Dagens Juridik http://www.dagensjuridik.se/rss/allt sv ARN: British Airways bör betala 250 euro i ersättning till resenär för flygförsening http://www.dagensjuridik.se/2014/08/arn-british-airways-bor-betala-250-euro-i-ersattning-till-resenar-flygforsening http://www.dagensjuridik.se/2014/08/arn-british-airways-bor-betala-250-euro-i-ersattning-till-resenar-flygforsening#comments avtalsrätt Civilrätt företagsjuridik konsumenträtt Vardagsjuridik Fri, 29 Aug 2014 11:56:31 +0000 eva.claso 56962 at http://www.dagensjuridik.se Nu utlämnas den friade svensken i Kokainmålet till Spanien - HD prövar inte frågan http://www.dagensjuridik.se/2014/08/nu-utlamnas-den-friade-svensken-i-kokainmalet-till-spanien-hd-provar-inte-mannens-overklagan <div class="field field-type-nodereference field-field-related-start"> <div class="field-label">Relaterade startsida:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/2014/07/tingsratten-friad-svensk-i-kokainmalet-ska-utlamnas-till-spanien">Friad svensk i Kokainmålet utlämnas till Spanien</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/2014/07/friade-huvudmannen-i-kokainmalet-utlamnas-till-spanien-hovratten-faststaller-tidigare-beslut">Friade huvudmannen i kokainmålet utlämnas till Spanien – hovrätten fastställer tidigare beslut</a> </div> </div> </div> http://www.dagensjuridik.se/2014/08/nu-utlamnas-den-friade-svensken-i-kokainmalet-till-spanien-hd-provar-inte-mannens-overklagan#comments Högsta domstolen internationell rätt Internationellt Straffrätt Vardagsjuridik Fri, 29 Aug 2014 10:55:54 +0000 anna.persson 56987 at http://www.dagensjuridik.se Saab-ägare nekades rekonstruktion – ansöker på nytt http://www.dagensjuridik.se/2014/08/saab-agare-nekades-rekonstruktion-ansoker-pa-nytt http://www.dagensjuridik.se/2014/08/saab-agare-nekades-rekonstruktion-ansoker-pa-nytt#comments företagsjuridik Vardagsjuridik Fri, 29 Aug 2014 09:13:36 +0000 anna.persson 56985 at http://www.dagensjuridik.se Regeringen kritisk mot domstolarna - nya åtgärder för "kännbara konsekvenser" för brottslingar http://www.dagensjuridik.se/2014/08/regeringen-kritisk-mot-domstolarna-nya-atgarder-kannbara-konsekvenser-brottslingar http://www.dagensjuridik.se/2014/08/regeringen-kritisk-mot-domstolarna-nya-atgarder-kannbara-konsekvenser-brottslingar#comments Aktuell lagstiftning Kriminalitet Kriminalvården Regeringen Straffrätt Fri, 29 Aug 2014 07:31:13 +0000 ebba.wigerstrom 56976 at http://www.dagensjuridik.se Inte brottsligt att slå minderårig son i huvudet – mamma frias för misshandel http://www.dagensjuridik.se/2014/08/inte-brottsligt-att-sla-minderarig-son-i-huvudet-mamma-frias-misshandel http://www.dagensjuridik.se/2014/08/inte-brottsligt-att-sla-minderarig-son-i-huvudet-mamma-frias-misshandel#comments Familjerätt Straffrätt Vardagsjuridik Fri, 29 Aug 2014 07:13:53 +0000 therese.akerlund 56965 at http://www.dagensjuridik.se JO-kritik efter 17 månaders väntan på åtal för barnvåldtäkt - "det är möjligt att det händer igen" http://www.dagensjuridik.se/2014/08/jo-kritik-efter-17-manaders-vantan-pa-atal-barnvaldtakt-det-ar-mojligt-att-det-hander-igen http://www.dagensjuridik.se/2014/08/jo-kritik-efter-17-manaders-vantan-pa-atal-barnvaldtakt-det-ar-mojligt-att-det-hander-igen#comments JO Offentlig rätt Polisen Straffrätt Fri, 29 Aug 2014 07:10:01 +0000 ebba.wigerstrom 56865 at http://www.dagensjuridik.se Stor variation på väntetider för vapentillstånd mellan länen - "det viktigaste är en säker prövning" http://www.dagensjuridik.se/2014/08/stor-variation-pa-vantetider-vapentillstand-mellan-lanen-det-viktigaste-ar-en-saker-provning http://www.dagensjuridik.se/2014/08/stor-variation-pa-vantetider-vapentillstand-mellan-lanen-det-viktigaste-ar-en-saker-provning#comments Offentlig rätt Polisen Vardagsjuridik Fri, 29 Aug 2014 07:02:56 +0000 ebba.wigerstrom 56849 at http://www.dagensjuridik.se Juridikprofessor Anna Singer utsedd till expert i utredning om familjerätt http://www.dagensjuridik.se/2014/08/juridikprofessor-anna-singer-utsedd-till-expert-i-utredning-om-familjeratt http://www.dagensjuridik.se/2014/08/juridikprofessor-anna-singer-utsedd-till-expert-i-utredning-om-familjeratt#comments Arbetsrätt Civilrätt Familjerätt Skola Utbildning Vardagsjuridik Fri, 29 Aug 2014 06:46:34 +0000 anna.persson 56936 at http://www.dagensjuridik.se En Vinge på tresteg - biträdande juristen Sveriges hopp i helgens Finnkamp http://www.dagensjuridik.se/2014/08/en-vinge-pa-tresteg http://www.dagensjuridik.se/2014/08/en-vinge-pa-tresteg#comments Branschbevakning Civilrätt Fri, 29 Aug 2014 06:37:38 +0000 stefan.wahlberg 56977 at http://www.dagensjuridik.se "Är principerna om högt ställda krav på bevisteman en generationsfråga för domarkåren?" http://www.dagensjuridik.se/2014/08/ar-principerna-om-hogt-stallda-krav-pa-bevisteman-en-generationsfraga-domarkaren <div class="field field-type-text field-field-intro"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>TEMA - av Fredrik Sjövall, f n tjänstledig från&nbsp;<span>Mannheimer Swartling Advokatbyrå för arbete i Regeringskansliet</span></p> </div> </div> </div> http://www.dagensjuridik.se/2014/08/ar-principerna-om-hogt-stallda-krav-pa-bevisteman-en-generationsfraga-domarkaren#comments Civilrätt Processrätt Svea Hovrätt 400 år Tema-artikel Fri, 29 Aug 2014 06:11:57 +0000 stefan.wahlberg 56961 at http://www.dagensjuridik.se