Dagens Juridik http://www.dagensjuridik.se/rss/allt/aktuell-lagstiftning sv "Det behövs ett ledarskap som ger styrka till vanligt traditionellt polisarbete" http://www.dagensjuridik.se/2017/07/det-behovs-ett-ledarskap-som-ger-styrka-till-vanligt-traditionellt-polisarbete <div class="field field-type-text field-field-intro"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>DEBATT - av Anders Bergstedt, pensionerad kriminalpolis</p> </div> </div> </div> http://www.dagensjuridik.se/2017/07/det-behovs-ett-ledarskap-som-ger-styrka-till-vanligt-traditionellt-polisarbete#comments Debatt Offentlig rätt Polisen Straffrätt Terrorism Fri, 21 Jul 2017 09:33:07 +0000 stefan.wahlberg 82598 at http://www.dagensjuridik.se Bolag avnoteras från börsen - disciplinnämnds beslut endast bestridbart vid allvarligt fel http://www.dagensjuridik.se/2017/07/bolag-avnoteras-fran-borsen-disciplinnamnds-beslut-endast-bestridbart-vid-allvarligt-fel http://www.dagensjuridik.se/2017/07/bolag-avnoteras-fran-borsen-disciplinnamnds-beslut-endast-bestridbart-vid-allvarligt-fel#comments Affärsjuridik Aktuella rättsfall Civilrätt Fri, 21 Jul 2017 08:20:45 +0000 carina.johansson 82594 at http://www.dagensjuridik.se Datainspektionen vill se stärkt sekretess vid rapportering av personuppgiftsincidenter http://www.dagensjuridik.se/2017/07/datainspektionen-vill-se-ett-starkt-sekretess-skydd-vid-rapportering-av-personuppgiftsincide http://www.dagensjuridik.se/2017/07/datainspektionen-vill-se-ett-starkt-sekretess-skydd-vid-rapportering-av-personuppgiftsincide#comments Aktuell lagstiftning Offentlig rätt Fri, 21 Jul 2017 08:04:00 +0000 tom.perski 82597 at http://www.dagensjuridik.se Man från Irak beviljas medborgarskap - dispens från krav på styrkt identitet http://www.dagensjuridik.se/2017/07/man-fran-irak-beviljas-medborgarskap-dispens-fran-krav-pa-styrkt-identitet http://www.dagensjuridik.se/2017/07/man-fran-irak-beviljas-medborgarskap-dispens-fran-krav-pa-styrkt-identitet#comments Aktuella rättsfall Migrationsrätt Offentlig rätt Fri, 21 Jul 2017 07:44:01 +0000 carina.johansson 82595 at http://www.dagensjuridik.se Hamsterbett godtagbar ursäkt för bristande journalföring - veterinär får rätt i domstol http://www.dagensjuridik.se/2017/07/hamsterbett-godtagbar-ursakt-bristande-journalforing-veterinar-far-ratt-i-domstol http://www.dagensjuridik.se/2017/07/hamsterbett-godtagbar-ursakt-bristande-journalforing-veterinar-far-ratt-i-domstol#comments Aktuella rättsfall Offentlig rätt Fri, 21 Jul 2017 07:33:02 +0000 carina.johansson 82574 at http://www.dagensjuridik.se Regeringen vill stärka samverkan mellan blåljuspersonal - hot och våld ett allvarligt problem http://www.dagensjuridik.se/2017/07/regeringen-vill-starka-samverkan-mellan-blaljuspersonal-hot-och-vald-ett-allvarligt-problem http://www.dagensjuridik.se/2017/07/regeringen-vill-starka-samverkan-mellan-blaljuspersonal-hot-och-vald-ett-allvarligt-problem#comments Aktuell lagstiftning Offentlig rätt Fri, 21 Jul 2017 07:31:20 +0000 tom.perski 82596 at http://www.dagensjuridik.se Rätt att återkalla vinnande upphandlingsanbud som av misstag inte följt förfrågningsunderlagets villkor http://www.dagensjuridik.se/2017/07/ratt-att-aterkalla-vinnande-upphandlingsanbud-som-av-misstag-inte-foljt-forfragningsunderlag http://www.dagensjuridik.se/2017/07/ratt-att-aterkalla-vinnande-upphandlingsanbud-som-av-misstag-inte-foljt-forfragningsunderlag#comments Aktuella rättsfall offentlig upphandling Offentlig rätt Thu, 20 Jul 2017 09:32:11 +0000 ludvig.wiklander 82536 at http://www.dagensjuridik.se Fel av socialnämnd att avbryta insats för person som nekat över 50 föreslagna kontaktpersoner http://www.dagensjuridik.se/2017/07/fel-av-socialnamnd-att-avbryta-insats-person-som-nekat-over-50-foreslagna-kontaktpersoner http://www.dagensjuridik.se/2017/07/fel-av-socialnamnd-att-avbryta-insats-person-som-nekat-over-50-foreslagna-kontaktpersoner#comments Aktuella rättsfall Offentlig rätt Socialrätt Thu, 20 Jul 2017 09:04:37 +0000 ludvig.wiklander 82575 at http://www.dagensjuridik.se Kapitalförluster orsakade av investeringsbedrägeri är inte avdragsgilla - man förlorar i kammarrätten http://www.dagensjuridik.se/2017/07/kapitalforluster-orsakade-av-investeringsbedrageri-ar-inte-avdragsgilla-man-forlorar-i-kamma http://www.dagensjuridik.se/2017/07/kapitalforluster-orsakade-av-investeringsbedrageri-ar-inte-avdragsgilla-man-forlorar-i-kamma#comments Aktuella rättsfall Skatterätt Thu, 20 Jul 2017 08:46:55 +0000 carina.johansson 82578 at http://www.dagensjuridik.se Kvinna som fått pengar för hyresrätt blir återbetalningsskyldig - ogiltigt avtal http://www.dagensjuridik.se/2017/07/kvinna-som-fatt-pengar-hyresratt-blir-aterbetalningsskyldig-ogiltigt-avtal http://www.dagensjuridik.se/2017/07/kvinna-som-fatt-pengar-hyresratt-blir-aterbetalningsskyldig-ogiltigt-avtal#comments Aktuella rättsfall Civilrätt Thu, 20 Jul 2017 05:14:23 +0000 erik.schersten 82576 at http://www.dagensjuridik.se