Skip to content

Jägare sköt mot fotgängare som "störde jakten och tramsade sig" - döms för grovt olaga hot

Foto: Jessica Gow/TT

76-åringen var på jakt och upplevde att han blev störd av en man som promenerade förbi. Därför sköt han två skott med sin bössa bredvid fotgängaren. Nu döms han för grovt olaga hot. 

 

En 76-årig man döms i Hässleholms tingsrätt för grovt olaga hot till villkorlig dom och 200 timmars samhällstjänst.

76-åringen har i oktober 2017 skjutit två gånger med sitt jaktgevär bredvid en fotgängare - enligt egen uppgift i syfte att få fotgängaren att sluta "tramsa sig". Händelsen skedde i samband med en jakt, och 76-årigen ansåg att fotgängaren störde jakten och "gick runt och dummade sig", samt att det inte var lönt att prata med fotgängaren. Mannen nekar till brott och hävdade att han sköt för att freda sig själv. 

Avsikt att skrämma
Tingsrätten anför i domen att det måste anses klarlagt att avsikten med skotten varit att skrämma fotgängaren för att få honom med att upphöra med att, som 76-åringen uppfattat det, störa jakten. Tingsrätten anser att skotten utgör olaga hot, och då det rört sig om skott som avlossats med jaktgevär och samtidigt bredvid fotgängaren, istället för i luften, ska gärningen bedömas som grov.

Den lägsta påföljden för grovt olaga hot är, alltsedan juli 2017, nio månaders fängelse. Tingsrätten menar att den straffskärpning som skett innebär att grovt olaga hot fått karaktär av ett artbrott, och att det därför krävs särskilda skäl för att välja en annan påföljd än fängelse.

Tingsrätten anför att den dömde är 76 år gammal och tidigare ostraffad, förutom en trafikförseelse.

Villkorlig dom
Dessutom har relativt lång tid förflutit sedan brottet begicks. Mot denna bakgrund anser tingsrätten att påföljden ändå kan bestämmas till villkorlig dom, förenad med 200 timmars samhällstjänst. Tingsrätten noterar att om fängelse hade dömts ut, skulle påföljden ha blivit fängelse i nio månader.

76-åringen måste också betala skadestånd till fotgängaren med drygt 35 000 kronor, för kränkning samt sveda och värk.

  • Alt-texten
    Carina Johansson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt