Skip to content

Utvisningsbeslut mot våldtäktsdömd upphävs av djupt oenig HD - "saknas synnerliga skäl"

Foto: Sofia Tanaka / TT

Högsta domstolen upphäver utvisningsbeslutet mot en man som av tings- och hovrätt dömts till fängelse för våldtäkt. Högsta domstolen anser, till skillnad från underinstanserna, att mannens anknytning till Sverige är tillräckligt stark och att det därför inte föreligger synnerliga skäl att utvisa mannen. Två justitieråd är dock skiljaktiga och vill att mannen ska utvisas. 

 

En man i 30-årsåldern dömdes av Linköpings tingsrätt för våldtäkt efter att ha tvingat en för honom okänd kvinna till samlag när de sov över i en gemensam bekants lägenhet. 

Lägenhetsinnehavaren har vittnat om att han hörde skrik under natten och att han sedermera påträffat mannen inne i det rum där kvinnan sov, samtidigt som kvinnan grät och förklarade att hon utsatts för ett våldtäktsförsök.

Befann sig i särskilt utsatt situation
Kvinnan bedömdes, av tingsrätten, som trovärdig och hennes berättelse fick dessutom stöd av att man kunnat säkra mannens DNA på hennes kropp.

Det fanns dessutom andra vittnesmål och bevis i form av sms som talade för mannens skuld.

Tingsrätten ansåg dessutom att kvinnan, när hon låg och sov, befunnit sig i en särskilt utsatt situation och mannen dömdes därför till fängelse i ett år och tio månader samt utvisning med tio års reseförbud.

Utvisning trots band till "förföljd klan"
Göta hovrätt fastställde tingsrättens dom, utan ändringar, men konstaterade att mannen haft permanent uppehållstillstånd under nästan tio år då han varit alternativt skyddsbehövande. 

Mannen har själv uppgett att han inte kommer att överleva en utvisning till Somalia, eftersom han kommer från en "förföljd klan".

Enligt hovrätten innebar dock våldäkten en svår integritetskränkning av kvinnan, samtidigt som han efter nästan tio år i Sverige fortfarande "har en svag anknytning till Sverige" och ansåg därför att det inte fanns några verkställighetshinder mot utvisningen.

Överklagade till HD
Mannen överklagade domen till Högsta domstolen som inte ansåg att det fanns någon anledning att pröva skuld, rubricering eller påföljdsfrågan, men valde att lämna prövningstillstånd i utvisningsfrågan.

Högsta domstolen anser, till skillnad från tings- och hovrätten att mannens anknytning till Sverige "inte framstår som särskilt svag".

Enligt Högsta domstolen finns "visserligen tecken på brister i hans sociala anpassning i Sverigen, dels genom tidigare brottslighet". 

Vid en samlad bedömning av omständigheterna i målet kan det dock, enligt HD, "inte anses föreligga synnerliga skäl att, med avsteg från den utgångspunkt som gäller i fråga om utlänningar som har vistats i Sverige en längre tid, utvisa X" och HD upphäver därför utvisningen. 

HD djupt oening i frågan
Två av justitieråden är dock skiljaktiga, däribland domstolens ordförande, och anser att bland annat att "brottets allvar är ett tungt skäl för utvisning".

Vid en samlad bedömning av omständigheterna i målet väger, enligt de skiljaktiga justitieråden, "brottets karaktär och allvar så mycket tyngre än de omständigheter som talar mot utvisning, att det föreligger synnerliga skäl för att utvisa honom".

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt