Skip to content

Kvinna testamenterade alla tillgångar till ett av sina tre barn - ogiltigförklaras på grund av alzheimer

Foto: Kayla Wolf/TT

En kvinna som led av Alzheimer testamenterade alla sina tillgångar till ett av sina tre barn. Både Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt anser att testamentet ska ogiltigförklaras eftersom det upprättades under påverkan av en psykisk störning.

 

Två av den numera avlidna kvinnans söner stämde sin syster och krävde att ett testamente som modern skrivit på till förmån för dottern skulle förklaras ogiltigt.

Modern bodde i många år i sin bostadsrättslägenhet i centrala Stockholm i närheten av dottern och de stod varandra nära.

Ändrade testamentet
Den 28 april 2009 upprättade modern ett testamente enligt vilket all hennes kvarlåtenskap skulle tillfalla dottern. Den 16 november samma år återkallade hon testamentet och förordnade senare att alla tre barnen skulle ärva henne i lika delar.

Den 30 mars 2012 skrev modern på ett gåvobrev genom vilket hon överlät sin bostadsrättslägenhet och allt befintligt lösöre till dottern och lade till att gåvorna inte skulle avräknas som förskott på arv. Sommaren 2012 diagnostiserades modern med Alzheimer och vaskulär demens. Hon led även av kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL.

Stämde dottern
Dottern förde knappt ett år senare över 300 000 kronor från moderns konto till sitt eget. Moderns förvaltare såg då till att modern stämde dottern och penninggåvan återgick.

Den 20 maj 2015 skrevs modern ut från sjukhuset efter en lunginflammation och dagen därpå skrev modern på det gåvobrev som det tvistas om i det här målet. Enligt detta skulle testamentet som skrevs 2009 åter gälla.

"Saknade insikt"
Sönerna vill att testamentet ogiltigförklaras eftersom det enligt 13 kap. 2 § ärvdabalken är ogiltigt på grund av att det upprättades under påverkan av psykisk störning. Modern saknade insikt om vad hon undertecknade, vad hon genom undertecknandet förordnade om samt därmed om följderna av förordnandet. Det speglar inte hennes vilja.

Dottern anser däremot att modern inte upprättade testamentet under sådan psykisk störning att viljeyttringen ska förklaras ogiltig.

"Helt oförmögen"
Stockholms tingsrätt lade stor vikt vid vittnesmål från en undersköterska som hade tät kontakt med modern och en specialist på neurologi som inte träffade modern men läste hennes journaler och läkarutlåtanden. Sammantaget ansågs det visat modern vid upprättandet av det aktuella testamentet i maj 2015 led av en psykisk störning i form av Alzheimer och demens i sådan grad att hon var helt oförmögen att förstå innebörden och konsekvenserna av det senaste testamentet, i synnerhet med beaktande av att hon genom hänvisningen till testamentet från april 2009 hade behövt förstå dess innebörd.

Filmer åberopades
Svea hovrätt gör samma bedömning. Hovrätten pekar också på filmer som åberopats av dottern och som visar hur modern och dottern talar med varandra. De skildrar hur dottern pratar medan modern förhåller sig tämligen passiv och därutöver upprepade gånger ställer frågor om hur man ska göra med olika saker. Av filmerna framgår också, enligt hovrätten, att modern inte har någon insikt om de olika testamenten hon upprättat eller om sina ekonomiska förhållanden.

Inte giltigt
Hovrätten gör sammantaget bedömningen att även om modern vid tidpunkten för undertecknandet gav uttryck för att hon ville att dottern skulle ärva allt har testamentet upprättats under påverkan av en psykisk störning och att det fanns ett orsakssamband mellan upprättandet och sinnestillståndet. Testamentet är därmed inte giltigt och tingsrättens dom ska fastställas.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • Alt-texten
    Mikael Kindbom

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt