Skip to content

Sänkt straff för mordförsök med kudde - inte inplastad i syfte att användas vid kvävningen

Foto: Stefan Löwstedt/SvD/TT

Mannen försökte kväva sin sambo med en inplastad kudde och dömdes i tingsrätten till åtta års fängelse för mordförsök. Hovrätten sänker straffet med två år eftersom plasten var tänkt att skydda mot sonens kräkningar och inte utgjorde ett led i brottsplanen.

 

På morgonen den 28 oktober förra året gick mannen från Örnsköldsvik fram och tryckte en plastinpackad kudde över sin sambo så hårt att hon fick kämpa för sitt liv.

Föll till golvet
Sambon låg på rygg och vred och ålade sig så att hon efter en halv till en minut kom ur sängen och ner på golvet. Först då upphörde mannen med sitt kvävningsförsök.

Han dömdes av Ångermanlands tingsrätt till åtta års fängelse. Som försvårande omständigheter nämnde tingsrätten att gärningen varit oprovocerad, att angreppet skett mot en person som låg ner i en säng och förmodades sova, att försöket till kvävning skett med en speciellt för tillfället inplastad kudde, att angreppet skett i offrets hem samt skett av en närstående till målsäganden.

Men nu väljer Hovrätten för nedre norrland att sänka straffet med två år till sex års fängelse.

Tidigare inplastning pekar i förmildrande riktning
Hovrätten ansluter sig till tingsrättens redogörelse beträffande de omständigheter som påverkar gärningens straffvärde i förmildrande respektive försvårande omständigheter "med undantag av att hovrätten ansett utrett att kudden tillverkats tidigare och för ett annat syfte än att döda XX".

"I mildrande riktning" ska enligt hovrätten även beaktas att det var fråga om ett relativt snabbt förlopp som inte föranledde några allvarligare skador.

Slutligen påpekar hovrätten att mannens psykiska tillstånd "präglats av en uttalad utmattning med påverkan på hans kognitiva förmåga samt att det inte går att utesluta att det även funnits kortare inslag av förvirring under händelseförloppet".

En invändning från mannen att han gjort ett så kallat frivilligt tillbakaträdande avfärdas av hovrätten.

Inte tillbakaträtt frivilligt
Domstolen menar att om den som angrips värjt sig väsentligt kraftigare än angriparen tänkt sig eller gett denne intrycket av att så skulle ske, kan han inte anses ha tillbakaträtt frivilligt för att han upphört med angreppet.

Eftersom sambon avbröt angreppet först när kvinnan föll i golvet var det inte fråga om ett frivilligt tillbakaträdande.

 

Mikael Kindbom

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt