Skip to content

Fel i Östermalmslägenhet efter försäljning i "befintligt skick" blir HD-fråga

Foto: Janerik Henriksson/TT

Mannen sålde sin Östermalmslägenhet med en friskrivning om "befintligt skick". Hovrätten underkände dock friskrivningen - och nu ska Högsta domstolen pröva målet. 

 

En man sålde i april 2015 sin 74 kvadratmeter stora lägenhet på Östermalm i Stockholm till en annan man. Köpeskillingen bestämdes till 7,5 miljoner kronor och i avtalet fanns en friskrivning om "befintligt skick".

Upptäckte fel
Köparen lät efter tillträdet besiktiga badrummet och krävde därefter säljaren på ersättning för vissa fel som upptäckts. Säljaren ansåg dock inte att något fel förelåg och vägrade därför betala.

Köparen lät då ett byggbolag riva ut och ersätta det befintliga badrummet och stämde sedan säljaren i tingsrätten med ett krav på cirka 200 000 kronor. Köparen menade att bostadsrätten skulle anses felaktig trots friskrivningen om "befintligt skick".

"Inte försäkringsbart"
Badrummet hade visat sig "inte vara försäkringsbart", eftersom det saknat heltäckande tätskikt och uppförts i strid med gällande branschregler.

Köparen hade för att undvika risken för framtida fuktskador ansett sig tvungen att uppföra ett nytt badrum – trots att det tidigare badrummet bara varit sex år gammalt.

Stockholms tingsrätt ansåg dock inte att avvikelserna i hur badrummet uppförts eller det eventuella försäkringsersättningsbortfallet innebar att badrummet var felaktigt.

Inte visat risk
Domstolen betonade att någon skada inte hade uppstått trots att badrummet använts i sex år, och menade att köparen inte hade lyckats visa på en sådan "påtaglig risk" för skador som då måste krävas.

Svea hovrätt tog dock senare fasta på uppgifter från två besiktningsmän som beskrivit det som särskilt allvarligt dels att badrummet byggts på befintligt tätskikt, dels att tätskikt och dränering helt saknats i ett utrymme med rörkopplingar och rörskarvar i väggen bakom tvättstället. Besiktningsmännen hade också uppgett att det varit nödvändigt att bygga om badrummet för att undvika risken för framtida fuktskador.

Sämre skick än förväntat
Med hänsyn även till pris och standard gjorde detta enligt hovrätten att lägenheten hade varit i väsentligt sämre skick än köparen med fog hade kunnat förutsätta, trots förbehållet om befintligt skick.

Köparen hade inte brustit i sin undersökningsplikt och hade bevisat att avhjälpandekostnaderna varit skäliga. Säljaren ålades därför att betala närmare 200 000 kronor i skadestånd samt att ersätta köparens rättegångskostnad med totalt cirka 450 000 kronor.

HD ger PT
Högsta domstolen beslutar nu, efter överklagande från säljaren, att meddela prövningstillstånd i frågan om bostadsrätten varit felaktig eller inte.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt