Dagens Juridik http://www.dagensjuridik.se/rss/allt sv Effektivitet och resurser på universitet - de nordiska länderna jämförs i ny granskning http://www.dagensjuridik.se/2017/09/effektivitet-och-resurser-pa-universitet-de-nordiska-landerna-jamfors-i-ny-granskning http://www.dagensjuridik.se/2017/09/effektivitet-och-resurser-pa-universitet-de-nordiska-landerna-jamfors-i-ny-granskning#comments Offentlig rätt Riksrevisionen Skola universitet Mon, 25 Sep 2017 12:53:51 +0000 tom.perski 84561 at http://www.dagensjuridik.se "Polisen prioriterar inte vardagsbrotten här" - Malmö tingsrätt i topp över antalet häktningar http://www.dagensjuridik.se/2017/09/polisen-prioriterar-inte-vardagsbrotten-har-malmo-tingsratt-i-topp-over-antalet-haktningar http://www.dagensjuridik.se/2017/09/polisen-prioriterar-inte-vardagsbrotten-har-malmo-tingsratt-i-topp-over-antalet-haktningar#comments Processrätt Straffrätt Mon, 25 Sep 2017 12:45:55 +0000 william.eriksson 84776 at http://www.dagensjuridik.se Efter kritiken: "Människors behov av vård måste gå före upphandlingsreglerna" http://www.dagensjuridik.se/2017/09/efter-kritiken-manniskors-behov-av-vard-maste-ga-fore-upphandlingsreglerna http://www.dagensjuridik.se/2017/09/efter-kritiken-manniskors-behov-av-vard-maste-ga-fore-upphandlingsreglerna#comments Affärsjuridik Aktuella rättsfall Arbetsrätt Civilrätt Hälso- och sjukvård Offentlig rätt Offentliga upphandlingar Mon, 25 Sep 2017 11:14:09 +0000 jaqueline.balcer.bednarska 84681 at http://www.dagensjuridik.se Lagrådet sågar förslag till grundlagsändringar för tryck- och yttrandefriheten http://www.dagensjuridik.se/2017/09/lagradet-sagar-forslag-till-grundlagsandringar-tryck-och-yttrandefriheten http://www.dagensjuridik.se/2017/09/lagradet-sagar-forslag-till-grundlagsandringar-tryck-och-yttrandefriheten#comments Aktuell lagstiftning Grundlagar Konstitutionell rätt Offentlig rätt tryck- och yttrandefrihet Mon, 25 Sep 2017 10:06:40 +0000 anna.wetterqvist 84398 at http://www.dagensjuridik.se Ulrika Anderson till Norburg & Scherp Advokatbyrå http://www.dagensjuridik.se/2017/09/ulrika-anderson-till-norburg-scherp-advokatbyra <fieldset class="fieldgroup group-profile"><legend>Profil</legend><div class="field field-type-text field-field-profile-name"> <div class="field-label">Namn:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Ulrika Andersson </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-profile-jobdescripti"> <div class="field-label">Befattning:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Biträdande jurist </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-profile-image"> <div class="field-label">Profilbild:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-image-jpeg" alt="image/jpeg icon" src="http://www.dagensjuridik.se/sites/all/modules/filefield/icons/image-x-generic.png" /><a href="http://www.dagensjuridik.se/sites/default/files/ulrika.jpg" type="image/jpeg; length=483570">ulrika.jpg</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> Mon, 25 Sep 2017 09:36:52 +0000 marcus.bouvin 84778 at http://www.dagensjuridik.se "Apropå nazistdemonstrationen - ändra grundlagen så att demokratin ges rätt att försvara sig själv" http://www.dagensjuridik.se/2017/09/apropa-nazistdemonstrationen-andra-grundlagen-sa-att-demokratin-ges-ratt-att-forsvara-sig-sj <div class="field field-type-text field-field-intro"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p class="MsoNormal">DEBATT - av&nbsp;<span>Anna Rogalska Hedlund,&nbsp;</span>jur. kand. specialiserad på fri- och rättighetsjuridik, tidigare medarbetare på Centrum för rättvisa, Europadomstolen och EU-kommissionen</p><p class="MsoNormal">&nbsp;</p> </div> </div> </div> http://www.dagensjuridik.se/2017/09/apropa-nazistdemonstrationen-andra-grundlagen-sa-att-demokratin-ges-ratt-att-forsvara-sig-sj#comments Aktuella rättsfall Debatt Konstitutionell rätt Offentlig rätt Straffrätt Yttrandefrihet Mon, 25 Sep 2017 08:58:11 +0000 stefan.wahlberg 84775 at http://www.dagensjuridik.se Gemensamma riktlinjer klara för professorstillsättningar - "behövs tydliga kriterier" http://www.dagensjuridik.se/2017/09/gemensamma-riktlinjer-klara-professorstillsattningar-behovs-tydliga-kriterier http://www.dagensjuridik.se/2017/09/gemensamma-riktlinjer-klara-professorstillsattningar-behovs-tydliga-kriterier#comments Branschbevakning branschnyheter Offentlig rätt Fri, 22 Sep 2017 12:50:01 +0000 william.eriksson 84674 at http://www.dagensjuridik.se Remissinstanser bekymrade över nya regler när grundlagen ändras för Riksrevisionen http://www.dagensjuridik.se/2017/09/remissinstanser-bekymrade-over-nya-regler-nar-grundlagen-andras-riksrevisionen http://www.dagensjuridik.se/2017/09/remissinstanser-bekymrade-over-nya-regler-nar-grundlagen-andras-riksrevisionen#comments Grundlagar Konstitutionell rätt Offentlig rätt Riksrevisionen Fri, 22 Sep 2017 12:38:39 +0000 anna.wetterqvist 84453 at http://www.dagensjuridik.se Risk att hatbrott aldrig utreds - Polisen får hård kritik i ny rapport http://www.dagensjuridik.se/2017/09/risk-att-hatbrott-aldrig-utreds-polisen-far-hard-kritik-i-ny-rapport http://www.dagensjuridik.se/2017/09/risk-att-hatbrott-aldrig-utreds-polisen-far-hard-kritik-i-ny-rapport#comments hatbrott Polisen polismyndigheten Straffrätt Fri, 22 Sep 2017 11:30:40 +0000 william.eriksson 84671 at http://www.dagensjuridik.se Så kan jurister använda språket som "vapen" - experten: "Visa engagemang och personlighet" http://www.dagensjuridik.se/2017/09/sa-kan-jurister-anvanda-spraket-som-vapen-experten-visa-engagemang-och-personlighet http://www.dagensjuridik.se/2017/09/sa-kan-jurister-anvanda-spraket-som-vapen-experten-visa-engagemang-och-personlighet#comments Affärsjuridik Branschbevakning branschnyheter Processrätt Fri, 22 Sep 2017 08:11:08 +0000 anna.wetterqvist 84746 at http://www.dagensjuridik.se