Skip to content

"Inte kunnat värna sin sexuella integritet" - man döms för våldtäkt på funktionsnedsatt kvinna

Foto: Karin Malmhav/SvD/TT

Mannen våldtog en intellektuellt funktionsnedsatt kvinna i 20-års åldern i sitt eget och i hennes hem. Tingsrätten anser att kvinnan inte kunnnat "värna sin sexuella integritet" och att hon därför befunnit sig i en särskilt utsatt situation. Mannen döms därför till fängelse i två år och åtta månader.

 

 

Mannen var bekant till kvinnan i 20-årsåldern, med en medelsvår intellektuell funktionsnedsättning, som enligt läkare ”kan anses motsvara ett barn på cirka åtta år”.

Kvinnan berättade att mannen under vintern 2018 haft samlag med henne, mot hennes vilja, vid ett tillfälle i hans hem efter att de spelat tv-spel tillsammans, och vid ännu ett tillfälle i hennes boende.

Mannen förnekade dock gärningen och hävdade istället att kvinnan var "sexfixerad" och att hans sambo sett att hon tidigare "varit inne på porrsidor på telefonen".

Fanns intima fotografier i mannens telefon
Som stöd för kvinnans berättelse åberopade åklagaren bevisning i form av tre fotografier som visade kvinnans könsorgan och påträffades i mannens telefon. 

Dessutom åberopades vittnesmål från personal på kvinnans boende som uppgav att kvinnan uppträtt annorlunda efter besöken hemma hos mannen genom att vara "upprörd och arg samt duscha väldigt länge".

Personalen berättade även att kvinnan berättat för dem att hon fick spela tv-spel hemma hos mannen i utbyte mot att de ”tog” på varandra.

"Kvinnans uppgifter ska bedömas med försiktighet"
Tingsrätten konstaterar att kvinnans uppgifter, mot bakgrund av att flera personer vittnat om att "hon varit intresserad av sex, att hon onanerat på ett för andra störande sätt och att hon ofta berättat saker av sexuellt slag som inte varit sanningsenliga", måste bedömas "med försiktighet". 

Trots detta slår dock tingsrätten fast att det "inte framkommit någon omständighet som gör att det finns anledning anta att MA skulle ha någon anledning att medvetet lämna osanna uppgifter om mannen".

Tingsrätten, som bedömer att kvinnans uppgifter är trovärdiga och tillförlitliga, finner utrett att det är ställt utom rimligt tvivel att mannen genomfört vaginalt samlag och annan sexuell handling genom att föra in sitt finger i kvinnans vagina dels vid ett tillfälle i hans bostad, dels vid ett tillfälle i hennes bostad.

"Saknat förmåga att värna sin sexuella integritet"
Tingsrätten slår dessutom fast att kvinnan, på grund av sin funktionsnedsättning, befunnit sig i en särskilt utsatt situation och saknat förmåga att "värna sin sexuella integritet", och mannen har därför, enligt tingsrätten, utnyttjat kvinnans funktionsnedsättning.

Han fälls därför för två fall av våldtäkt.

Påföljden bestäms till fängelse i två år och åtta månader och han åläggs även att betala 140 000 kronor i skadestånd till kvinnan.

  • Alt-texten
    Luna Särman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt