#comments Aktuella rättsfall Högsta domstolen Straffrätt Vardagsjuridik Tue, 31 Mar 2015 12:52:12 +0000 eva.claso 64802 at http://www.dagensjuridik.se RÅ går till HD mot kommuncheferna som friades efter anställds självmord http://www.dagensjuridik.se/2015/03/ra-gar-till-hd-mot-kommuncheferna-som-friades-efter-anstallds-sjalvmord http://www.dagensjuridik.se/2015/03/ra-gar-till-hd-mot-kommuncheferna-som-friades-efter-anstallds-sjalvmord#comments Affärsjuridik arbetsmiljöbrott Arbetsrätt företagsjuridik Högsta domstolen Straffrätt Vardagsjuridik Tue, 31 Mar 2015 12:22:06 +0000 ebba.wigerstrom 64845 at http://www.dagensjuridik.se Från två-tredjedels-frigivning till tre-fjärdedels-frigivning vid återfall i brott http://www.dagensjuridik.se/2015/03/fran-tva-tredjedels-frigivning-till-tre-fjardedels-frigivning-vid-aterfall-i-brott http://www.dagensjuridik.se/2015/03/fran-tva-tredjedels-frigivning-till-tre-fjardedels-frigivning-vid-aterfall-i-brott#comments Justitieutskottet Kriminalvården Processrätt Straff Straffrätt Tue, 31 Mar 2015 11:48:40 +0000 ebba.wigerstrom 64620 at http://www.dagensjuridik.se DO stämmer bussbolag för diskriminering efter att chaufför fått utbrott på kvinna http://www.dagensjuridik.se/2015/03/do-stammer-bussbolag-diskriminering-efter-att-chauffor-fatt-utbrott-pa-kvinna http://www.dagensjuridik.se/2015/03/do-stammer-bussbolag-diskriminering-efter-att-chauffor-fatt-utbrott-pa-kvinna#comments Diskriminering DO företagsjuridik Tue, 31 Mar 2015 09:31:33 +0000 ebba.wigerstrom 64834 at http://www.dagensjuridik.se Han dansade utan tillstånd i riksdagen - men krögarna behöver fortfarande be om lov http://www.dagensjuridik.se/2015/03/han-dansade-utan-tillstand-i-riksdagen http://www.dagensjuridik.se/2015/03/han-dansade-utan-tillstand-i-riksdagen#comments Offentlig rätt Straffrätt Vardagsjuridik Tue, 31 Mar 2015 06:56:26 +0000 jaqueline.balcer.bednarska 64809 at http://www.dagensjuridik.se Pappa frias efter resning - dömdes till fyra års fängelse för misshandel av baby http://www.dagensjuridik.se/2015/03/pappa-frias-efter-resning-domdes-till-fyra-ars-fangelse-misshandel-av-baby http://www.dagensjuridik.se/2015/03/pappa-frias-efter-resning-domdes-till-fyra-ars-fangelse-misshandel-av-baby#comments Aktuella rättsfall Högsta domstolen Straffrätt Tue, 31 Mar 2015 06:38:32 +0000 veronica.hult 64530 at http://www.dagensjuridik.se Källskydd viktigare än mordutredning - hovrätten häver beslag av mördad journalists dator http://www.dagensjuridik.se/2015/03/journalistiskt-kallskydd-viktigare-mordutredning http://www.dagensjuridik.se/2015/03/journalistiskt-kallskydd-viktigare-mordutredning#comments Grundlagar Journalistik Källskydd Konstitutionell rätt Mord Straffrätt tryck- och yttrandefrihet Tue, 31 Mar 2015 06:05:59 +0000 ebba.wigerstrom 64817 at http://www.dagensjuridik.se "Det är ofta toppresterande advokater som söker sig till bolagsjuristrollen - se det som en karriärväg" http://www.dagensjuridik.se/2015/03/det-ar-ofta-toppresterande-advokater <div class="field field-type-text field-field-intro"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>DEBATT - av Erik Karlsson, VD på HR Commitment AB, med bakgrund som biträdande jurist, bolags- och chefsjurist</p> </div> </div> </div> http://www.dagensjuridik.se/2015/03/det-ar-ofta-toppresterande-advokater#comments Affärsjuridik Arbetsrätt Branschbevakning Civilrätt Debatt Tue, 31 Mar 2015 05:56:10 +0000 stefan.wahlberg 64829 at http://www.dagensjuridik.se Falska intyg öppnar dörren till organiserat bidragsfusk - måste hitta andra metoder http://www.dagensjuridik.se/2015/03/falska-intyg-oppnar-dorren-till-organiserat-bidragsfusk-maste-hitta-andra-metoder http://www.dagensjuridik.se/2015/03/falska-intyg-oppnar-dorren-till-organiserat-bidragsfusk-maste-hitta-andra-metoder#comments bidragsbrott Brottsförebyggande rådet Offentlig rätt Straffrätt Vardagsjuridik Tue, 31 Mar 2015 04:59:34 +0000 jaqueline.balcer.bednarska 64769 at http://www.dagensjuridik.se Stora risker med statens officiella statistik - saknas rutiner och kvalitetskontroll http://www.dagensjuridik.se/2015/03/stora-risker-med-statens-officiella-statistik-saknas-rutiner-och-kvalitetskontroll2 http://www.dagensjuridik.se/2015/03/stora-risker-med-statens-officiella-statistik-saknas-rutiner-och-kvalitetskontroll2#comments Offentlig rätt Riksrevisionen Tue, 31 Mar 2015 04:51:02 +0000 ebba.wigerstrom 64582 at http://www.dagensjuridik.se