Dagens Juridik http://www.dagensjuridik.se/rss/allt sv Fem bostadsrätter på sju år "besvärande" - men lägenhetsspekulation inte bevisad http://www.dagensjuridik.se/2018/11/fem-bostadsratter-pa-sju-ar-besvarande-men-lagenhetsspekulation-inte-bevisad http://www.dagensjuridik.se/2018/11/fem-bostadsratter-pa-sju-ar-besvarande-men-lagenhetsspekulation-inte-bevisad#comments Affärsjuridik Aktuella rättsfall Civilrätt Fastighetsrätt Skatterätt Vardagsjuridik Thu, 15 Nov 2018 14:21:57 +0000 isak.bellman 95018 at http://www.dagensjuridik.se Vinner i högsta instans - Sveriges asylbegränsning inte i proportion till familjens rätt att återförenas http://www.dagensjuridik.se/2018/11/vinner-i-hogsta-instans-sveriges-asylbegransning-inte-i-proportion-till-familjens-ratt-att-a http://www.dagensjuridik.se/2018/11/vinner-i-hogsta-instans-sveriges-asylbegransning-inte-i-proportion-till-familjens-ratt-att-a#comments Aktuella rättsfall mänskliga rättigheter Migrationsrätt Offentlig rätt Thu, 15 Nov 2018 13:47:18 +0000 malin.roubert@lexnova.se 95106 at http://www.dagensjuridik.se HD stoppar utlämning av serbisk rånare - utdömt fängelsestraff snart preskriberat http://www.dagensjuridik.se/2018/11/hd-stoppar-utlamning-av-serbisk-ranare-utdomt-fangelsestraff-snart-preskriberat http://www.dagensjuridik.se/2018/11/hd-stoppar-utlamning-av-serbisk-ranare-utdomt-fangelsestraff-snart-preskriberat#comments Högsta domstolen Internationellt Straffrätt Thu, 15 Nov 2018 12:38:24 +0000 isak.bellman 95100 at http://www.dagensjuridik.se Kvinnor får klara sig utan advokat i våldtäktsmål - men nu ska HD pröva frågan http://www.dagensjuridik.se/2018/11/kvinnor-far-klara-sig-utan-advokat-i-valdtaktsmal-men-nu-ska-hd-prova-fragan http://www.dagensjuridik.se/2018/11/kvinnor-far-klara-sig-utan-advokat-i-valdtaktsmal-men-nu-ska-hd-prova-fragan#comments Aktuella rättsfall Högsta domstolen Processrätt Straffrätt Thu, 15 Nov 2018 11:29:16 +0000 isak.bellman 95101 at http://www.dagensjuridik.se Könsneutralitet och stärkt integritet - riksdagen klubbade ändringar i tryckfrihetsförordningen http://www.dagensjuridik.se/2018/11/konsneutralitet-och-starkt-integritet-riksdagen-klubbade-andringar-i-tryckfrihetsforordninge http://www.dagensjuridik.se/2018/11/konsneutralitet-och-starkt-integritet-riksdagen-klubbade-andringar-i-tryckfrihetsforordninge#comments Aktuell lagstiftning Konstitutionell rätt Konstitutionsutskottet Offentlig rätt Thu, 15 Nov 2018 11:04:36 +0000 paulina.sten 95065 at http://www.dagensjuridik.se "Svåra gränsdragningsproblem" - stark kritik mot lagförslag om signalspaning och förundersökning http://www.dagensjuridik.se/2018/11/svara-gransdragningsproblem-stark-kritik-mot-lagforslag-om-signalspaning-och-forundersokning http://www.dagensjuridik.se/2018/11/svara-gransdragningsproblem-stark-kritik-mot-lagforslag-om-signalspaning-och-forundersokning#comments Advokatsamfundet Aktuell lagstiftning FRA Offentlig rätt Straffrätt Thu, 15 Nov 2018 10:48:34 +0000 william.eriksson 95058 at http://www.dagensjuridik.se "Generella bilder rubbar rättssäkerheten - David mot Goliatkamp för utländska män i vårdnadstvister" http://www.dagensjuridik.se/2018/11/generella-bilder-rubbar-rattssakerheten-david-mot-goliatkamp-utlandska-man-i-vardnadstvister <div class="field field-type-text field-field-intro"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>DEBATT - av advokaten&nbsp;<span>Nadja Hatem,&nbsp;</span><span>Hatem &amp; Sjunghamn Advokatbyrå&nbsp;</span></p> </div> </div> </div> http://www.dagensjuridik.se/2018/11/generella-bilder-rubbar-rattssakerheten-david-mot-goliatkamp-utlandska-man-i-vardnadstvister#comments Civilrätt Debatt Familjerätt Migrationsrätt Thu, 15 Nov 2018 09:36:59 +0000 stefan.wahlberg 95096 at http://www.dagensjuridik.se "Måste utgå ifrån att det kommer färre asylsökande" - Migrationsverket sågar lagförslag http://www.dagensjuridik.se/2018/11/maste-utga-ifran-att-det-kommer-farre-asylsokande-migrationsverket-sagar-lagforslag http://www.dagensjuridik.se/2018/11/maste-utga-ifran-att-det-kommer-farre-asylsokande-migrationsverket-sagar-lagforslag#comments Aktuell lagstiftning Civilrätt Migrationsrätt Offentlig rätt Wed, 14 Nov 2018 15:21:02 +0000 william.eriksson 95062 at http://www.dagensjuridik.se Från regeringsformen till riksdagsordningen – idag ändras grundlagen om Riksrevisionen http://www.dagensjuridik.se/2018/11/fran-regeringsformen-till-riksdagsordningen-idag-andras-grundlagen-om-riksrevisionen http://www.dagensjuridik.se/2018/11/fran-regeringsformen-till-riksdagsordningen-idag-andras-grundlagen-om-riksrevisionen#comments Aktuell lagstiftning Offentlig rätt Wed, 14 Nov 2018 15:14:29 +0000 paulina.sten 94990 at http://www.dagensjuridik.se "Påtagliga brister" i åklagarens utredning - hovrätten river upp dom om narkotikaförsäljning http://www.dagensjuridik.se/2018/11/patagliga-brister-i-aklagarens-utredning-hovratten-river-upp-dom-om-narkotikaforsaljning http://www.dagensjuridik.se/2018/11/patagliga-brister-i-aklagarens-utredning-hovratten-river-upp-dom-om-narkotikaforsaljning#comments Aktuella rättsfall Straffrätt Wed, 14 Nov 2018 14:45:18 +0000 isak.bellman 95023 at http://www.dagensjuridik.se