Dagens Juridik http://www.dagensjuridik.se/rss/allt sv Rekordvarm sommar slog hårt mot lantbrukarna – särskilt undantag ska säkra vårens utsäde http://www.dagensjuridik.se/2019/01/rekordvarm-sommar-slog-hart-mot-lantbrukarna-sarskilt-undantag-ska-sakra-varens-utsade Aktuell lagstiftning Aktuella rättsfall Offentlig rätt Vardagsjuridik Mon, 21 Jan 2019 14:06:39 +0000 paulina.sten 96605 at http://www.dagensjuridik.se "Tar ett steg till och förenklar utvecklingen" - tre miljoner kan få skatteåterbäring redan i april http://www.dagensjuridik.se/2019/01/tar-ett-steg-till-och-forenklar-utvecklingen-tre-miljoner-kan-fa-skatteaterbaring-redan-i-ap Civilrätt Skatterätt Skatteverket Vardagsjuridik Mon, 21 Jan 2019 12:59:26 +0000 william.eriksson 96557 at http://www.dagensjuridik.se Justitieråd erkände brott mot tystnadsplikten - men slipper åtal efter JK:s utredning http://www.dagensjuridik.se/2019/01/justitierad-erkande-brott-mot-tystnadsplikten-men-slipper-atal-efter-jks-utredning brott mot tystnadsplikten Högsta förvaltningsdomstolen offentlighets- och sekretesslagen Mon, 21 Jan 2019 12:51:29 +0000 eric.tagesson 96666 at http://www.dagensjuridik.se Hovrätten underkänner förbudet mot laserpekare - teknisk text svårbegriplig för "var och en" http://www.dagensjuridik.se/2019/01/hovratten-underkanner-forbudet-mot-laserpekare-teknisk-text-svarbegriplig-var-och-en Aktuella rättsfall Straffrätt Vardagsjuridik Mon, 21 Jan 2019 11:42:02 +0000 isak.bellman 96577 at http://www.dagensjuridik.se "Domstolarna accepterar åklagarnas vanemässiga argument - häktningstiderna i EKO-mål ökar" http://www.dagensjuridik.se/2019/01/domstolarna-accepterar-aklagarnas-vanemassiga-argument-haktningstiderna-i-eko-mal-okar <div class="field field-type-text field-field-intro"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>DEBATT - av advokat Hans Sundberg, Ekobrottsadvokaterna</p> </div> </div> </div> Affärsjuridik Arbetsrätt Civilrätt Debatt Straffrätt Mon, 21 Jan 2019 11:11:17 +0000 stefan.wahlberg 96663 at http://www.dagensjuridik.se Inte diskriminering neka kvinna i samkönat äktenskap föräldraskap - men DO överklagar http://www.dagensjuridik.se/2019/01/inte-diskriminering-neka-kvinna-i-samkonat-aktenskap-foraldraskap-men-do-overklagar Aktuell lagstiftning Aktuella rättsfall Civilrätt Familjerätt Offentlig rätt Vardagsjuridik Mon, 21 Jan 2019 10:20:19 +0000 paulina.sten 96410 at http://www.dagensjuridik.se 50 miljoner från Brottsofferfonden förra året - här är listan på alla projekt som fick pengar http://www.dagensjuridik.se/2019/01/50-miljoner-fran-brottsofferfonden-forra-aret-har-ar-listan-pa-alla-projekt-som-fick-pengar Brottsofferfonden Brottsofferjouren Civilrätt Straffrätt Mon, 21 Jan 2019 10:12:50 +0000 william.eriksson 96431 at http://www.dagensjuridik.se Läkare kritiseras - anmälde skolbusschaufför med psykiska besvär till Transportstyrelsen http://www.dagensjuridik.se/2019/01/lakare-kritiseras-anmalde-skolbusschauffor-med-psykiska-besvar-till-transportstyrelsen Aktuella rättsfall Arbetsrätt Civilrätt Hälso- och sjukvård JO Justitieombudsmannen Offentlig rätt Transportstyrelsen Mon, 21 Jan 2019 09:50:01 +0000 eric.tagesson 96660 at http://www.dagensjuridik.se 16-åring frias från barnpornografibrott - saknade uppsåt till innehav på gammal läsplatta http://www.dagensjuridik.se/2019/01/16-aring-frias-fran-barnpornografibrott-saknade-uppsat-till-innehav-pa-gammal-lasplatta Aktuella rättsfall barnpornografibrott Straffrätt Fri, 18 Jan 2019 10:56:18 +0000 isak.bellman 96638 at http://www.dagensjuridik.se Påståenden från vinrecensioner inte otillbörlig marknadsföring - vinimportör vinner i domstol http://www.dagensjuridik.se/2019/01/pastaenden-fran-vinrecensioner-inte-otillborlig-marknadsforing-vinimportor-vinner-i-domstol Aktuell lagstiftning Patent- och marknadsdomstolen Patent- och marknadsöverdomstolen Vardagsjuridik Fri, 18 Jan 2019 09:35:04 +0000 caroline.gejbo@lexnova.se 96619 at http://www.dagensjuridik.se