Dagens Juridik http://www.dagensjuridik.se/rss/allt sv 125 000 kronor i skadestånd för sexuella trakasserier vid anställningsintervju http://www.dagensjuridik.se/2014/10/125-000-kronor-i-skadestand-sexuella-trakasserier-vid-anstallningsintervju http://www.dagensjuridik.se/2014/10/125-000-kronor-i-skadestand-sexuella-trakasserier-vid-anstallningsintervju#comments Arbetsrätt Civilrätt Diskriminering Vardagsjuridik Fri, 31 Oct 2014 09:48:44 +0000 ebba.wigerstrom 58712 at http://www.dagensjuridik.se Arbetsgivares skyldighet ordna rutiner för "visselblåsare" får stöd - berör 300 000 företag http://www.dagensjuridik.se/2014/10/arbetsgivares-skyldighet-ordna-rutiner-visselblasare-far-stod-beror-300-000-foretag http://www.dagensjuridik.se/2014/10/arbetsgivares-skyldighet-ordna-rutiner-visselblasare-far-stod-beror-300-000-foretag#comments Affärsjuridik Arbetsrätt företagsjuridik Offentlig rätt Regelrådet Fri, 31 Oct 2014 09:41:38 +0000 ebba.wigerstrom 58631 at http://www.dagensjuridik.se Sjuåring fick frågor om smink efter övergrepp - får 14 000 för diskriminering http://www.dagensjuridik.se/2014/10/rektor-fragade-sjuaring-om-smink-efter-overgrepp-malmo-stad-ska-betala-14-000-diskriminering http://www.dagensjuridik.se/2014/10/rektor-fragade-sjuaring-om-smink-efter-overgrepp-malmo-stad-ska-betala-14-000-diskriminering#comments Arbetsrätt Diskriminering Skola Straffrätt Utbildning Vardagsjuridik Fri, 31 Oct 2014 09:41:33 +0000 veronica.hult 58697 at http://www.dagensjuridik.se "Synnerligen anmärkningsvärt" med "omfattande kunskapsbrister" om överklagande http://www.dagensjuridik.se/2014/10/synnerligen-anmarkningsvart-med-omfattande-kunskapsbrister http://www.dagensjuridik.se/2014/10/synnerligen-anmarkningsvart-med-omfattande-kunskapsbrister#comments JO kommunalrätt Offentlig rätt Fri, 31 Oct 2014 09:21:51 +0000 ebba.wigerstrom 58605 at http://www.dagensjuridik.se Juridikprofessor ny hedersdoktor vid Handelshögskolan i Göteborg http://www.dagensjuridik.se/2014/10/juridikprofessor-ny-hedersdoktor-vid-handelshogskolan-i-goteborg http://www.dagensjuridik.se/2014/10/juridikprofessor-ny-hedersdoktor-vid-handelshogskolan-i-goteborg#comments Arbetsrätt Skola Utbildning Fri, 31 Oct 2014 09:18:25 +0000 anna.persson 58684 at http://www.dagensjuridik.se Rikskriminalen har kontaktlänk till Facebook - "endast i ett fåtal fall ha vi inte fått ut utgifter" http://www.dagensjuridik.se/2014/10/rikskriminalen-har-kontaktlank-till-facebook http://www.dagensjuridik.se/2014/10/rikskriminalen-har-kontaktlank-till-facebook#comments it-relaterad brottslighet Offentlig rätt Polisen Straffrätt Vardagsjuridik Fri, 31 Oct 2014 09:11:15 +0000 ebba.wigerstrom 58592 at http://www.dagensjuridik.se Man förlorar i kammarrätten - viktuppgång berättigar inte till bistånd för kläder http://www.dagensjuridik.se/2014/10/man-forlorar-i-kammarratten-viktuppgang-berattigar-inte-till-bistand-klader http://www.dagensjuridik.se/2014/10/man-forlorar-i-kammarratten-viktuppgang-berattigar-inte-till-bistand-klader#comments Offentlig rätt Socialrätt Vardagsjuridik Fri, 31 Oct 2014 09:09:48 +0000 eva.claso 58643 at http://www.dagensjuridik.se "Domstolen deltar i en trepartsdialog genom sina domskäl - i synnerhet i rättighetsfrågor" http://www.dagensjuridik.se/2014/10/domstolen-deltar-i-en-trepartsdialog <div class="field field-type-text field-field-intro"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>TEMA - av Iain Cameron, professor vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet</p> </div> </div> </div> http://www.dagensjuridik.se/2014/10/domstolen-deltar-i-en-trepartsdialog#comments Civilrätt eu-rätt Europarätt Konstitutionell rätt Offentlig rätt Processrätt statsrätt Straffrätt Svea Hovrätt 400 år Tema-artikel Fri, 31 Oct 2014 08:34:19 +0000 stefan.wahlberg 58706 at http://www.dagensjuridik.se Lagman om ny undersökning: "fått ny syn på hur vårddömda upplever domstolsprocessen" http://www.dagensjuridik.se/2014/10/lagman-om-ny-undersokning-fatt-en-ny-syn-pa-hur-varddomda-upplever-domstolsprocessen http://www.dagensjuridik.se/2014/10/lagman-om-ny-undersokning-fatt-en-ny-syn-pa-hur-varddomda-upplever-domstolsprocessen#comments Offentlig rätt Straffrätt Vardagsjuridik Fri, 31 Oct 2014 06:21:00 +0000 anna.persson 58705 at http://www.dagensjuridik.se Rätt sänka arvodet för advokat som fått "bevisläget att kantra till åklagarens fördel" http://www.dagensjuridik.se/2014/10/ratt-sanka-arvodet-advokat-som-fatt-bevislaget http://www.dagensjuridik.se/2014/10/ratt-sanka-arvodet-advokat-som-fatt-bevislaget#comments Aktuella rättsfall Branschbevakning Processrätt Straffrätt Thu, 30 Oct 2014 13:49:21 +0000 isak.bellman 58689 at http://www.dagensjuridik.se