Skip to content

Inte fastställt när adopterad flicka var född - våldtäktsdömd frias på flera punkter

Foto: Henrik Montgomery/TT

Mannen åtalades, och dömdes för en rad våldtäkter mot barn, som skett under flera års tid. Nu frias mannen från några av våldtäkterna av Högsta domstolen, HD, eftersom det inte gått att fastställa när flickan, som är adopterad, verkligen är född. 

 

Mannen åtalades för en rad sexualbrott som enligt åtalet begåtts mellan 2017 och 2017. Bland annat flera våldtäkter, grova sexuella övergrepp samt grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. 

Vilket beviskrav
Prejudikatfrågan som HD prövat är vilket beviskrav som gäller för rekvisitet ”under femton år” och "vilken betydelse som folkbokföringsdatabasens uppgift om målsägandes födelsetid ska tillmätas vid bevisvärderingen."

I det aktuella målet är nämligen målsäganden, flickan, född utomlands och adopterad till Sverige. Nör hon kom hit 2008 gjordes flera läkarundersökningar och man kom fram till att flickan var runt fem år gammal - och därmed folkbokfördes hon som född i november 2003.

Inte ställt utom rimligt tvivel
Mannen som åtalades för våldtäkt mot barn medgav de faktiska omständigheterna, men menade att det inte var ställt utom rimligt tvivel att målsäganden var under 15 år vid de aktuella tidpunkterna.

Tingsrätten, som utgick från folkbokföringen, dömde honom för flera falla av våldtäkkt mot barn till fyra års fängelse. Hovrätten instämde i stort i tingsrättens bedömning men satte ner straffet till 3,5 års fängelse. Två ledamöter var däremot skiljaktiga och menade att det inte gick att uytesluta att flickan var född redan 2001 eller 2002 och att hon därmed var över 15 år när merparten av de åtalade brotten begicks. 

Högsta domstolen har nu prövar ärendet. 

"Uteslutet"
"Det förhållandet att någon är under 15 år utgör i de nu aktuella bestämmelserna ett rättsfaktum som ensamt särskiljer de straffbelagda handlingarna från sådana sexuella handlingar som är tillåtna. Det är inte fråga om icke-existensen av en viss omständighet. När det gäller rättsfakta av detta slag är det normalt uteslutet att sänka beviskravet," skriver HD.

HD konstaterar, alltså, att det "vid prövningen av om målsäganden vid gärningstillfällena var under 15 år gäller alltså beviskravet ”ställt utom rimligt tvivel”.

Har inte gått att visa
Och hur gammal flickan i målet verkligen är, har inte gått att visa. Det finns, konstaterar HD, ingen dokumentation över de läkarundersökningar som genomförts 2008 för att fastställa hennes ålder, varken i Sverige eller i flickans ursprungsland. 

"Det saknas dock läkarintyg eller annan utredning som belyser graden av säkerhet i denna undersökning, t.ex. vilken risk för avvikelser i förhållande till de använda kurvorna som kan ha förelegat till följd av målsägandens uppväxtförhållanden före adoptionen."

Tidigare undersökning
Däremot finns en undersökning från när flickan, enligt folkbokföringen, var åtta år och visade tecken på att ha kommit in i puberteten. Enligt överläkaren som då undersökte henne kunde det "inte utseslutas" att hon var "i vart fall 10 år gammal". 

"Uppgiften i folkbokföringsdatabasen om när målsäganden är född synes alltså vara grundad på ett osäkert underlag", skriver HD. 

Kan ha varit född 2001
"Vid en samlad bedömning av utredningen i målet går det inte att utesluta att målsäganden är född så tidigt som år 2001. Det är därmed inte ställt utom rimligt tvivel att målsäganden var under 15 år vid tidpunkterna för de gärningar som överklagandet avser."

Därför frias mannen i dessa delar, och straffet sänks till fängelse i två år och tre månader. 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • Eric Tagesson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt