Skip to content

Arbetstagare som arbetade illegalt i Sverige får skadestånd för brott mot semesterlagen

Mannen, som vistades olagligt i Sverige, krävde skadestånd av arbetsgivaren - som nekade eftersom de menade att han ljugit om sitt arbetstillstånd. Nu ger tingsrätten mannen rätt - eftersom semesterlagen är att betrakta som en social skyddslag. 

 

Under perioden januari-november 2017 var den i målet aktuella 31-årige mannen från Ukraina anställd hos ett företag i Södertälje. Han tog inte ut någon semester under perioden, och parterna är överens om att han därför är berättigad till semesterersättning med 41 134 kronor före skatt.

Krävde skadestånd
Men parterna blev oeniga om vad som gällde efter skatt och arbetstagaren krävde ytterligare knappt 7 000 kronor i ersättning plus skadestånd för brott mot semesterlagen.

Något ytterligare ersättning anser inte Södertälje tingsrätt att 31-åringen ska ha. Frågan är däremot om han har rätt till skadestånd för brott mot semesterlagen. Bolaget menade att ukrainaren ljugit om sitt arbetstillstånd och att vistades olagligt i Sverige. Därmed saknar han rätt till ersättning.

Arbetsgivares skyldighet
Tingsrätten konstaterar angående skadeståndet att en arbetsgivare som anställer en utlänning är skyldig att kontrollera att personen i fråga har föreskrivet tillstånd att vistas och arbeta enligt 13 a § utlänningsförordningen. Och enligt tvingande lagstiftning har en utlänning, som saknat rätt att vistas i Sverige, rätt att erhålla lön och annan ersättning för utfört arbete.

"Social skyddslag"
Semesterlagen kan sägas vara en social skyddslag med karaktär av tvingande, civilrättslig lagstiftning. Någon övervakning från offentliga myndigheters sida över att arbetsgivaren fullgör sina skyldigheter enligt lagen förekommer inte. Det är därför det finns regler om skadestånd. Tingsrätten dömer företaget att betala 10 000 kronor i skadestånd till 31-åringen.

Domen har vunnit laga kraft.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • Alt-texten
    Mikael Kindbom

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt