Skip to content

Polisens nya verktyg för att bekämpa brott från luften – drönare

Foto: Fotograferna Holmberg/TT

UAS, unmanned aerial system, ofta kallat drönare, är en ny metod för polisiärt arbete från luften och utgör ett komplement till polisflyget. Enligt Polismyndigheten väntas användningen av drönare inom Polisen öka kraftigt under 2019.


– Den här nya tekniken har ett stort värde för polisen då den garanterar en snabb och enkel översikt av en situation, vilket ger bättre lägesbild före-, under och efter en polisiär händelse eller olycka. Dessutom ger den mer kvalitativt, och därmed mer rättsäkert, underlag inför en eventuell fortsatt brottsutredning, säger Rickard Henningsson som är processledare för införandet av UAS på Noa.

Används vid brottsplatsundersökningar
UAS används enligt Polismyndigheten i första hand i samband med brottsplatsundersökningar, offentliga tillställningar som större idrottsevenemang och högriskmatcher.

UAS används också vid allmänna sammankomster, exempelvis demonstrationer, valmöten och vid eftersökning av försvunna personer. 

Enligt Polisen kan UAS bidra till en säkrare arbetsmiljö exempelvis i samband med eventuella hotfulla situationer, eftersom användningen av drönare kan ge en bättre bild av den aktuella situationen från luften för de poliser som är på plats.

Förväntas öka kraftigt under 2019
Enligt Polisen finns det i nuläget runt ett 60-tal UAS-system i användning inom Polismyndigheten, och användandet beräknas öka kraftigt under 2019.

– Genom att UAS finns och verkar från luften, samtidigt som man inte stör och väcker uppmärksamhet på samma sätt som med en reguljär helikopter, med tillhörande ljud, ser vi många fördelar med det här nya verktyget, säger Rickard Henningsson.

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt